Kruszwica Atrakcje – Co Warto Zobaczyć w 2024 ?

fotografia – Pixabay

Niezwykłe legendy towarzyszą wielu miejscom w Polsce. Jest legenda o smoku wawelskim, Diable Borucie, Bazyliszku itp. Jedną z bardziej znanych legend jest ta opowiadająca okrutny los jaki spotkał króla Popiela, władcy kruszwickiego zamku. Z wielu legend wypływa jakiś morał, który każdy może tłumaczyć na swój sposób. A jak to było w Kruszwicy.

Legenda o królu Popielu

Nad brzegiem jeziora Gopło znajdował się zamek okrutnego władcy Popiela. Słynący ze swego okrucieństwa wobec poddanych i najbliższej rodziny król, miał za żonę jeszcze bardziej od niego okrutną niemiecką księżniczkę Gerdę. To za jej podszeptami król zbuntował się wobec rady starszych decydującej o wielu sprawach w królestwie. Zwołani na naradę członkowie rady zostali otruci przez Gerdę, a ich ciała zostały wrzucone do wody w pobliskim jeziorze. Po pewnym czasie z wód jeziora zaczęły wychodzić całe stada myszy. Przerażony król wraz ze swoją żoną postanowił schronić się w zamkowej wieży znajdującej się po drugiej stronie jeziora. Na nic się zdała ta ucieczka. W czasie ucieczki przed myszami, królowi przypomniała się pewna przepowiednia, którą przed laty usłyszał z ust starca, którego poprosił o przepowiednię. Starzec nakazał królowi strzec się myszy. I właśnie w momencie przebywania w wieży król przypomniał sobie ową przepowiednię. Starzec nie przekazał w swoim proroctwie tego że Popiel zostanie zjedzony przez myszy miał się jedynie ich strzec. Pomimo desperackiej obrony król Popiel i jego żona Gerda zostali zjedzeni przez myszy w wieży, obranej za schronienie. Od tego zdarzenia nazwano ją Mysią Wieżą.

Legenda ta jest największym magnesem przyciągającym turystów do Kruszwicy i zwiedzenia sławnej wieży, w której zły król dopełnił swojego żywota zjedzony przez myszy

Historia miasta

Pierwsze ślady osiadłego życia na ternie dzisiejszej Kruszwicy sięgają wiele tysięcy lat przed królem Popielem. Według Wincentego Kadłubka król Popiel był autentyczną postacią sprawująca rządy w VIII wieku. Najciekawsze jest to, że wbrew legendzie był królem dobrym choć gnuśnym i nieudolnym i nic nie wskazuje na to jakoby miał być zjedzonym przez myszy.
W czasach przypadających na IX i X wiek tworzyły się podwaliny pod przyszłe państwo polskie. W tym czasie gród w Kruszwicy był ważnym ośrodkiem miejskim w którym często rezydowali królowie.
Największe znaczenie dla rozwoju Kruszwicy położył Kazimierz Wielki. To za jego rządów zbudowano murowany zamek obronny. W 1422 Kruszwica uzyskuje prawa miejskie. W wyniku rozbiorów Polski Kruszwica dostaje się w ręce Pruskie. Powrót w granie Polski został wywalczony w zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim w roku 1919.

Zabytki Kruszwicy

Choć miasto poszczycić się może wielowiekową historią nie ma zbyt wielu zabytków. Największym i najbardziej znanym jest wieża zwana „Mysią”. Jest ona pozostałością po istniejącym w tym miejscu zamku. Drugim najcenniejszym zabytkiem jest romańska kolegiata św. Piotra i Pawła. Budowla pochodzi z pierwszej połowy XII wieku. W Pobliżu miasta znajduje się jeszcze rezerwat archeologiczny grodzisko wczesnośredniowieczne.

Współczesna Kruszwica oprócz legendy o Popielu zasłynęła z margaryny. Stało się tak za sprawą powstania w mieście Zakładu Tłuszczowego Kruszwica. Zakład ten jest największym w Polsce i jednym z największych w Europie Środkowej zakładem przetwórstwa nasion oleistych i produkcji tłuszczów roślinnych.

Kruszwica z racji swojego położenia w malowniczych rejonach jeziora Gopła jest też ośrodkiem sportów wodnych. Na wodach jeziora odbywają się tu często zawody kajakarskie i wioślarskie. Jest to możliwe między innymi dzięki prężnie działającemu Klubowi Wioślarskiemu „Gopło” istniejącemu od ponad 100 lat.

Wody jeziora Gopło stanowią ważny szlak żeglugi turystycznej łączący systemem kanałów i śluz rzekę Wartę z Wisłą. Dzięki takiemu połączeniu możliwe jest organizowanie wielu ciekawych wodnych wypraw organizowanych z Kruszwicy.

Kruszwica położona jest na południu województwa Kujawsko-Pomorskiego, w okolicy Inowrocławia. Z Torunia jest tutaj 50 km, a z Bydgoszczy 60 km.

4.3/5 - (46 votes)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz Również Polubić