Góry Opawskie – Informacje i Ciekawostki

góry opawskie
foto – Pixabay

Góry Opawskie wchodzą w skład pasma Jesioników i znajdują w Sudetach Wschodnich po stronie czeskiej i częściowo w Polsce. Ze względu na piękne okoliczności przyrody, bogatą faunę i florę oraz mnogość szlaków turystycznych cieszą się dużą popularnością wśród Czechów i Polaków.

Co warto o nich wiedzieć? Poniżej znajdują się wybrane informacje.

1. Po stronie czeskiej Góry Opawskie graniczą z Przedgórzem Paczkowskim, Wysokim Jesionikiem, Niskim Jesionikiem oraz Górami Złotymi. Po stronie Polskiej znajdują się między innymi pomiędzy Głuchołazami, Łąką Prudnicką, Prudnikiem, Trzebinią oraz Płaskowyżem Głubczyckim.

2. Příčný vrch jest najwyższym szczytem Gór Opawskich, który znajduje się po stronie czeskiej. Wnosi się na wysokość 975 metrów nad poziomem morza i jest płaskim grzbietem o długości około trzech kilometrów. Dominują tutaj las świerkowy i Buczyna. Już w epoce średniowiecza góra ta była miejscem wydobycia złota, ołowiu, miedzi czy pirytu, a kopalnie zostały zamknięte dopiero w 1993 roku.

3. W górze Příčný vrch do dziś znajdują się ogromne ilości szybów i chodników, których łączna długość wynosi ponad 120 kilometrów. Większość z nich została jednak zasypana w trosce o bezpieczeństwo ludzi. Warto dodać, że góra ta zaliczana jest do Korony Sudetów i biegną przez nią czerwony, niebieski oraz czarny szlak turystyczny.

4. Najwyższym szczytem Gór opawskich, który znajduje się na granicy polsko-czeskiej jest Biskupia Góra. Szczyt wznosi się na wysokość 895 metrów nad poziomem morza, a jego wybitność to 174 metrów. Jest uznawana za najwyższy szczyt województwa opolskiego, mimo że jej najwyższy punkt wraz z zabytkową wieżą widokową znajduje się na terenie Czech.

5. Pierwsze szlaki prowadzące na Biskupią Górę wyznaczono już w XIX wieku. To właśnie wtedy wybudowano czynną do dnia dzisiejszego wieżę widokową. Prowadzą na nią cztery szlaki turystyczne o różnym stopniu trudności.

6. Na szczycie Biskupiej Kopy znajduje się kamienna wieża widokowa, która została wybudowana w 1898 roku przez Morawsko-Śląskie Sudeckie Towarzystwo Górskie z okazji jubileuszu pięćdziesięciolecia panowania cesarza Franciszka Józefa I. Wieża jest wysoka na osiemnaście metrów, a z górnej platformy można podziwiać Masyw Śnieżnika, Jesioniki i Góry Złoty. Jeśli niebo jest bezchmurne, można stąd również zobaczyć Karkonosze i Góry Stołowe.

7. Rezerwat przyrody “Cicha Dolina” obejmuje centralną część Bystrego Potoku i został utworzony w 1999 roku. Celem jego powstania było zachowanie lasu mieszanego górskiego we względu na cele dydaktyczne oraz naukowe. Na jego terenie znajduje się ponad sto pięćdziesiąt roślin i występują tutaj salamandry, popielice i pliszki górskie.

8. Park Krajobrazowy Góry Opawskie obejmuje wschodnią część Sudetów. Został utworzony w 1988 roku i ma powierzchnią przekraczającą 49 kilometrów kwadratowych. Występuje tutaj ponad pięćset gatunków roślin oraz ogromna ilość gadów, płazów i ptaków. Z rodziny ssaków występują tutaj licznie różne gatunki nietoperzy, sarny, dziki, jelenie i zające. Obszar ten jest celem podróży wielbicieli aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.

9. Na terenie Parku Krajobrazowego Góry Opawskie znajduje się ruina Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. Obiekt został wybudowany w pierwszej połowie XVIII wieku, a zniszczono go podczas bitwy o Prudnik w roku 1945. Część figur i posągów świętych została wywieziona stąd do Częstochowy. Obecnie miejsce to przyciąga miłośników historii.

10. Schronisko PTTK “Pod Kopułą Biskupią” im. Bohdana Małachowskiego jest jedynym schroniskiem w Górach Opawskich. Znajduje się na wysokości 850 metrów nad poziomem morza i zostało wybudowane w 1924 roku z inicjatywy Śląskiego sudeckiego Towarzystwa Górskiego. W dwudziestoleciu międzywojennym cieszyło się ono sporą popularnością wśród turystów, dlatego też zostało rozbudowane. Ciekawostką historyczną jest fakt, że po układzie monachijskim z 1938 roku przebywali w nim Niemcy uciekający z Kraju Sudeckiego.

11. Złoty Potok to rzeka górska o długości przekraczającej 24 kilometry i stanowiąca największy dopływ Prudnika. W rzeczce żyje wiele gatunków ryb typowych dla potoków, a wybrzeża są siedliskiem roślin nadrzecznych takich, jak przytulia wonna czy kopytnik pospolity. Nazwa rzeki nawiązuje do przepływających przez nią dawniej grudek złota, a w niektórych miejscach wciąż widać tutaj ślady po płuczkach złota.

12. Suchy zbiornik przeciwpowodziowy w Jarnołtówku znajduje się na Złotym Potoku i został ufundowany przez cesarzową Prus Wiktorię Augustę niedługo po powodzi, która spowodowała wiele zniszczeń w 1903 roku. Jest to jedyny zbiornik tego typu w całej gminie, a za jego budowę byli odpowiedzialni włoscy pracownicy.

13. Cicha Dolina to polana z ołtarzem polowym, która znajduje się na granicy Pokrzywnej i Jarnołtówka. Jeszcze przed drugą wojną światową znajdowało się tutaj sanatorium, a ołtarz i kapliczkę postawiono tutaj w latach dziewięćdziesiątych. W każdą Wigilię Bożego Narodzenia odprawiana jest tutaj uroczysta Pasterka. Tuż obok znajdują się wiaty dla turystów oraz miejsce na ognisko.

14. Grodzisko Schlossplatz znajduje się w Lesie Prudnickim i zostało odkryte w 1995 roku. Po badaniach okazało się, że powstało w średniowieczu. Jest otoczone wałem ziemnym i strumykiem, a na środku najpewniej znajdowała się drewniana wieża. Grodzisko przyciąga miłośników historii, a zwłaszcza epoki średniowiecza. Biegnie tędy niebieski szlak “Lasów Królewskiego Miasta Prudnika”.

15. Grota Góralska to fragment dawnej sztolni, którą wykuto w kwarcytach i która obecnie jest pomnikiem przyrody. Najprawdopodobniej powstała w XVI wieku, kiedy kopalnie intensywnie się rozwijała. W środku urządzono ekspozycję krasnoludów. Grota jest podświetlona, a tuż obok przebiega promenada i źródełko Żegnalce.

Oceń post
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz Również Polubić