10 Ciekawostek o Fokarium Hel

fokarium hel
foto – Autorstwa Jersz – Praca własna, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=889438

Dbałość o środowisko naturalne to nie tyko ochrona tego co otacza człowieka, to także dbałość o wszystkie elementy stanowiące, że człowiek może żyć, czerpiąc z tego życia przyjemność. Jednym z bardzo ciekawych miejsc chroniących przed całkowitym wyginięciem niektórych gatunków zwierząt morskich jest zlokalizowane na Helu Fokarium. Instytucja ta doskonale wpisuje się w ochronę środowiska naturalnego człowieka.

1. Pełna nazwa Fokarium na Helu to Fokarium Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, jest to typowa placówka nauko-badawcza.

2. Głównym celem jakiemu służy Fokarium Hel jest ochrona fok szarych zamieszkujących w rejonie południowego Bałtyku.

3. Oficjalnie ośrodek ten istnieje od 1999 roku nie oznacza to, że wcześniej nie interesowano się fokami szarymi. Takim właściwym początkiem tego obiektu jest data 31 marca 1992 kiedy to na plaży w Juracie znaleziono ranną fokę i roztoczono nad nią opiekę.

4. Fokarium oprócz opieki nad rannymi fokami wyłowionymi z wód morskich, zajmuje się także badaniem tego gatunku fok i dbaniem nad utrzymywaniem i powiększaniem rodziny tego ssaka morskiego.

5. Foka szara jest zaliczana do drapieżnego gatunku morskich ssaków. Jest przedstawicielem fok zaliczanych do gatunku typowego dla przybrzeżnej strefy umiarkowanych wód morskich. W Morzu Bałtyckich ich populacja jest obliczana na około 4000 sztuk młodych fok i ma spore szanse na wzrost. Jednym z ważnych ogniw na drodze dalszego rozwoju populacji fok szarych pełni między innymi Fokarium Hel.

6. W placówce helskiej oprócz dbania i leczenia rannych osobników, prowadzone są także prace badawcze nad zachowaniem fok, sposobem odżywiania, wiekiem, trasami wędrówek itp. Dominującą rolą jednak jest badanie i ustalanie zagrożeń występujących dla tego gatunku fok oraz analizowanie przyczyn ich śmierci.

7. W ośrodku helskim wiedzę zdobywają studenci kierunków przyrodniczych, a także przy tej okazji wiedza przekazywana jest wszystkim osobom odwiedzającym to miejsce.

8. Fokarium Hel corocznie odwiedza około 300 tysięcy turystów

9. Głównym sposobem pozyskiwania środków na utrzymanie Fokarium są dobrowolne wpłaty, unijne dotacje i wpłaty pochodzące z Uniwersytetu Gdańskiego.

10. W styczniu 2005 roku z inicjatywy Uniwersytetu Gdańskiego oraz lokalnych władz wojewódzkich i samorządu helskiego, stworzono podwaliny pod powołanie do życia projektu pod nazwą „Błękitna Wioska”. Głównym założeniem projektu jest popularyzacja oraz zabezpieczenie przed niszczeniem tego nadmorskiego rejonu, udostępniając wiedzę dotyczącą flory, fauny i zabytków, zwiększającej się liczbie odwiedzających to miejsce osób.

4.1/5 - (19 votes)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz Również Polubić