Wojnowo – Co warto tutaj zobaczyć?

foto by Marek i Ewa Wojciechowscy / Wikipedia

Rejon północno wschodniej Polski przez kilka wieków znajdował się w obcych rękach. Przed uzyskaniem niepodległości w 1919 roku Mazury stanowiły składową Prus będących w niemieckich rękach i pozostały w nich aż do zakończenia II wojny. Fakt ten odcisnął się dużym piętnem na mieszkańcach tych terenów. Rdzenni mieszkańcy Mazur stanowić zaczęli coraz mniejszą grupę etniczną.

Sporą grupę mieszkańców tego rejonu stanowią starowiercy, którzy przywędrowali ze wschodu.
Starowiercy nazywani także staroobrzędowcami stanowią odłam Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Powstanie tej grupy religijnej było reakcją na zmiany liturgiczne wprowadzane w Kościele Prawosławnym. Poszukując nowego terenu zamieszkania starowiercy szukali miejsc odosobnionych na uboczu od głównych ośrodków miejskich i wiejskich. Rejon mazurski był doskonałym miejscem spełniającym ich wymogi. Stosunkowo mało zaludniony z duża ilością jezior i lasów stanowił dogodne miejsca do zakładania osad starowierców. I właśnie to sprawiło, że jednym z wybranych do osiedlenia miejsc okazał się teren położony nad brzegiem rzeki Krutyni.

Wojnowo wieś nad Krutynią

Wieś na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Złożona została w 1832 przez przybyłych na te tereny starowierców. W początkowym okresie wieś zamieszkiwało prawie 300 mieszkańców zajmujących 34 domostwa. We wsi wzniesiono cerkiew z czasem powstała także szkoła. Około 1900 roku we wsi Wojnowo oprócz starowierców połowę mieszkańców stanowili również Mazurzy. Na przestrzeni lat, Wojnowo rozbudowywało się coraz bardziej sprawiając, że przed wybuchem II wojny liczyło ponad 600 mieszkańców. Czas wojny to czas istnienia we wsi obozu pracy przymusowej dla jeńców wojennych.

Zabytki Wojnowa

Jako, że wieś powstała głównie z inicjatywy staroobrzędowców znajdują się w niej budowle nawiązujące do kultu religijnego.
Główną budowlę stanowi cerkiew drewniana wybudowana w latach 1921-1923. W architekturze cerkwi doszukać się można wielu elementów typowych dla budownictwa staroruskiego. Przy cerkwi funkcjonuje prawosławny klasztor żeński. Cerkiew wykorzystywana jest też jako miejsce parafii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
Wieś zabudowana jest chałupami drewnianymi pochodzącymi z XIX I początku XX wieku.
We wsi znajduje się także zabytkowa molenna stanowiąca miejsce modlitwy wyznawców Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego. Budowla wzniesiona została w latach 1923-1927

W niedalekiej odległości od wsi nad jeziorem Duś wybudowany została w 1847 monaster staroobrzędowy. Pierwotnie spełniał rolę klasztoru męskiego i pełnił ją do 1885 roku. W tymże roku monaster sprzedany została mniszce Eupraksji, która nabyło to miejsce wraz z folwarkiem i przekształciła monaster w klasztor żeński. Mniszka sprowadziła inne mniszki pochodzące ze spalonego klasztoru w Spychowie.

Do ciekawych miejsc zaliczyć można także znajdujące się nieopodal duże skupisko głazów narzutowych. W miejscu tym doliczono się ponad 8 tysięcy sztuk różnej wielkości gazów.

Z Wojnowa warto wybrać się do pobliskich popularnych miejscowości turystycznych – Pisz, Mikołajki, Ruciane Nida, Mrągowo czy Szczytno.

4.9/5 - (7 votes)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz Również Polubić