Sanktuarium Gietrzwałd – Dlaczego warto tu zajrzeć?

fotografia – I, Bogitor / Wikipedia

Czasami bywa tak, że jakieś wydarzenie wpływa na dużą rozpoznawalność miejsca w którym miało ono miejsce. Podobnie stało się w niewielkiej wsi Gietrzwałd na Warmii. We wsi tej ponad 140 lat temu miało miejsce pewne wydarzenie, które odmieniło ją zmieniając w miejsce kultu religijnego. Zanim jednak to się wydarzyło i zostało opisane warto poznać dzieje tego miejsca.

Gietrzwałd – krótko historycznie

Lokacja wsi miała miejsce w 1352 roku. Lokacji na prawie chełmińskim dokonała kapituła warmińska. Kapituła jest organem kolegialny w Kościele katolickim. Najprościej rzecz ujmując to władza kościelna sprawowana na danym terenie. Jest to ważne gdyż w ten sposób określić można, że Gierzwałd był wsią, nad którą władzę sprawował kościół. We wsi lokowanej mogły powstawać i działać między innymi karczmy. Stanowi to istotny punktu w rozwoju danego miejsca.
Według zapisków w XVII wieku we wsi mieszkało 17 gospodarzy, działał młyn oraz dwie karczmy. Liczba mieszkańców zwiększała się i w 1876 roku we wsi mieszkało ponad 1000 mieszkańców i w 99 procentach była to ludność posługująca się mową polską. Wieś zamieszkiwana była przez potomków Prusów, których stopniowo wypierała społeczność zwana „Warmiacy”, a byli oni potomkami przybyszów z Polski.
Przytoczone fakty są istotne, aby lepiej poznać wydarzenia które nastąpiły w 1877 roku.

Objawienie w Gietrzwałdzie

Spokojna wieś jakich wiele w tamtych czasach było na Warmii, zasłynęła z pewnego wydarzenia, które miało miejsce 27 czerwca 1877 roku. Małej dziewczynce objawiła się Matka Boska. Zjawisko to zdarzyło się w pobliżu kościoła. Dziewczynka o imieniu Justyna Szafryńska wracając z kościoła ujrzała na drzewie postać Matki Boskiej siedzącej na złotym tronie w asyście aniołów. 13 letnia wówczas dziewczynka opowiedziała o całym zdarzeniu księdzu. Był to początek objawień trwający aż do 16 września 1877 roku.
Kilka dni po tym wydarzeniu łaski objawienia doznała również 12 letnia Barbara Samulowska. Od tego momentu były dwie uczestniczki objawień. W tym miejscu należy wspomnieć, że objawienia widoczne były tylko dla tych dwóch dziewczynek. Nikt spośród mieszkańców nie dostąpił łaski objawień.

Podczas całego ponad 2 miesięcznego czasu zanotowano 160 objawień. Wieść o tym obiegła całą okolicę, a nawet wzmianki o ty wydarzeniu opisywane były w różnych odległych regionach Europy.
Fakt ten spowodował napływ wiernych do Gietrzwałdu. Pielgrzymki zaczęły przybywać z różnych zakątków rozbiorowej Polski i spoza jej byłych granic.

Wpływ objawień na miejscową ludność

Mieszkańcy Gietrzwałdu czuli się w pewien sposób nobilitowani przez sam fakt występowania w ich wsi objawień. Choć sami w nich bezpośrednio nie uczestniczyli to według przekazów kontakt z Matką Boską, odbywał się za pośrednictwem obu dziewczynek.
Należy również wspomnieć, że w czasach kiedy miały miejsce objawienia na terenach Warmii, będącej pod panowaniem niemieckim odbywał się silny ruch wynarodowiania tych ziem. Germanizacja była w szczytowym okresie swojego oddziaływania na ludność polską w tamtych rejonach. Dzięki objawieniom wzmogła się wiara katolicka, a wierni kościoła katolickiego zaczęli stawiać coraz większy opór władzom niemieckim.

Gietrzwałd po objawieniach

Niewątpliwie wieści o wydarzeniach, które miały miejsce w Gietrzwałdzie spowodowały spore zmiany nie tylko w mentalności mieszkańców. Sława i napływ pielgrzymów wpłynął na rozwój gospodarczy wsi. W rok po objawieniach we wsi powstała pierwsza księgarnia. Następstwem popularności pielgrzymkowej było powstanie czterech karczm, sklepu kolonialnego, kolejnej księgarni, piekarni, sklepów spożywczych. Raz zapoczątkowany ruch pielgrzymkowy trwa do dziś. Co roku w dniach 29 czerwca, 15 sierpnia i 8 września do Gietrzwałdu przybywają rzesze pielgrzymów.

Po więcej informacji warto zajrzeć tutaj

4.7/5 - (6 votes)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz Również Polubić