Ojcowski Park Narodowy – 15 Ciekawostek

ojcowski park narodowy
foto – Pixabay

Ojcowski Park Narodowy – znajduje się w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim. Usytuowany jest w środkowej części Doliny Prądnika, na Wyżynie Olkuskiej.

1. Park powstał w 1956 r. jako szósty park narodowy w Polsce. Jego obecna powierzchnia wynosi 15,7 km2. Otoczony jest otuliną, która zajmuje 67,77 km2. Park znajduje się na terenie 4 gmin: Skała (56,98% powierzchni parku), Sułoszowa (23,69% powierzchni parku), Jerzmanowice-Przeginia (13,99% powierzchni parku) oraz Wielka Wieś (5,34 % powierzchni parku).

2. Na terenie parku występują wapienie górnojurajskie, które powstały ze szczątków organizmów żyjących w morzu jurajskim ok. 150 mln lat temu. Rzeźbę tworzą m. in. doliny w postaci jarów i wąwozów oraz ostańce skalne o ciekawych kształtach.

3. Obszar parku i jego otuliny usiany jest jaskiniami, których występuje tu ponad 700. Wśród najdłuższych jaskiń znajdują się: Łokietka – 320 m, Ciemna – 209 m, Zbójecka – 189 m, Jama Ani – 158 m, Okopy Wielka Dolina – 110 m, Sąspowska – 100 m, Krakowska – 96 m, Koziarnia – 90 m i Biała – 84 m. Największe skupisko dużych jaskiń położone jest w wąwozie Jamki.

4. Na Grotę łokietka składa się kilka korytarzy oraz 4 sale. Dwie większe noszą nazwy Rycerska i Sypialnia. Szata naciekowa nie jest imponująca. Według legendy w jaskini na przełomie XIII i XIV w. ukrywał się przed królem czeskim Wacławem II, król Polski Władysław Łokietek.

5. Jaskinia Ciemna, zwana również Ojcowską, należy do najcenniejszych stanowisk archeologicznych w Polsce. W czasie ostatniego zlodowacenia (60-50 tys. lat temu) zamieszkiwali tu neandertalczycy. Przy jaskini znajduje się ekspozycja obejmująca m. in. rekonstrukcję obozowiska neandertalskiego.

6. Grota Łokietka czynna jest w 2022 r. codziennie od 18 kwietnia do 13 listopada. Przez pozostałą część roku jest zamknięta dla turystów ze względu na zimowanie nietoperzy. Bilet normalny kosztuje 26 zł, a ulgowy 13 zł.W cenę wliczona jest usługa przewodnicka. Dzieci poniżej 3 lat zwiedzają bezpłatnie.

7. Jaskinia Ciemna czynna jest w 2022 r codziennie od 18 kwietnia do 14 września. Przez pozostałą część roku jest zamknięta dla turystów ze względu na zimowanie nietoperzy. Bilet normalny kosztuje 14 zł, a ulgowy 7 zł. W cenę biletu wliczony jest przewodnik. Dzieci poniżej 3 lat zwiedzają bezpłatnie.

8. Na terenie parku występuje ok. 1000 gatunków roślin naczyniowych, ponad 230 gatunków mchów i wątrobowców, ok. 1200 gatunków grzybów i ok. 200 gatunków porostów. Flora charakteryzuje się występowaniem licznych gatunków reliktowych, natomiast brak jest endemitów.

9. Lista gatunków roślin objętych ochroną ścisłą obejmuje 67 pozycji, a wśród nich znajduje się m. in. brzoza ojcowska, goryczka wąskolistna, goździk kosmaty, kruszczyk błotny, lilia złotogłów, lulecznica kraińską, rokitnik zwyczajny, storczyk szerokolistny czy zawilec wielkokwiatowy. Uzupełnia ją 17 gatunków objętych ochroną częściową.

10. Do tej pory odkrytych zostało ok. 6 tys, gatunków zwierząt, które zamieszkują park i jego otulinę. Występuje tu m. in. 17 spośród 25 gatunków nietoperzy żyjących w Polsce, 7 gatunków płazów i 5 gatunków gadów. Można spotkać sarny, dziki, lisy, borsuki, kuny leśne, tchórze, gronostaje, piżmaki, zające szaraki, nornice rude, pstrągi potokowe.

11. Ptaki reprezentuje ok. 120 gatunków, z czego 94 to gatunki lęgowe. Wśród nich znajdują się jastrzębie, krogulce, myszołowy, kobuzy, trzmielojady, bociany czarne, drozdy, kosy, wilgi, rudziki, kwiczoły, jemiołuszki, czeczotki, pluszcze, pliszki górskie, dzięcioły czarne, zielone, zielonosiwe i średnie czy dzięciołki.

12. Na terenie parku znajdują się 4 ścieżki edukacyjne. Należą do nich „Chełmowa Góra” (ok. 5 km), która prowadzi do Jaskini Łokietka, „Jaskinia Ciemna – Góra Okopy” (ok. 2 km), trasa w Dolinie Sąspowskiej oraz trasa w Parku Zamkowym, przy Centrum Edukacyjno-Muzealnym.

13. Park na swoim terenie posiada pozostałości dwóch zamków. Zamek w Ojcowie powstał w II poł. XIV w., za czasów króla Kazimierza Wielkiego. W XVII w. został przebudowany przez rodzinę Korycińskich herbu Topór, dzierżawców zamku. Do dziś zachowały się resztki murów obronnych i części mieszkalnych, wieża, w której mieści się ekspozycja oraz brama wjazdowa.

14. Zamek w Pieskowej Skale znajduje się na Szlaku Orlich Gniazd. Pierwsze wzmianki o nim pochodzą z początków XIV w. W II poł. XVI w. został przebudowany ze stylu gotyckiego na renesansowy, na wzór Wawelu. W I poł. XVII w. został wzmocniony system fortyfikacyjny. Obecnie zamek stanowi oddział Zamku Królewskiego na Wawelu. Ekspozycje dotyczą m. in. przemian w dziejach sztuki europejskiej na przestrzeni wieków, malarstwa angielskiego czy historii Pieskowej Skały.

15. Zamek w Ojcowie czynny jest od początku stycznia do końca marca oraz w listopadzie i grudniu w weekendy i święta, a od kwietnia do końca października codziennie. Bilet normalny kosztuje 18 zł, a ulgowy 9 zł. Dzieci poniżej 3 lat wchodzą bezpłatnie.
16. W przypadku zamku Pieskowa Skała godziny otwarcia oraz ceny biletów różnią się w zależności od dnia tygodnia i rodzaju ekspozycji. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej obiektu.

4.5/5 - (4 votes)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz Również Polubić