Atrakcje Górowo Iławieckie – Co warto zobaczyć?

fotografia by Adam Kliczek / Wikipedia

Wybierając się w północno wschodnie tereny Polski warto zajrzeć do niewielkiego miasta Górowo Iławieckie. Miasteczko położone jest parę kilometrów na zachód od Bartoszyc. Znajduje się w strefie nadgranicznej z sąsiadującym po drugiej stronie granicy Obwodem Kaliningradzkim dzisiaj stanowiącego część Rosji.
Położenie miasta jest już samo w sobie dużą atrakcją. Nieopodal znajduje się przejście graniczne z Rosją w Bezledach.

Górowo Iławieckie – krótko historycznie

Tereny na których leży Górowo zamieszkiwane były w dawnych czasach przez Prusów. Przyjmuje się, że czas władania tym terenem przez Prusów dobiegł końca w XIII wieku wraz z pojawieniem się Krzyżaków.
Osada targowa w Górowie istniała już od początków XIV wieku. W związku z tym, że przez te tereny przebiegał szlak komunikacyjny prowadzący do Królewca, zadecydowano o budowie miasta. Pierwsze prace zapoczątkowano w 1335 roku. Wraz z rozwojem wzniesiono mury obronne oraz dwie bramy Bramę Młyńską i Bramę Wysoką. Rozwój miasta inspirowany był przez Krzyżaków dbających o swoje tereny.

Na przestrzeni wieków z miastem związanych jest wiele wydarzeń. Za jedno z najważniejszych uznawany jest pobyt w mieście cesarza Francuzów Napoleona Bonapartego.

4 lutego 1945 roku miasto zdobyli żołnierze 3 Frontu Białoruskiego i dopuścili się wielu zbrodni na ludności niemieckiej, stanowiącej większość mieszkańców. Miasto do Polski zostało przyłączone w czerwcu 1945 roku. W związku z tym faktem pozostałą przy życiu resztę mieszkańców wysiedlono, a na ich miejsce sprowadzono przesiedleńców z utraconych ziem polskich na wschodzie.

W mieście jest sporo zabytków między innymi są to:
– Ratusz – budowla w stylu gotyckim z XV wieku
– fragmenty murów miejskich z XV wieku
– zabytkowe kamienice centrum miasta
– miejska wieża ciśnień z 1910 roku
– średniowieczny układ zabudowy centrum miasta z rynkiem
– Cerkiew Greckokatolicka z XIV wieku
– plebania na której nocował Cesarz Napoleon, znajdująca się przy ul. ks. Ripeckiego

Współczesne atrakcje Górowa Iławieckiego

Największe atrakcje znajdują się w najbliższej okolicy od centrum miasta. Miłośnicy ptaków i ornitolodzy amatorzy mogą w pobliskim Żywkowie obserwować bociany. Wieś jest okrzyknięta stolicą bocianów. Na jej terenie znajduje się największe skupisko bocianów jakie istnieje na Starym Kontynencie.

Najsłynniejsze miejsce poszukiwań Bursztynowej Komnaty znajduje się w Dzikowie nieopodal Górowa. Rozgłos nadany za sprawą poszukiwań sprawia że do Górowa Iławiekiego przybywa rokrocznie spora grupa eksploratorów, amatorsko i hobbistycznie zajmujących się poszukiwaniem skarbów.

W okolicach miasta znajduje się wiele starych łąk, kęp drzewnych, krzaków, które skrywają wiele tajemnic związanych z dawnymi mieszkańcami żyjącymi na tych terenach. Między innymi to spowodowało takie zainteresowanie poszukiwaniem skarbów

Tereny w strefie nadgranicznej są dobrym miejscem do odbywania wędrówek pieszych czy rowerowych. Ciekawe nierównomierne ukształtowanie terenu sprzyja dostarczaniu wielu wrażeń.

Będąc w miejscowości Górowo Iławieckie warto wybrać się do Lidzbarka Warmińskiego

4.7/5 - (8 votes)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz Również Polubić