Hala Izerska 📍 Informacje i Ciekawostki

hala izerska
foto – Autorstwa Paweł Kuźniar (Jojo_1, Jojo) – Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1147691

Hala Izerska – górska łąka położona w dolinie rzeki Izery, na wysokości 840-880 m n.p.m. Znajduje się w Górach Izerskich, paśmie górskim Sudetów Zachodnich.

1. Hala Izerska bywa nazywana również Łąką Izerską, ze względu na to, że sudecka tradycja językowa preferuje określenie „łąka”. Wprowadzenie w nazewnictwie Hali Izerskiej nastąpiło w latach 50. XX w. i przypisywane jest przewodnikowi sudeckiemu i krajoznawcy, Tadeuszowi Steciowi.

2. W średniowieczu obszar ten był penetrowany przez Walończyków, czyli poszukiwaczy minerałów i rud. W rzece znajdowano wówczas ponoć złoto i rubiny. W późniejszych wiekach teren stanowił przedmiot sporu pomiędzy śląskim rodem Schaffgotschów i czeskim rodem Harrachovów.

3. Hala Izerska, ze względu na usytuowanie w niecce pośród wzniesień Gór Izerskich oraz masy chłodnego powietrza napływającego znad Atlantyku, stanowi rejon o jednej z najniższych średnich temperatur w Polsce. Nazywana bywa w związku z tym „Małą Syberią”.

4. Usytuowanie Hali Izerskiej powoduje, że jest ona zastoiskiem mrozowym (lub inaczej mrozowiskiem). Oznacza to, że gromadzące się tu zimne powietrze ma utrudniony odpływ, przez co występują częste przymrozki.

5. Ciekawym zjawiskiem zachodzącym na hali jest inwersja temperatury, czyli wzrost temperatury wraz z wysokością. Oznacza to, że na dnie niecki jest zimniej niż na zboczach czy szczytach górskich, które ją otaczają.

6. Od 1995 r. istnieje tu meteorologiczny punkt pomiarowy. 29 grudnia 1996 r. została zanotowana temperatura -36,6 st. C, a 20 lipa 1996 r. -5,5 st. C.

7. Z Hali Izerskiej wychodzi czerwony szlak turystyczny do stacji turystycznej Orle. Ponadto przebiega tędy niebieski szlak turystyczny ze Świeradowa Zdroju do Szklarskiej Poręby oraz żółty szlak turystyczny ze schroniska na Stogu Izerskim, przez znajdującą się na Hali Izerskiej Chatkę Górzystów do Rębiszowa i Rybnicy.

8. W miejscu, gdzie dziś stoi Chatka Górzystów, istniała osada, którą w XVII w. założył podobno pastor ewangelicki wraz z innymi uchodźcami religijnymi z Czech. Przed II wojną światową wioska nosiła nazwę Gross-Iser, a następnie nazwa została zmieniona na Skalno. Po wojnie mieszkańcy zostali wysiedleni, a sama wieś po kilku latach zniszczona.

9. Samo schronisko mieści się w danym budynku szkolnym wybudowanym w 1938 r. Został on zaadaptowany na potrzeby turystyczne w połowie lat 80. XX w. Nie ma tu prądu ani bieżącej wody, a ogrzewanie polega na samodzielnym paleniu w piecach. Mimo warunków jest popularnym miejscem wśród turystów i chcąc tam zanocować należy uprzednio dokonać rezerwacji miejsca.

10. W 2020 r. cena za nocleg w pokojach 6-, 7-, i 12-osobowych wynosiła 30 zł od osoby. Dodatkowo należało uiścić jednorazową opłatę za pościel w wysokości 10 zł od osoby. W schronisku można wypożyczyć sprzęt do uprawiania narciarstwa biegowego.

11. Hala Izerska i jej okolice należą do najmniej zanieczyszczonych światłem regionów w Polsce. Na terenie Gór Izerskich po polskiej i czeskiej stronie powstał w związku z tym Izerski Park Ciemnego Nieba, pierwszy tego typu w Polsce i pierwszy transgraniczny na świecie. Można tu dostrzec ok. 1800 gwiazd i wszystkie gwiazdozbiory widoczne w naszej szerokości geograficznej.

12. Okolice Hali Izerskiej słyną z torfowisk, które chronione są w ramach utworzonego w 1969 r. rezerwatu przyrody „Torfowiska Doliny Izery”. Flora obejmuje m. in. rośliny bagienne, stanowiące relikty okresu zlodowacenia, najniżej występujące w Sudetach stanowisko kosodrzewiny oraz liczne endemity.

13. Wśród fauny na szczególną uwagę zasługują ptaki, takie jak siwerniak, orzeł bielik, cietrzew, głuszec oraz, co ciekawe, żuraw.

4/5 - (1 vote)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz Również Polubić