Atrakcje Kraśnik 2023 🗺️ Co Warto Tutaj Zobaczyć

fotografia by Epegeiro / Wikipedia

Przemierzając ciekawe tereny Ziemi Lubelskiej, prędzej czy później droga zaprowadzi do miejscowości Kraśnik. Ciekawe nieduże miasto podobnie jak pozostałe miasta w tym rejonie Polski ma bogatą historię. Rozwój miasta związany jest z możnymi rodami szlacheckimi władającymi tymi ziemiami. Największy wpływ na rozwój miasta mieli Tęczyńscy, a następnie Zamoyscy.

Kraśnik położony jest w południowo-wschodniej części województwa lubelskiego. Z Lublina jest tutaj 70 km, z Nałęczowa 50 km, a z miejscowości Kazimierz Dolny 60 km.

Kraśnik – krótko historycznie

Miejsce w którym położony jest Kraśnik było ważnym punktem na trasie szlaków handlowych łączących Śląsk z Kijowem. Już w XIV wieku istniało tu miasto będące wtedy własnością rodziny Tęczyńskich. Na początku tego wieku odnotowano istnienie w mieście kościoła parafialnego. Miasto otoczone było wysokim wałem ziemnym, na którym z kamieni cegły i drewna wzniesiono mury obronne. W tym samym czasie powstał też zamek, również otoczony wysokim murem. Dla miasta rozpoczął się czas rozkwitu.
Poczynając od 1604 roku miasto znalazło się w rękach rodu Zamoyskich. Automatycznie zostało włączone do Ordynacji Zamoyskiej. Dzięki takiemu obrotowi spraw, miasto dalej się rozwijało.
W czasie najazdu szwedzkiego w roku 1657 istniejący w mieście zamek został zniszczony przez wojska szwedzkie.
W 1878 roku za wspieranie powstańców styczniowych miasto zostało pozbawione praw miejskich.
Kolejnym ważnym epizodem związanym z Kraśnikiem była I wojna. W 1914 i 1915 roku w okolicach miasta dochodziło do ciężkich starć pomiędzy wojskami rosyjskimi i austriackimi. Jedna z potyczek nosi nazwę „Bitwy pod Kraśnikiem”

Zabytki Kraśnika

Poczynając od powstania miasta znajdowało się w nim wiele budowli, które niestety nie przetrwały do naszych czasów. Tradycyjnie jak w wielu innych miastach zachowały się budowle sakralne

– Kościół Parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wybudowany na początku XV wieku
– Klasztor będący przykładem barokowej zabudowy
– Dzwonnica z XVII wieku
– Barokowy kościół św. Ducha z połowy XVIII wieku
– Wielka Synagoga z połowy XVII wieku
– Mała Synagoga z XIX wieku

Rowerowe atrakcje Kraśnika

W mieście ma swój początek Centralny Szlak Rowerowy Roztocza prowadzący urokliwymi terenami Roztocza z Kraśnika do Lwowa. Szlak liczy 258 kilometrów. Cały szlak podzielony jest na III etapy
– I etap z Kraśnika do Zwierzyńca długości 100 kilometrów
– II etap Zwierzyniec – Hrebenne długości 78 kilometrów
– III etap Hrebenne – Lwów długości 80 kilometrów

Innym niemniej ciekawym rowerowym szlakiem jest trasa Kraśnik – Kazimierz Dolny długości 108 kilometrów.

4.1/5 - (26 votes)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz Również Polubić