Najlepsze Atrakcje w Choroszczy 🗺️

foto by Marek i Ewa Wojciechowscy / Wikipedia

Choroszcz, niewielka miejscowość położona na przedmieściach Białegostoku. Typowe dla Podlasia miasteczko w obrębie którego przez wieki po sąsiedzku żyli przedstawiciele różnych narodowości i różnych wyznań. Przez długie lata dominująca była tu ludność pochodzenia żydowskiego, następnie potomkowie Litwinów, Białorusinów. Dzisiaj przedstawimy najciekawsze atrakcje turystyczne w Choroszczy.

Pochodzeniem polskim także mogła pochwalić znaczna część mieszkańców. Taka mieszanka narodowościowa, posiadająca własną religię i kulturę wywarła spory wpływ na rozwój miasta i na jego charakter.

Co warto zobaczyć w Choroszczy?

Miłośnicy budowli sakralnych znajdą tutaj kilka budowli związanych z różnymi wyznaniami do których należą:

Zespół klasztorny dominikanów z budowlami pochodzącymi z różnych wieków

Cerkiew prawosławna z XIX wieku

Zespół pałacowy Branickich, w którym obecnie znajduje swoją siedzibę Muzeum Wnętrz Pałacowych

Zespół Fabryki Sukna, obecnie w jego wnętrzach znajduje się szpital psychiatryczny

Zabudowa rynku z kamieniczkami mającymi swój rodowód w XIX wieku

Małe miasteczko wchodzące w skład aglomeracji białostockiej warte jest zatrzymania się i zapoznania z jego historią dającą możliwość poczucia klimatu podlaskich miasteczek.

Historia Choroszczy

Pierwsze wzmianki o tym miejscu pochodzą z czasów nowożytnych. Począwszy od X stulecia w okolicznych lasach istniało wiele osad zamieszkałych przez ludność żyjącą z lasu. Tubylcy parali się głównie bartnictwem, smolarstwem, wyrębem lasów. Głównym ich zajęciem było dostarczanie miodu, smoły, drewna, wosku i innych darów pozyskiwanych z lasów.

W XV wieku Choroszcz stał się własnością rodu Chodkiewiczów. Za ich przyczyną osada zaczęła się rozwijać. Chodkiewicze sprowadzili do swojej osady mnichów z niedalekiego Supraśla. Dla potrzeb krzewienia religii w Choroszczy zbudowano cerkiew. W 1507 roku król Zygmunt I Stary nadał osadzie prawa miejskie.

W XVI wieku w Choroszczy zaczęli pojawiać się osadnicy żydowscy. Przybycie na te tereny Żydów w znaczący sposób przyspieszyło rozwój miasta. Choroszcz zaczął odgrywać znaczącą role ze względu na swoje położenie. W miejscu tym krzyżowało się wiele szlaków komunikacyjnych prowadzących do bardziej rozwiniętych miast Podlasia.

W 1709 roku Choroszcz przeszedł w ręce rodu Branickich. Ze względu na swoje położenie i okoliczne warunki przyrodnicze Braniccy postanowili wybudować w mieście swoją letnią rezydencję. Wokół budowanego pałacu zadbano również o wznoszenie innych budowli. W mieście wybudowano nowy murowany kościół z zbudowaniami klasztornymi dla dominikanów. Kolejnym budynkiem był szpital i cerkiew unicka.

Po III rozbiorze Polski Choroszcz na parę lat dostał się w ręce pruskie by ostatecznie po wojnach napoleońskich znaleźć się w granicach Rosji. Panowanie rosyjskie to bardzo burzliwy czas polskich powstań narodowych. W wyniku nałożonych przez cara restrykcji zlikwidowano Zakon Dominikanów a ich dobra przejęła nowa carska władza.

W latach rosyjskiej administracji zaborczej w mieście powstała fabryka sukna, produkująca również koce i kapelusze. W tamtych czasach wyroby pochodzące z fabryki cieszyły się bardzo dużym uznaniem. Fabryka zakończyła swoją działalność po I wojnie, a w latach 30, XX wieku w jej murach urządzono duży szpital psychiatryczny.

3.9/5 - (46 votes)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz Również Polubić