Kaszubski Park Krajobrazowy 🗺️ Informacje i Ciekawostki

Kaszubski Park Krajobrazowy
foto – Autorstwa JKT z polskiej Wikipedii, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8450329

Kaszubski Park Krajobrazowy – położony jest na Kaszubach w województwie pomorskim. Stanowi część Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

1. Park został powołany w 1983 r. m. in. w celu ochrony specyficznej, polodowcowej rzeźby terenu wraz z florą i fauną, a także zachowania zasobów dziedzictwa kulturowego.

2. Popularniejszymi turystycznie miejscowościami na obszarze parku są miejscowości: Chmielno, , Stężyca, Kościerzyna, Gołubie, Szymbark czy Ostrzyce.

3. Powierzchnia parku wynosi 33 202 ha. Ponad połowę obszaru zajmują użytki rolne (16 217 ha). Pozostała część obejmuje lasy (11 230 ha) oraz wody (3430 ha). Otulina parku zajmuje powierzchnię 32 494 ha. 40% obszaru parku obejmują Obszary Natura 2000.

4. Znajduje się tu 12 rezerwatów przyrody. Najstarszym rezerwatem jest Zamkowa Góra (1954 r.), jednak rezerwat torfowiskowy Kurze Grzędy (1957 r.) oraz rezerwat torfowiskowy „Staniszewskie Błoto” (1962 r.) już w 1916 r. stanowiły teren ochrony głuszca. Największym rezerwatem są Kurze Grzędy, z powierzchnią 170,7 ha.

5. Wśród form ochrony przyrody można wymienić 8 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych oraz 42 pomniki przyrody, z których 32 tworzą pojedyncze drzewa i ich zgrupowania, a 10 głazy narzutowe.

6. Faunę najliczniej reprezentują ptaki, wśród których występuje ok. 135 gatunków lęgowych, w tym 77, których gniazdowanie zostało potwierdzone. Wyróżnić można szlachara, czyli tracza długodziobego, tracza nurogęś oraz sowę włochatkę. Park jest prawdopodobnie największą ostoją ze wszystkich parków krajobrazowych w Polsce strzebli błotnej, ryby z rodziny karpiowatych.

7. Na terenie parku znajduje się ok. 700-800 gatunków flory naczyniowej. Ze względu na klimat regionu występuje tu specyficzna roślinność z udziałem gatunków górskich i podgórskich, m. in. tojadu dzióbatego, kokoryczki okółkowej, przetacznika górskiego oraz reliktów lodowcowych, m. in. mącznicy lekarskiej, bażyny czarnej, grzybienia północnego. 43 gatunki objęte są całkowitą ochroną.

8. Najwyższym wzniesieniem parku, jak również polskich pojezierzy i Niżu Polskiego (nie licząc sztucznie powstałej Góry Kamieńskiej) jest Wieżyca. Wznosi się na wysokość 328,7 m n.p.m. Na jej szczycie znajduje się 35-metrowa wieża widokowa im. Jana Pawła II. Bilet dla osób powyżej 16 lat kosztuje 10 zł, a do 16 lat 7 zł. Dzieci do lat 6 wchodzą bezpłatnie.

9. Największym jeziorem na terenie parku jest Raduńskie Dolne, o powierzchni 737,2 ha, a najgłębszym Raduńskie Górne, z głębokością maksymalną osiągającą 43 m. Głównymi rzekami są Radunia, lewy dopływ Motławy oraz uchodząca do Bałtyku Łeba.

10. Pierwsze ślady osadnictwa na tym terenie pochodzą z epoki brązu. Wśród najciekawszych stanowisk archeologicznych znajduje się cmentarzysko kurhanowe w pobliżu leśniczówki Uniradze. Jest to największe tego typu cmentarzysko w Polsce. Wśród najlepiej zachowanych grodzisk wymienić można grodzisko Haska oraz grodzisko w Chmielnie.

11. Przez park przebiega Szlak Wzgórz Szymbarskich. Oznakowany jest czarnym kolorem i ma na tym etapie długość ok. 60 km (całkowita długość trasy 121,5 km). Drugim szlakiem jest oznakowany na czerwono Szlak Kaszubski. Jego długość wynosi 130,6 km. Przebiega tędy również część głównej trasy rowerowej Gdynia-Człuchów (ok. 50 km) oraz 10 tras bocznych.

12. Jedynym szlakiem kajakowym, który znajduje się w całości na terenie parku, jest Szlak Jezior Raduńskich, zwany „Kółko Raduńskie”. Tworzy go 10 jezior połączonych rzeką Radunia. Przez park przebiegają ponadto odcinki 3 innych szlaków, Szlaku Łeby, Szlaku Raduni i Szlaku Bukowiny.

13. Wśród ścieżek edukacyjnych Kaszubskiego Parku Krajobrazowego znajdują się: ścieżka ekologiczna „Szlakiem rezerwatów przyrody” (ok. 20 km), ścieżka ekologiczna w Mojuszu „Poznać i zrozumieć las” (1,8 km), ścieżka przyrodniczo-leśna w Leśnictwie Dąbrowa (1,3 km) oraz ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Pod Wieżycą” (3,2 km).

4.3/5 - (31 votes)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz Również Polubić