Biebrzański Park Narodowy

Biebrzański Park Narodowy

Rzeka Biebrza i położone wokół niej tereny są jednymi z najbardziej znanych w Polsce obszarów chronionych. Szczególnie głośno o tym terenie zrobiło się pod koniec kwietnia 2020 roku. Wtedy na skutek długotrwałej suszy i znacznego obniżenia się poziomu wody w rozlewiskach wybuchł potężny pożar. Ogień objął tereny ponad 5 tysięcy hektarów. W ciągu tygodnia zniszczeniu uległo schronienie dla wielu tysięcy gniazdujących tam ptaków. Pośród unicestwionych ptaków znajdowały się także gatunki unikalne występujące tylko na tym obszarze. Cały teren rozlewisk Biebrzy znajduje się w obrębie Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Biebrzański Park Narodowy.

Utworzony został w 1993 roku. Jest jednym z 23 parków narodowych na terenie Polski. Park ten jest zarazem największym parkiem narodowym w Polsce. Jego powierzchnia wynosi 593,23 kilometry kwadratowe. W miejscowości Osowiec Twierdza mieści się główna siedziba władz parku.
Na terenie znajduje się liczący 155 kilometrów odcinek Biebrzy. Cała długość Biebrzy wynosi 165 kilometrów.

Bagna Biebrzańskie

Kotlina Biebrzańska tak brzmi inna nazwa tego terenu. Obejmuje ona bardzo rozległy teren wypełniony torfowiskami i bagnami. Jest to możliwe dzięki ukształtowaniu terenu. Na odcinku ponad 100 kilometrów występuje tu zagłębienie w terenie. To specyficzne obniżenie terenu jest pozostałością po działaniu lodowca. Na skutek działania ustępujących lodów powstało jezioro. Z czasem jezioro zaczęło zarastać i utworzyła się warstwa torfu. Obumarłe rośliny wytworzyły liczącą od jednego do sześciu metrów grubości warstwę torfu. To co zachwyciło naukowców badających te tereny to niespotykana gdzie indziej płynność z jaką poszczególne zbiorowiska roślin przechodzą z jednej postaci w następną. Uzależnione to jest od warunków hydrologicznych panujących na danych odcinka. W ostatnim czasie wskutek zmian klimatycznych i coraz dłuższych okresów występowania wysokich temperatur w ciągu roku bardzo znacząco obniżył się poziom wody. Głównym dostarczycielem wody jest naturalny sprzymierzeniec tego tereny jakim jest rzeka Biebrza. Naukowcy od wielu lat informując, alarmują jednocześnie, że na terenach biebrzańskich zaczynają się niebezpieczne nieodwracalne zmiany. Zmiany obejmują zarówno florę jak i faunę.
Jednym z tych sygnałów a zarazem ostrzeżeniem był wspomniany na wstępie pożar.

Flora i Fauna Bagien

Flora
Według badań prowadzonych nieustannie na tym terenie, wyróżniono 43 zespoły roślinne. Pośród wyodrębnionych roślin niektóre uznano za stopniowo zanikające lub występujące tylko na tym terenie. Szata roślinna jest bardo różnorodna i w znacznym stopniu odznacza się naturalnością.
Pośród wielu roślin niektóre mają charakter reliktowych gatunków mchów.

Fauna
Tereny bagienne, porośnięte wysokimi szuwarami z licznymi rozlewiskami i mokradłami zawsze stanowiły idealne środowisko naturalne dla wielu gatunków ptaków. Podobnie jest na terenach Biebrzańskich Bagien.
Na terenach Europy wiele naturalnych ostoi ptactwa uległo zniszczeniu na skutek osuszania terenów podmokłych. Bagien i torfowisk w Europie jest coraz mniej i dlatego te naturalne tereny nadbiebrzańskie są tak cenne nie tylko dla naukowców, ale przede wszystkim dla ptaków.
Najbardziej charakterystyczne dla doliny Biebrzy ptaki to między innymi: bojownik batalion, bekasy, bekasiki, kulik wielki, biegus zmienny, żuraw, mewa, rybitwy, orlik, puchacz i wiele innych.
Pośród przedstawicieli ssaków na bagnach żyją : łosie, jeleń szlachetny, sarna, dzik, zając szarak, bóbr europejski, wilk szary, lis, jenot, borsuk, tchórz, kuna leśna, wydra, gronostaj, łasica.
W rozległych szuwarach znajdują swój dom i schronienie drobne ssaki i gryzonie.
W wodach spotkać można wiele gatunków ryb słodkowodnych między innymi: szczupaki, sumy, węgorze, brzany czy klenie. Doliczono się łącznie ponad 36 gatunków ryb.

Tereny Biebrzańskiego Parku Narodowego to także miejsce licznie odwiedzane przez ornitologów amatorów. Dla nich przygotowane są specjalne stanowiska obserwacyjne. Największa liczba miłośników ptaków przybywa tu w okresie tokowania ptaków oraz podczas wiosennych czy jesiennych przelotów.

Spływy Kajakowe Biebrzą

Bardzo dużą atrakcją są spływy kajakowe organizowane rzeką Biebrzą. Niesamowitość tych spływów polega głównie na tym, że dają one możliwość bezpośredniego kontaktu z otaczająca zewsząd dziką przyrodą. Wile osób, które raz odbyły trasę spływu wracają w to miejsce powtórnie.
Oprócz kajaków organizowane są także spływy tratwami i łodziami. Każdy ma możliwość wybrać odpowiednia dla siepie trasę i sprzęt. W dokonaniu wyboru odpowiedniego sprzętu i trasy pomocni są pracownicy parku jak również osoby wypożyczające sprzęt wodny. Grupy zorganizowane mogą liczyć na pomoc przewodników.
Oferta spływów obejmuje imprezy jednodniowe, weekendowe czy tygodniowe. W przypadku dłuższych kilkudniowych spływów są przygotowane specjalne miejsca biwakowe.
Biebrzańskie spływy cieszą się bardzo dobrą opinią, a jednym z powodów mających na to wpływ jest fakt, że podczas całodniowej wyprawy można nie spotkać przysłowiowej żywej duszy. Tras do wyboru jest tak wiele, że każdy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie.

Oprócz kajaków i spływów na terenie parku do dyspozycji turystów jest łącznie ponad 600 kilometrów tras pieszych, rowerowych.

Oceń post
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz Również Polubić