Jakie Atrakcje Oferuje Chełm w 2024 ? Ciekawe Miejsca w Chełmie 🗺️

fotografia – Wikipedia

Miasto położone jest na południowo-wschodnim krańcu Polski w województwie lubelskim. Od granicy z Ukrainą dzieli je niespełna 30 kilometrów, do granicy z Białorusią jest nieco ponad 40 kilometrów. Do stolicy województwa, czyli Lublina, jest stąd 70 kilometrów.

Chełm bo o nim tu mowa, jest miastem największego oszustwa związanego z powstaniem Polski Ludowej. Historyczne oszustwo dotyczy czasów końca II wojny. W lipcu 1944 roku, a dokładniej 21 lipca tegoż roku, Chełm został wyzwolony spod okupacji niemieckiej. Wraz z wyzwoleniem na teren dzisiejszej Polski wkroczyły wojska radzieckie i przedstawiciele nowej władzy ludowej mającej przez następne dziesięciolecia sprawować rządy w ludowym państwie. Podstawą tworzenia nowej Polski miał być Manifest PKWN. Według nowych władz manifest ten został sporządzony właśnie w Chełmie co nie było zgodne z prawdą. Cały dokument powstał o wiele wcześniej w Moskwie i do Chełma został przywieziony w przysłowiowej teczce. Oczywiście podręczniki nauki historii w powojennej Polsce przez długie lata uczyły młodzież o tym zafałszowanym wydarzeniu. Niby nic wielkiego, ale należy mieć świadomość, że Manifest PKWN na długie lata był gwarantem istnienia i funkcjonowania Polski Ludowej.

Chełmie – Co warto zobaczyć?

– Góra Chełmska – miejsce na który wybudowany był pierwszy gród
– Bazylika Narodzenia Najświętszej Maryi Panny – zbudowana w XIII wieku pierwotnie jako cerkiew, obecnie kościół rzymskokatolicki
– Podziemia Kredowe – stara zabytkowa kopalnia kredy
– Ruiny Ratusza – są to pozostałości fundamentów zniszczonego ratusza pochodzące z XIV wieku
– Cerkiew św. Mikołaja – dziś pełni funkcję sali koncertowej
– Klasztor Bazylianów – zbudowany w połowie XVII wieku, obecnie pełni funkcje mieszkaniowe
– Brama Uściłuska – budowla pochodząca z 1616 roku zbudowana w stylu wczesnego baroku
– Cerkiew Prawosławna pw. św. Jana Teologa z polowy XIX wieku
– Stara Synagoga – początki tego miejsca sięgają roku 1584
– Wieża w Bieławinie – pozostałości po budowli pochodzącej XI wieku


⇒ Zwiedzasz okolicę ? Zobacz najlepsze atrakcje w województwie lubelskim 🗺️


Chełm – krótko historycznie

Badania archeologiczne wskazują, że na terenach obecnego miasta ślady osadnictwa ludzkiego sięgają bardzo odległych czasów paleolitu. Jest to ważne ponieważ fakty te miały duży wpływ na osadnictwo w tym rejonie w późniejszych bardziej nam bliskich czasach.
Walka o te tereny trwała od samego początku tworzenia się państwa Polskiego. Głównym wrogiem w tamtych czasach byli Rusini. Walki dotyczyły głównie dominacji nad szlakami handlowymi prowadzonymi z Europy zachodniej dalej na wschód. Główne ich trasy przebiegały właśnie przez te tereny. Począwszy od X wieku Polacy starali się utrzymywać kontrolę nad tym obszarem poprzez budowę licznych grodów. Głównym grodem był Czerwień i od niego przyjęto nazwę dla pozostałych jako Grody Czerwieńskie.
Tak w dużym skrócie wyglądały historyczne uwarunkowania towarzyszące powstaniu nowego miasta – Chełma.
W latach następnych miasto zaczęło rosnąć w siłę i stanowiło ważny ośrodek sprawowanej w następnych wiekach władzy.
Od roku 1392 Chełm posiada prawa miejskie. Do czasów rozbiorów Polski miasto żyło swoim życiem biorąc czynny udział w wielu historycznych wydarzeniach. W 1775 znalazło się w zaborze austriackim, a od 1815 roku rządy Austriaków zamienione zostały na rządy rosyjskie w ramach zaboru rosyjskiego.
Do Polski miasto wróciło po I wojnie światowej.

Chełm przez wieki był miastem w którym obok siebie żyli mieszkańcy wywodzący się z różnych wyznań. Niewiele jest miast w Polsce, w których występuje taka mieszanka wyznaniowa, a są to przedstawiciele: katolicyzmu, judaizmu, prawosławia i unici.

4.2/5 - (38 votes)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz Również Polubić