32 Ciekawostki o Kosowie

kosowo
foto – Pixabay

Kosowo jest bardzo ciekawym państwem, którego dotyczy bardzo wiele kontrowersji o różnym podłożu, najczęściej rzecz jasna politycznym. Państwo to powstało w wyniku rozdzielenia innego państwa i aktualnie dzieli ono granicę z takimi krajami jak Montenegro, Serbia, Albania, a także Macedonia. Jest to oczywiście państwo, które leży na kontynencie europejskim. Zdecydowanie warto dowiedzieć się o tym kraju, chociażby kilku ciekawych informacji, ponieważ ma ono bardzo bogatą historię oraz kulturę.

1. Językami urzędowymi w Kosowie są język albański oraz język serbski.

2. Stolicą Kosowa jest Prisztina.

3. Ustrój polityczny, jaki panuje w Kosowie to ustrój demokratyczny.

4. Typ państwa, jaki Kosowo reprezentuje to republika parlamentarna.

5. Powierzchnia całkowita Kosowa to 10 887 km kwadratowych.

6. Całkowita liczba ludności w Kosowie wynosi 1 920 079 osób, przy czym gęstość zaludnienia to 176,3 osób na jeden kilometr kwadratowy.

7. Waluta, która obowiązuje w Kosowie to euro.

8. Religia, która jest zdecydowanie dominująca w Kosowie to Islam.

9. Kosowo jest to jeden z najmłodszych krajów na świecie, które uzyskało pełną niepodległość.

10. Kosowo jest bardzo ważnym połączeniem pomiędzy Europą Środkową i Południową, a także pomiędzy Morzem Czarnym i Morzem Adriatyckim, głównie ze względu na swoje położenie geograficzne.

11. Najwyższym punktem w Kosowie jest Góra Gjeravica o wysokości 2656 metrów.

12. Bardzo wiele mieszkańców Kosowa żyje poniżej granicy ubóstwa.

13. Jaskinie wapienne w Kosowie występują bardzo licznie i znajdują się w wielu częściach kraju. Marmurowa jaskinia, czyli dokładniej wapienna jaskinia krasowa jest bardzo znanym miejscem turystycznym w kraju i została ona odkryta w 1966 roku.

14. Około 40 procent powierzchni całego kraju pokrywają lasy. Większość drzew w lasach to są dęby oraz sosny. Zdecydowana większość lasów znajduje się w południowo-zachodniej części tego kraju.

15. Ponad połowa ludności całego kraju zamieszkuje obszary wiejskie.

16. W 1874 roku otwarto pierwszą linię kolejową, która biegnie przez Kosowo.

17. W latach 1998-1999 miała miejsce wojna w Kosowie, która niestety stała się przyczyną śmierci aż około 10 tysięcy osób.

18. Ponad 70 procent całej ludności kraju ma mniej niż 35 lat, w związku z czym Kosowo jest najmłodszym krajem w całej Europie pod względem wieku zamieszkałej w nim ludności.

19. W Kosowie nie uzyskuje się obywatelstwa przez urodzenie na terenie Kosowa. Jest ono nadawane w przypadku, kiedy przynajmniej jedno z rodziców dziecka jest obywatelem tego kraju.

20. Do roku 1913 Kosowo było rządzone przez Imperium Osmańskie, a następnie zostało ono podzielone na Serbię i Czarnogórę.

21. Kosowo posiada najwyższy wskaźnik urodzeń w całej Europie. Niestety stało się to przyczyną pogłębienia problemu bezrobocia w tym kraju.

22. Kosowo dzieli się na 5 okręgów, które z kolei dzielą się na 38 gmin.

23. Kosowo jest najmniejszym krajem położonym na Bałkanach.

24. Flaga narodowa Kosowa to prostokątna flaga na niebieskim tle. W środkowej części flagi znajduje się kształt Kosowa jako całego kraju w kolorze złotym, a nad nim znajduje się sześć białych gwiazd. Gwiazdy te mają symbolizować sześć grup etnicznych.

25. Aktualnie krajem rządzi rząd, sprawujący pełną kontrolę nad jego administracją.

26. Kosowo ma bardzo ciepłe lata i równie mocno mroźne oraz także śnieżne zimy, co ma oczywiście związek z jego bliskim położeniem, jeśli chodzi o Morze Adriatyckie na zachodzie kraju, a także ze względu na pasma górskie na wschodzie kraju.

27. Jeśli chodzi o narodowości i grupy etniczne, które zamieszkują w Kosowie, zdecydowana większość tego kraju to Albańczycy (jest ich aż około 92 procent ludności całego kraju). Następni w kolejności są Serbowie (jest ich około 5 procent ludności całego kraju), natomiast reszta społeczeństwa w Kosowie to inne narodowości.

28. Nazwa „Kosowo” wywodzi się od nazwy jednego z miejsc w Serbii, które oznacza dosłownie „pole czarnych ptaków”.

29. Kosowo było zarządzane przez Organizację Narodów Zjednoczonych oraz NATO od 1999 roku, kiedy to było częścią Jugosławii.

30. Ponad 110 krajów uznaje Kosowo za niepodległe państwo, przy czym wiele krajów, mniej więcej Serbia, Rosja oraz niektóre z krajów członkowskich Unii Europejskiej nie uznają niepodległości Kosowa.

31. Kosowo jest aktualnie państwem członkowskim wielu organów regionalnych, takich jak między innymi Środkowoeuropejska umowa o wolnym handlu czy też Inicjatywa Współpracy Państw Europy Południowo-Wschodniej.

32. Kosowo jest to zakątek kontynentu europejskiego, a jego dokładny status od mniej więcej dziesięciu lat budzi poważne kontrowersje.

5/5 - (2 votes)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz Również Polubić