Lądek Zdrój 🗺️ Atrakcje 2022 – Co Zwiedzić i Gdzie Zjeść ?

fotografia – Pixabay

Kotlina Kłodzka to jedyne takie miejsce w Polsce na terenie którego znajduje się tyle miast z członem „Zdrój” w nazwie. Jednym z nich jest Lądek Zdrój. Nie tylko powszechnie, ale także z dokumentów to wynika, że Lądek Zdrój jest jednym z najstarszych Polskich uzdrowisk. Jak tak głębiej sięgnąć to mogło by się okazać, że ma palmę pierwszeństwa. Jeśli o uzdrowiska chodzi, to nie jest ważne jak stare jest lecz bardziej jak skuteczne jest. A skuteczność uzdrowiska to już inna sprawa, bo nie ma takiego, które dobre by było na wszystkie schorzenia.
Lądek Zdrój swoją sławę zawdzięcza leczniczym wodom. Dzięki występowaniu tu wód leczniczych to zgodnie z polskim ustawodawstwem miasto ma prawo na dodawanie członu „Zdrój” do swojej nazwy.

Lecznicze wody Lądka Zdroju

Podstawową cechą wód leczniczych rodem z Lądka jest zawartość w nich radonu. Wody tutejsze są to radoczynne cieplice siarczkowe i fluorowe. Dzięki zawartości wielu związków mineralnych są skuteczne w terapiach zwalczających choroby reumatyczne, ortopedyczne i neurologiczne.

Lądek Zdrój – krótko historycznie

Niektóre źródła historyczne wskazują na istnienie wanien kąpielowych wykorzystujących tutejsze źródła mineralne już na przełomie XI i XII wieku. Urządzenia te zostały zniszczone przez Mongołów penetrujących te tereny w czasach bitwy pod Legnicą.

Pełną dokumentację historyczną posiada zakład przyrodoleczniczy „Jerzy”. Wzmianki o istniejących tam wannach kąpielowych pochodzą z roku 1498.
W tymże roku w Lądku prace badawcze zmierzające do przebadania tamtejszych wód, prowadził znany w ówczesnych czasach doktor sztuk wodnych Konrad z Bergu. Według przeprowadzonych przez niego analiz wody, uzyskano informacje o jej składzie chemicznym. Wykazał on, że woda z Lądku posiada w swoim składzie między innymi: miedź, ałun, siarkę oraz różne sole.

W 1678 roku przystąpiono do budowy Nowego Zakładu przyrodoleczniczego. Przy jego projektowaniu i budowie wzorowano się na łaźniach tureckich.

Od początku swojego istnienia uzdrowisko Lądek Zdrój odwiedzało wielu znamienitych gości. Wśród nich byli między innymi: car rosyjski Aleksander I, królowa Luiza, cesarzowa Katarzyna, królowie pruscy, Goethe oraz późniejszy prezydent Stanów Zjednoczonych John Quincy Adams.

Im więcej zacnych głów odwiedzało Lądek Zdrój, tym stawał się on sławniejszy i atrakcyjniejszy. Miasto zaczęło znacząco się rozwijać, budując przyszłą bazę sanatoryjną.

W 1829 roku odkryto nowe źródło, znane obecnie pod nazwą Chrobry. W mieście zaczęły powstawać coraz nowocześniejsze zakłady przyrodolecznicze jak chociażby wybudowane w 1838 nowe inhalatorium.

Czasy II wojny obeszły się z miastem bardzo łaskawie i nie wyrządziły żadnych szkód. Wyzwolicielami byli żołnierze Armii Czerwonej. Dobrodziejstwa oferowane przez Lądek Zdrój były tak duże, że żołnierze radzieccy zadomowili się tu na dobre zakładając własne sanatorium. Armia Czerwona opuściła Lądek Zdrój dopiero w 1991 roku wycofując się z polskiej ziemi.

Zabytki Lądka Zdroju

– zakład przyrodoleczniczy „Wojciech” z 1678 roku
– zakład przyrodoleczniczy „Jerzy” z XVIII wieku
– zespół zabudowy parku zdrojowego
– neorenesansowy ratusz z 1537 roku kilkukrotnie przebudowywany
– barokowe i renesansowe kamienice w Rynku
– kościół parafialny Narodzenia NMP z końca XVII WIEKU
– kościół cmentarny pw. św. Rocha pochodzący z połowy XVII wieku
– kaplica św, Jerzego z dzwonnicą, budowle pochodzą z połowy XVII wieku.

Bardzo ciekawą budowlą występująca w mieście jest most św. Jana. Podczas budowy tego mostu zamiast wapna użyto jako spoiwo kurze białko. Most zbudowane w 1565 roku.

W otoczeniu Lądka Zdroju jest wiele ciekawych miejsc do których można się wybrać są wśród nich np. Jaskinia w Kletnie, była kopalnia złota w Złotym Stoku, Jaskinia Radochowska i wiele innych atrakcji.

Po więcej informacji turystycznych warto zajrzeć tutaj

4.4/5 - (7 votes)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz Również Polubić