10 Ciekawostek o Zamku w Karpnikach

zamek w karpnikach
foto – Autorstwa Jacek Halicki – Praca własna, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52834420

U podnóża pięknych gór co się Rudawy Janowickie zwą, położona jest wieś Karpniki, a w niej znajduje się Zamek Karpniki. Historia powstania zamku ma kilka wariantów. Jednym z nich, bardziej legendarnym niż opartym na faktach jest ten mówiąca o Templariuszach.

1. O historii Zamku Karpniki związanej z Templariuszami raczej nie znajdzie się w opracowaniach historycznych, a usłyszeć ją można odwiedzając to miejsce. Według legendy, opartej na fakcie zbudowania zamku na planie kwadratu z charakterystycznymi dla budowli Templariuszy małymi wieżyczkami, wyprowadzono domniemanie, że to właśnie oni byli budowniczymi tego zamku. Co prawda niektóre historyczne dokumenty poświadczają obecność zakonników na terenie Dolnego Śląska, to nie ma tam zapisków dotyczących wsi Karpniki. Cały, bardziej wywód niż dowód związany z Karpnikami i znajdującym się tu zamkiem, oparto jedynie na kwadratowej bryle stanowiącej obrys zamku.

2. Bardziej wiarygodną wersją powstania Zamku w Karpnikach są zapiski świadczące o wzniesieniu budowli obronne w XIV wieku. Charakterystyczna wieża świadczy bardziej o siedzibie rycerskiej. W średniowieczu, właśnie rycerze swoje domostwa budowali bardziej w formie wieży z ewentualnymi przybudówkami. Dokumenty z 1369 roku zaświadczają, że budowla ta był własnością Clericiusa Bolcze, a od 1438 roku zamkiem władał rycerz Cuncze Beeler von Rychenbach.

3. W roku 1475 kolejny właściciel rozbudował zajmowane obiekty nadając im mniej więcej obecne kształty. W wiekach późniejszych zamek zmieniał właścicieli i przez każdego następnego był remontowany oraz rozbudowywany i udoskonalany.

4. Największy rozkwit zamku przypada na początek XIX wieku kiedy znalazł się we władaniu brata ówczesnego króla Prus Fryderyka Wilhelma III, księcia Wilhelma z rodu Hohenzollernów.

5. Remont zamku w XIX wieku wzbogacił także jego otoczenie, założony został ogród, zbudowano domek szwajcarski, Chatę Marianny, cieplarnię

6. W czasach znajdowania się zamku w rękach rodziny królewskiej, jej członkowie wraz z królem byli częstymi gośćmi Zamku w Karpnikach.

7. Do najbardziej znamienitych odwiedzających to miejsce, oprócz pruskiej rodziny królewskie należeli między innymi: wielki książę Mikołaj, późniejszy car Rosji, wielkie księżne rosyjskie Olga i Aleksandra Teodorowne i wielu innych znamienitych gości. Podczas ich pobytu na zamku organizowana okolicznościowe bale.

8. W czasie II wojny światowej zamek zamieniona na skład różnego rodzaju dzieł sztuki i cennych przedmiotów, zrabowanych przez Niemców podbitym narodom.

9. Po wojnie zamek popadał w ruinę i dopiero w roku 1962 został wyremontowany i urządzono w nim ośrodek kolonijny dla dzieci.

10. Obecnie Zamek Karpniki jest w prywatnych ręka, a w jego wnętrzach urządzony został hotel. Goszcząc w hotelu można podziwiać jego piękno.

4.5/5 - (6 votes)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz Również Polubić