Długi Targ w Gdańsku 🗺️ Informacje i Ciekawostki

długi targ
foto – Autorstwa Marcin Białek – Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5183923

Długi Targ w Gdańsku – reprezentacyjny plac w Śródmieściu, który dostępny jest tylko dla ruchu pieszego. Stanowi przedłużenie ul. Długiej, z którą tworzy Drogę Królewską, zwaną również Traktem Królewskim.

1. Długi Targ wyznaczają skrzyżowania ulic Długiej, Ławniczej i Kramarskiej oraz ulic Pończoszników i Stągiewnej. Ulica Stągiewna prowadzi Zielonym Mostem nad Motławą. Długi Targ zamyka Zielona Brama, w której mieści się oddział Gdańskiego Muzeum Narodowego.

2. W XIII w. Długi Targ i ulica Długa tworzyły trakt kupiecki, którego zwieńczeniem był plac targowy. Po zdobyciu miasta przez Krzyżaków stał się on głównym traktem w mieście. Spotkać można się z nazwą Longa Platea.

Zobacz więcej atrakcji w Gdańsku

3. Określenie Droga Królewska pochodzi od wspaniałych parad i pokazów, które odbywały się tu w dawnych czasach, jak również od tego, że w mieszczących się tu kamienicach gościli królowie i władcy z orszakami. Droga Królewska ciągnęła się aż do Bramy Żuraw i stanowiła najdłuższy trakt w Europie. Usytuowanych było przy niej ponad 250 kamienic, w tym cztery pierwsze od ulicy Ławniczej były kamienicami królewskimi. W jednej z nich przebywała swego czasu królowa Marysieńka Sobieska, która w 1677 r. powiła tu swego syna Aleksandra Benedykta.

4. Pierwotnie ulica była wybrukowana kamieniami polnymi. W 1882 r. zastąpiono je kostkami pochodzącymi ze Skandynawii. Ponadto przez Długi Targ prowadziła niegdyś linia tramwajowa, która została usunięta w trakcie odbudowy miasta po II wojnie światowej. Wówczas kostkę zastąpiono szlifowanym granitem.

5. Przy Długim Targu znajdują się zabytkowe obiekty, takie jak Fontanna Neptuna, Dwór Artusa czy Nowy Dom Ławy czyli Sień Gdańska. Znajduje się tu również szereg zabytkowych kamienic, na czele ze Złotą Kamienicą.

6. Złota Kamienica powstała w XVII w. Jej fasadę zdobią płaskorzeźby przedstawiające m. in. Zygmunta III Wazę czy Władysława Jagiełłę. Na szczycie wznoszą się rzeźby cnót kardynalnych oraz posąg Fortuny. Złota Kamienica bywa również nazywana Domem Speymanna.

7. Od 1867 r. przy Długim Targu swą siedzibę miał bank. Należał do żydowskiej spółki, którą tworzyli kupcy Aron Meyer i Albert Gelhorn. Bank mieścił się początkowo w kamienicy pod nr 40, a następnie pod nr 38.

8. W kamienicy 11/13 znajduje się siedziba Fundacji Theatrum Gedanense. Powstała w 1990 r. W ramach jej działalności utworzono Gdański Teatr Szekspirowski, który kontynuuje tradycję pierwszego publicznego teatru polskiego, funkcjonującego od początku XVII w. do końca XVIII w.

9. Jedną z ciekawostek na Długim Targu stanowi kolumna meteorologiczna Fahrenheita. W szklanej gablocie mieści się termometr rtęciowy, pokazujący temperaturę powietrza w skali Celsjusza i Fahrenheita oraz barometr. Kolumna została odsłonięta w 2008 r. i upamiętnia urodzonego w Gdańsku fizyka Gabriela Daniela Fahrenheita.

10. Co roku w sierpniu na Długim Targu i innych ulicach Głównego Miasta odbywa się Jarmark Dominikański. Oferuje on bogaty program kulturalno-rozrywkowy. Na licznych straganach można nabyć produkty od lokalnych wytwórców i artystów. Jarmark Dominikański należy do największych imprez plenerowych w Europie. Po raz pierwszy odbył się w 1260 r.

4/5 - (52 votes)
1 comment
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz Również Polubić