10 Interesujących Ciekawostek o Dolinie Prądnika

dolina prądnika
foto – Autorstwa Jerzy Opioła – Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2059377

Jura Krakowsko-Częstochowska od lat jest miejscem przyciągającym zwolenników, niższych gór, jaskiń, urokliwych dolinek i ruin zamków „Szlaku Orlich Gniazd”. W przeciwieństwie do wyższych gór, cała Wyżyna Krakowsko-Częstochowska jest mniej popularna, co przekłada się na mniejsze obciążenie ruchem turystycznym. Pośród wielu ciekawych miejsc związanych z tym rejonem Polski, niewątpliwie na uznanie zasługuje Dolina Prądnika.

1. Prądnik jest niewielką rzeką liczącą zaledwie 33 kilometry długości. Do ciekawostek zaliczyć można to, że w zależności od miejsca ma jeszcze dwie inne nazwy. W dolnym biegu nazywa się Białucha, w środkowym Prądnik, a w górnym spotkać się można z dwoma nazwami: Sałaszówka lub zamiennie Sułoszówka. Jak widać jest to dość niezwykłe jak na tak krótką rzekę.

2. Źródła rzeki znajdują się w okolicach wsi Sułoszowa. Stąd można przyjąć pochodzenie nazwy. Rozpoczynając swój bieg, wody Prądnika wpadają do wąwozu noszącego nazwę Dolina Prądnika.

3. Dolina Prądnika podobnie jak większość terenu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej zbudowana jest z wapienia pochodzącego z okresu jury i kredy sprzed około 150 milionów lat. Dolina wyrzeźbiona została przez erozyjne działanie wody spływającej jej brzegami oraz płynącej dnem. Zbocza doliny są przykładem terasów utworzonych płynącą po jej dnie wodą.

4. Erozja skał wapiennych spowodowana, że powstało wiele zagłębień i jaskiń będących skutkiem długiego i ciągłego jej przepływu.

5. Na ternie Jury Krakowsko-Częstochowskiej, obejmującej również Dolinę Prądnika, występuje wiele jaskiń oraz ciekawych w kształcie pojedynczych lub zblokowanych skał. Dobrym przykładem może być jaskinia Łokietka czy Maczuga Herkulesa.

6. Zamek w Pieskowej Skale zaliczany jest do największej atrakcji Doliny Prądnika. Powstał za czasów Władysława Łokietka, ale oficjalnie jest to spuścizna po życiu i działaniach króla Kazimierza III Wielkiego. Początkowo zamek miał spełniać funkcje obronne z czasem przekształcał się rezydencję

7. W latach 1950-1963 zamek gruntownie odnowiono w ramach generalnej renowacji i został przekształcony w Oddział Państwowego Zbioru Sztuki na Wawelu. Krużganki pałacu są bardzo podobne do tych znajdujących się na wawelskim zamku. Zamek w Pieskowej Skale jest zaliczany do jednych z najpiękniejszych budowli polskiego renesansu i jest najlepiej zachowanym zamkiem znajdującym się na „Szlaku Orlich Gniazd”

8. Maczuga Herkulesa to kolejny ciekawy obiekt znajdujący się w Dolinie Prądnika. Jest obowiązkowym miejscem do zobaczenia, stanowiąc obok Pieskowej Skały najatrakcyjniejsze miejsce w Dolinie.

9. Teren Doliny Prądnika znajduje się w granicach Ojcowskiego Parku Narodowego. Park utworzony został w roku 1956 i obejmuje między innymi środkową część Doliny Prądnika. Symbolem parku jest nietoperz, co jest w pełni uzasadnione, ponieważ znajdujące się na terenie parku jaskinie są zamieszkiwane przez wiele gatunków nietoperzy nie spotykanych w innych rejonach Polski na tak dużą skalę.

10. Jaskinia Łokietka jest jedną z dwóch obok Jaskini Ciemnej udostępnionej do masowego ruchu turystycznego. Jaskinia ma łącznie 270 metrów długości i związana jest z nią legenda, jakoby król Władysław Łokietek skrył się w niej przed wojskami czeskiego króla Wacława II.

4/5 - (50 votes)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz Również Polubić