Dolina Kluczwody 🗺️ Informacje i Ciekawostki

dolina kluczwody
źródło: Jerzy Opioła / Wikipedia

Dolina Kluczwody, zwana również Doliną Wierzchówki, znajduje się między wsią Wierzchowie, Bolechowicami i Wielką Wsią na Wyżynie Olkuskiej. Ze względu na wiele atrakcji i piękne położenie przyciąga tłumnie turystów z całej Polski. Co warto o niej wiedzieć? Poniżej znajdują się wybrane informacje.

1. Kluczwoda to potok i lewobrzeżny dopływ Rudawy, który płynie przez Wyżynę Krakowsko-Częstochowską. Na zboczach potoku znajdują się malownicze skały z okresu jury, do których należą na przykład Zamkowa Skała z ruinami zamku, Mączne Skały czy też Szeroka Skała.

2. W czasach rozbiorów, czyli od osiemnastego do początku dwudziestego wieku przez koryto Kluczwody przebiegała granica pomiędzy zaborem austriackim i rosyjskim. W czasach współczesnych odtworzono tutaj słupy graniczne obu zaborów.

3. Zamek w Dolinie Kluczwody znajdował się na Zamkowej Skale o wysokości 20 metrów. Nie był to duży obiekt, a część mieszkalną stanowiła wieża składająca się z trzech pięter. Mury zbudowane były ze skał wapiennych, dlatego dzisiejsze ruiny w naturalny sposób wpasowały się w krajobraz.

4. Przez Dolinę Kluczwody przebiegają liczne szlaki turystyczne, a wśród nich czarny szlak prowadzący z Modlnicy przez Tomaszowice do Jaskini Wierzchowskiej. Drugim znanym szlakiem jest tutaj niebieski szlak turystyczny, który wiedzie z Bolechowic przez Gacki i Dolinę Kluczowody aż do Prądnika Korzkiewskiego. Przecinają się tutaj również dwa szlaki rowerowe, z których czerwony jest pętlą zamykającą się w Bolechowicach, a niebieski prowadzi z Bolechowic do Prądnika Korzkiewskiego.

5. Jaskinia Wierzchowska Górna znajduje się na zboczu górnej części Doliny Kluczwody i jest drugą pod względem długości jaskinią na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Jej korytarze mają łącznie ponad 900 metrów długości, a Hala Wielka Dolna należy do największych w całej Jurze. Jaskinię tę badano już w połowie XIX wieku i już wtedy kuracjusze z Ojcowa chętnie ją odwiedzali. Dziś można ją zwiedzać wyłącznie z wykwalifikowanym przewodnikiem.

6. Rezerwat przyrody “Dolina Kluczwody” znajduje się w środkowej części właściwej doliny. Został utworzony w 1989 roku, a celem jego powstania była ochrona lasu grądowego, muraw oraz unikalnego krajobrazu. Rezerwat zajmuje ponad 35 hektarów, a na jego terenie rośnie wiele gatunków rzadkich roślin takich, jak len złocisty czy lili złotogłów. Teren rezerwatu przecinają liczne szlaki piesze i rowerowe.

7. Dolinki Krakowskie to park krajobrazowy składające się z jarowych dolin na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Znajdują się tutaj między innymi takie doliny, jak Racławki, Będkowska, Szklarki, Miękini czy też Dolina Kluczwody. Na terenie parku znajduje się również pięć rezerwatów przyrody, a wśród nich “Dolina Eliaszówki” czy “Dolina Racławki”.

8. Dolina Kluczowyd to miejsce, które jest domem dla wielu zwierząt, w tym dla saren, lisów, bażantów czy pustułek.

9. Rezerwat “Dolina Kluczwody” jest jedną z jedenastu enklaw, które należą do obszaru siedliskowego Natura 2000.

10. W Dolinie Kluczwody znajduje się reliktowe stanowisko buczyny naskalnej, którą nazywa się często buczyną storczykową.

11. Gackowa Baszta to nazwa charakterystycznej skały w Dolinie Kluczwody. W pobliżu znajduje się również znana Skała Nad Źródłem oraz Garbata Skała.

12. Bolechowice to znajdująca się w pobliżu wieś, którą warto odwiedzić ze względu na piękny dwór z otoczeniem parkowym oraz piękny kościół z XIV wieku.

Oceń post
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz Również Polubić