Kolorowe Jeziorka 🗺️ Informacje i Ciekawsotki

kolorowe jeziorka
foto – Wikipedia

Kolorowe Jeziorka – cztery stawy antropogenicznego pochodzenia, które znajdują się w województwie dolnośląskim, w paśmie górskim Rudawy Janowickie, w pobliżu wsi Wieściszowice. Nazwa Kolorowe Jeziorka nawiązuje do różnorakich barw, jakie przybierają wody poszczególnych akwenów.

1. Kolorowe Jeziorka położone są na północnym zboczu Wielkiej Kopy, na terenie Rudawskiego Parku Krajobrazowego.

2. Kolorowe Jeziorka powstały na terenie poniemieckich kopalni łupków pirytonośnych. Kopalnie te swoją działalność rozpoczęły jeszcze w XVIII w. Pierwsza z nich została otwarta w 1785 r. Wydobycie zakończono na początku XX w. Wówczas dawne wyrobiska stopniowo zalała woda i w ten sposób utworzyły się jeziorka.

3. Jeziorko Żółte położone jest na wysokości 560 m n.p.m. Najmłodsze spośród jeziorek powstało w zagłębieniu pomiędzy hałdami ze spływającej w czasie deszczu po zboczach wody. Swój kolor zawdzięcza związkom siarki, którymi woda wysyca się podczas spływania po zwałowiskach. Jeziorko ulega okresowomu zanikaniu związanemu z przedłużającymi się okresami suszy.

4. Jeziorko Purpurowe położone jest na wysokości 560 m n.p.m. Powstało w miejscu najstarszego wyrobiska o nazwie „Hoffnung” („Nadzieja”). Swój kolor zawdzięcza obecności kwasu siarkowego i związków żelaza. Nad wodą unosi się charakterystyczny zapach siarki.

5. Jeziorko Błękitne (Lazurowe) położone jest na wysokości 635 m n.p.m. Powstało na terenie dawnego wyrobiska „Neues Glück” („Nowe Szczęście”). Kolor pochodzi od zawartych w wodzie związków miedzi. Jeziorko charakteryzuje się również dużą głębokością, która wynosi w najgłębszym miejscu ponad 20 m. Odcień Jeziorka zależny jest od panujących warunków atmosferycznych. W powietrzu nie wyczuwa się tu zapachu siarki.

6. Jeziorko Zielone zwane też Czarnym położone jest na wysokości 730 m n.p.m. Powstało na terenie dawnego wyrobiska „Gustav Grube” („Gustaw”). W pełnej krasie można je podziwiać bardzo rzadko, jedynie po wyjątkowo intensywnych opadach deszczu. Przez pozostały czas przypomina bardziej kałużę lub po prostu zanika.

7. Nad Jeziorka można dotrzeć zielonym szlakiem turystycznym, który wiedzie z Wieściszowic na Wielką Kopę. W pobliżu przebiega również niebieska droga rowerowa.


⇒ Zwiedzasz okolicę ? Zobacz najlepsze atrakcje w województwie dolnośląskim 🗺️


8. Przez teren jeziorek wiedzie ścieżka dydaktyczna „Zielonym szlakiem przez Kolorowe Jeziorka”. Jak nazwa wskazuje, jej trasa pokrywa się z zielonym pieszym szlakiem turystycznym. Ścieżkę otwarto w 2014 r. Utworzyli ją uczniowie i nauczyciele z ówczesnego Gimnazjum Publicznego w Marciszowie, przy wsparciu Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Marciszów. Wzdłuż ścieżki ustawiono tablice z informacjami geologiczno-przyrodniczymi. Ścieżka ma 3 km długości, a czas potrzebny na jej przejście to ok. 2 godz. Różnica poziomów na trasie wynosi ok. 200 m.

9. W pobliżu Jeziorek znajduje się monitorowane centrum parkingowe, w którego skład wchodzi 5 parkingów, zaplecze sanitarne, strefy grillowe i piknikowe, pole campingowe i namiotowe. W pobliżu Purpurowego Jeziorka znajduje się również punkt gastronomiczny.

10. Za korzystanie z centrum parkingowego obowiązuje opłata, dokonywana jednorazowo, bez względu na ilość godzin. Istnieje również możliwość odpłatnego parkowania na prywatnych posesjach mieszkańców. Wstęp na teren Jeziorek jest bezpłatny.

11. Kolorowe Jeziorka dostępne są przez cały rok, jednak zimą kontrasty między nimi są mniej widoczne. W okresie suszy również występują ograniczenia w zwiedzaniu związane z zanikaniem aż dwóch spośród czterech jeziorek. Najlepszą porą na podziwianie jeziorek jest wiosna, a w szczególności czas po intensywnych opadach deszczu.

12. W sieci udostępniona jest strona internetowa, na której dzięki kamerce internetowej można obserwować Purpurowe Jeziorko online. Pozwala to sprawdzić przed przyjazdem aktualnie panujące warunki.

13. Podczas wielkiej powodzi w 1997 r. woda z Purpurowego Jeziorka zalała część wsi Wieściszowice, a sam akwen zniknął. Stopniowo, po pewnym czasie woda znów wypełniła zagłębienie.

14. Z pirytu wydobywanego na terenie w kopalniach na terenie obecnych Kolorowych Jeziorek produkowano w pobliskim Płoszowie, ówczesnej kolonii robotniczej w Ciechanowicach, witriolej (kwas siarkowy).

15. Kolorowe Jeziorka w 2011 r. zajęły 3. miejsce w pierwszej edycji plebiscytu na „7 nowych cudów Polski” organizowanego przez miesięcznik National Geographic Traveler. Było wówczas jedyną atrakcją przyrodniczą wśród finalistów tego konkursu.

4.4/5 - (7 votes)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz Również Polubić