Atrakcje Ujście – Co warto zobaczyć w 2024 ?

fotografia by Rysnal / Wikipedia

Ujście to miejscowość w województwie wielkopolskim, której nazwa nawiązuje do położenia. Znajduje się ona u ujścia rzeki Gwdy do Noteci, która w dawnych czasach była naturalną barierą między Królestwem Polskim a księstwami Pomorza, które należały do wrogów.

W czasach Piastów najsłynniejszy polski kronikarz, Gall Anonim, pisał o starej osadzie w tym miejscu, z której Bolesław Chrobry uczynił graniczną twierdzę.

Miejsce to było ważnym punktem w historii Polski. Bolesław Krzywousty korzystał z korzystnego położenia Ujścia, kiedy walczył z Pomorzanami, a trzy lata po słynnej bitwie pod Grunwaldem Władysław Jagiełło nadał mu prawa miejskie. Kiedy w roku 1655 trwał najazd Szwedów, znany w historii jako słynny potop szwedzki, szlachta z Ujścia zwołała pospolite ruszenie. Niestety, wojewodowie zdradzili ojczyznę, umożliwiając Szwedom wejście na teren Wielkopolski.
Po rozbiorach Polski, które następowały w latach 1772, 1793 oraz 1795, Ujście znalazło się w zaborze pruskim. Kiedy Polska odzyskała niepodległość na mocy Traktatu Wersalskiego z 1919 roku, a więc po zakończeniu pierwszej wojny światowej, miasto zostałe podzielone przez Noteć i Gwdę, a jego polska część znajdowała się na południowym brzegu.

Dziś miasto to przyciąga miłośników historii Polski, ale nie tylko. Na Noteci podziwiać można śluzę z 1896 roku, która ma status zabytku.

Znajduje się tam również przystań “Marina”, w której można wypożyczyć sprzęt wodny niezbędny do zwiedzania okolic szlakami wodnymi.

Atrakcyjną rozrywkę dla mieszkańców miasta i przyjezdnych są tutaj spływy, a także Wielka Pętla Wielkopolski, czyli szlak żeglugi o długości prawie siedmiuset kilometrów.

Kalwaria ujska została zbudowana na przełomie dziewiętnastego i dwudziestego wieku, a inicjatorem tego wydarzenia był proboszcz Franciszek Renkawitz. Znajduje się ona na skarpie Doliny Noteci, a dziś można zobaczyć wersję odbudowaną po tym, jak w latach czterdziestych zniszczyli ją hitlerowcy.

Ten sam proboszcz był również pomysłodawcą powstania kościoła pw. św. Mikołaja, który oddaje charakter neobaroku i stanowi ozdobę miasta.

W Ujściu wystarczy wyjść na spacer, aby odszukać perełki będące wspomnieniem dawnych lat. Wnikliwy obserwator odszuka tu zabytkowe domy, które postawiono jeszcze w XIX wieku, a także drewniane budynki należące niegdyś do niemieckiej straży granicznej.

Po więcej informacji o miejscowości Ujście wart o zajrzeć tutaj

4.9/5 - (15 votes)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz Również Polubić