Dolinki Krakowskie 🗺️ Informacje i Ciekawostki

dolinki krakowskie
foto – Autorstwa Jerzy Opioła – Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1957237

Dolinki Krakowskie – jarowe doliny, które znajdują się na Wyżynie Olkuskiej i ciągną się aż do Rowu Krzeszowickiego. Znajdują się ok. 28 km od centrum Krakowa, w kierunku północno-zachodnim.

1. Park Krajobrazowy „Dolinki Krakowskie” zajmuje powierzchnię 20 686,1 ha. Powstał w 1981 r. i obejmuje również 5 rezerwatów przyrody. Znajduje się na terenie województwa małopolskiego. Składają się na niego doliny wyżłobione przez rzeki i potoki oraz różnorodne formy rzeźby krasowej.

2. Przez doliny prowadzi żółty Szlak Dolinek Jurajskich o długości 85,3 km. Przebiega on od zamku Pieskowa Skała do Chrzanowa. Na jego trasie znajdują się m. in. Dolina Racławki, Dolina Będkowska, Dolina Kobylańska i Dolina Bolechowicka.

3. Wśród głównych dolinek, prezentujących wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe, wymienia się Dolinę Eliaszówki, Dolinę Racławki, Dolinę Szklarki. Dolinę Będkowską, Dolinę Kobylańską, Dolinę Bolechowicka oraz Dolinę Kluczwody.

4. Wśród najciekawszych form rzeźby krasowej można wymienić igłę skalną Iglicę, Będkowską Basztę zwaną przez swój wygląd potocznie Dupą Słonia, Żabiego Konia z kapliczką Matki Bożej, skałę Brodło o wys. ponad 40 m, z podświetlaną w nocy figurą Matki Bożej czy też formy skałkowe w Jerzmanowicach, które skupiają ponad 100 ostańców skalnych.

5. Na terenie parku znajdują się dwie jaskinie udostępnione do zwiedzania. Jaskinia Wierzchowska Górna jest jedną z największych jaskiń Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Długość trasy wynosi ok. 700 m, a czas zwiedzania ok. 50 min. Jaskinia Nietoperzowa jest jednym z największych siedlisk nietoperzy. Do zwiedzania udostępnione jest ok. 300 m, a czas zwiedzania wynosi ok. 40 min.

6. Wśród atrakcji parku znajdują się bramy skalne, które stanowią zwężenia dolin utworzone z litych skał. Brama Bolechowicka znajduje się w Dolinie Bolechowickiej, a tworzą ją Filar Pokutników i Filar Abazego. Brama Kobylańska usytuowana jest w Dolinie Kobylańskiej między Małą Płytą i Żabim Koniem. Czarcie Wrota położone są w Dolinie Będkowskiej, a tworzą je dwa ostańce skalne.

7. Krajobrazowy rezerwat przyrody „Dolina Eliaszówki” otacza ze wszystkich stron klasztor Karmelitów Bosych w Czernej. Ufundowała go w XVII w. hrabina Agnieszka Firlejowa z Tęczyńskich. Kościół na terenie kompleksu stanowi sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej z cudami słynącym obrazem z XVII w. oraz sanktuarium św. Rafała Kalinowskiego z relikwiami tego świętego.

8. Teren Dolinek Krakowskich jest prawdziwą mekką wspinaczy skałkowych. Wytyczone są tu niezwykle liczne trasy wspinaczkowe. Do najciekawszych pod tym względem miejsc należą Wąwóz Bolechowicki, Dolina Kobylańska, Dolina Będkowska i Słoneczne Skały w Dolinie Szklarki.

9. Jedną z największych atrakcji stanowi Sokolica, wapienna skała wznosząca się na ok. 100 m. Znajduje się w centralnej części Doliny Będkowskiej. Jest to najwyższa ściana na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Wytyczono tu wiele dróg wspinaczkowych. Na szczycie odkryte zostały pozostałości grodziska z VIII-IX w.

10. W Dolinie Będkowskiej znajduje się wodospad Szum, najwyższy wodospad na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Powstał na progu skalnym o wysokości ok. 4m, znajdującym się na rzece Będkówce.

11. W Dolinie Racławki wytyczone są 3 ścieżki przyrodnicze. Ścieżka niebieska ma długość 6 km i prowadzi głównie przy potoku Racławka. Ścieżka czerwona ma 5 km i wiedzie m. in. przy kamieniołomie w Dębniku i kopalni dolomitu w Dubiu. Ścieżka żółta ma 6 km długości i prowadzi przez Wąwóz Żarski oraz wzdłuż potoku Szklarki.

12. Park Krajobrazowy „Dolinki Krakowskie” został zwycięzcą w 2013 r. w trzeciej edycji plebiscytu na „7 nowych cudów Polski”. Został on zorganizowany przez miesięcznik „National Geographic Traveler”.

3.9/5 - (21 votes)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz Również Polubić