14 Ciekawostek o Muzeum Wsi Radomskiej

muzeum wsi radomskiej
foto – Autorstwa MOs810 – Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=93225147

Muzeum Wsi Radomskiej – skansen położony w województwie mazowieckim. Znajduje się w Radomiu przy ul. Szydłowieckiej 30, w dzielnicy Pruszaków.

1. Zostało powołane przez Wojewodę Radomskiego 31 grudnia 1976 r.”w celu zachowania dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego dawnej ludności zamieszkującej Radomskie, krainę leżącą na pograniczu Mazowsza i Małopolski”.

2. W 1972 r. został powołany Komitet Budowy Skansenu Ziemi Radomskiej. Scenariusz etnograficzny muzeum opracował prof. Józef Gajek. Placówka powstała według projektu przestrzenno-urbanistycznego mgr inż. arch. Tadeusza Derlatki, przy udziale dr Stefana Rosińskiego.

3. Pierwszym zrealizowanym projektem było utworzenie skansenu bartniczo-pszczelarskiego, na który składały się ule pochodzące ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Radomiu. Pierwszym budynkiem, który został przeniesiony do skansenu, był spichlerz dworski z Wilkowa.

4. 23 czerwca 1980 r. nastąpiło otwarcie skansenu bartniczo-pszczelarskiego i spichlerza, w którym zaprezentowano dwie wystawy, „Kultura ludowa Ziemi Radomskiej” oraz „Życie i twórczość Jana Kochanowskiego w rzeźbie i malarstwie ludowym na szkle”. Pierwszym dyrektorem placówki został dr Stefan Rosiński.

5. W latach 90. XX w. mgr inż. arch. Tadeusz Derlatka opracował nową koncepcję urbanistyczno-architektoniczną muzeum, a ówczesna dyrektor placówki, mgr Małgorzata Jurecka, nowe założenia etnograficzne.

6. Muzeum Wsi Radomskiej zajmuje obecnie powierzchnię 32,5 ha. Na jego terenie znajduje się ok. 80 obiektów dawnej wiejskiej zabudowy, a wśród nich chałupy, dwory, budynki gospodarcze, kuźnie, wiatraki, młyny wodne oraz kościół. Część z nich jest oryginalnymi budowlami, a część stanowi rekonstrukcję. W posiadaniu muzeum jest również ponad 16 tys. eksponatów ruchomych, m. in. uli i narzędzi pszczelarskich, pojazdów, maszyn rolniczych, tkanin i sztuki ludowej.

7. Muzeum organizuje cykliczne imprezy, takie jak Powitanie Wiosny, Dzień Dziecka, Sobótki, Święto Chleba czy Festiwal Ziemniaka. Uroczyście obchodzone są święta religijne, m. in. Matki Bożej Gromnicznej, Niedziela Palmowa czy Boże Ciało. Organizowane lekcje muzealne przeznaczone są dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz dla dorosłych.

8. Muzeum od Niedzieli Palmowej do Festiwalu Ziemniaka (który odbywa się jesienią) jest czynne w godz. 9-17 od poniedziałku do piątku i w godz. 10-18 w weekendy. Od poniedziałku po Festiwalu Ziemniaka do soboty przed Niedzielą Palmową funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. 9-15:30 oraz w weekendy w godz. 10-15.

9. Bilet normalny kosztuje 14 zł, a ulgowy 8 zł. Przewidziane są zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny, Karty Rodzina Plus, a także za okazaniem biletu Kolei Mazowieckich. Koszt karnetu rocznego wynosi 100 zł. Od dzieci do lat 7 nie pobiera się opłat. Bilet wstępu na lekcje muzealne dla dzieci do lat 7 kosztuje 10 zł, a dla pozostałych 14 zł. Opłata za parking wynosi 5 zł.

10. Wystawa stała, obejmująca zespół wiejski, składa się z XIX i XX-wiecznych chałup, Domu Ludowego, remizy, kuźni, spichlerzy, stodół, szop, obór, kurników, chlewów, ubikacji, pieca garncarskiego, gołębnika, suszarni tytoniu, sieczkarni i olejarni. Wystrój wnętrz chałup zmienia się w ciągu roku, odzwierciedlając aktualnie obchodzone święta kościelne.

11. Zespół dworski tworzą: modrzewiowy dwór z II poł. XVIII w. oraz dwór z XVIII w., wewnątrz którego znajduje się wystawa XIX-wiecznych wnętrz mieszkalnych. Wokół dworów zlokalizowane są zabudowania folwarczne z II poł. XIX w., w których skład wchodzą budynek ekonomii, czworaki, spichlerz, kuźnia dworska, kurnik dworski i ubikacja dworska, a ponadto kaplica.

12. Zespół sakralny obejmuje katolicki kościół z Wolanowa, pochodzący z XVIII w., XIX-wieczną dzwonnicę, przydrożny krzyż wotywny i kapliczki przyzagrodowe. Kościół jest jednym z nielicznych zachowanych, zabytkowych, drewnianych kościołów na Mazowszu. Co roku odbywają się tu obchody Niedzieli Palmowej.

13. Zespół wiatraków składa się z jednego paltraka i czterech koźlaków. Określenia te stosowane są na opisanie rodzajów mechanizmów korygujących ustawienie skrzydeł w stosunku do wiatru.

14. Muzeum Wsi Radomskiej posiada oddział w postaci Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, które jest poświęcone temu wybitnemu etnografowi. Znajduje się w zabytkowym dworze Dembińskich herbu Nieczuja z II poł. XIX w. Muzeum prezentuje wystawę biograficzną dotyczącą Kolberga oraz wystawę poświęconą dziejom Przysuchy od XVIII do XX w.

1/5 - (3 votes)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz Również Polubić