Lidzbark Warmiński

fotografia – Pixabay

Niewielkie miasteczko na Warmii położone na trasie łączącej Olsztyn z Bartoszycami i dalej z rosyjskim obwodem kaliningradzkim. Liczba mieszkańców według ostatniego spisu to około 16 tysięcy osób. Miasto można by nazwać małą stolica polskiego humoru. Co roku na przełomie sierpnia i września spotykają się w mieście „kabareciarze” w ramach odbywającego się tutaj „Lidzbarskich Wieczorów Humoru i Satyry”. To nie jedyna impreza wywołująca uśmiech na twarzy bowiem w listopadzie odbywa się kolejna wesoła impreza „Lidzbarskie Starcia Kabaretowe”. Dzięki tym imprezom miasto zyskało rozgłos w całej Polsce.
Lidzbark Warmiński to nie tylko śmiech i humor to także uznane miejsce słynące z wyrobów mleczarskich. W mieście znajduje się znana w całym kraju mleczarnia „Polmlek” jest to główny ośrodek grupy mleczarskiej „Warmia”.

W 1999 roku z inicjatywy włoskich włodarzy mały miasteczek, powstało stowarzyszenie nazwane „Ruch Cittàslow”. W wolnym tłumaczeniu znaczy to „powolne miasto”. Cóż może mieć ten ruch wspólnego z polskim Lidzbarkiem Warmińskim. Otóż ma wiele wspólnego. W ramach zainicjowanego przez Włochów ruchu mogą do niego zgłaszać się miasta z całej Europy, które spełniają wymogi stanowiące istotę tego ruchu. Polskie miasta bardzo ochoczo podjęły tą inicjatywę i najbardziej jest to widoczne na Warmii i Mazurach. Do ruchu Cittàslow przystąpiło ponad 20 miast i miasteczek położonych na ziemi warmińsko-mazurskiej. Wśród tych miast znalazł się także Lidzbark Warmiński.

Co to jest ruch Cittàslow?

Jak już napisane zostało na wstępie jest to inicjatywa wywodząca się z Włoch. Istotą tego przedsięwzięcia jest skupienie w jedno stowarzyszenie różnych miast europejskich, które w ramach swojej polityki regionalnej nie są zainteresowane stworzeniem na swoim terenie ośrodka masowej turystyki. Nie oznacza to, że rezygnują one z turystyki w ogóle. Najistotniejsze jest to, aby ruch turystyczny w tych miastach rozwijał się równolegle do rozwoju całego miasta. Życie mieszkańców ma czerpać korzyści z ruchu turystycznego, ale nie za wszelką cenę. Najpierw ma zostać wdrożony plan zapewnienia mieszkańcom dobrostanu. Wszystkie regionalne zwyczaje, obrzędy, regionalne rzemiosło, kuchnia i wyroby powinny stanowić główną siłę napędową rozwoju miast. Wszystkie działania mają jednocześnie nie naruszać okolicznej przyrody, a wprost przeciwnie mają ją wspierać. To tylko jedne z najważniejszych założeń leżących u podstaw tego ruchu. A wszystko ma się odbywać w zgodzie z hasłem zawartym w nazwie ruchu czyli „powolnie”. Należy jednocześnie rozgraniczyć znaczenie słowa „wolno” i „powolnie”

Lidzbark Warmiński – krótko historycznie

Ziemia warmińska była głównym ośrodkiem tworzącego się państwa Krzyżaków. Nie jest więc dziwne, że po kolei staropruskie grody dostawały się pod twardą rękę zakonnych rycerzy. Podobny los spotkał też Lidzbark Warmiński, który w 1240 został przez nich zdobyty. I właśnie w tym samym roku pojawił się pierwszy zapis świadczący o istniejącym tu grodzie.
Lidzbark kilkukrotnie próbował się wydostać spod jarzma krzyżackiego jednak bez powodzenia. W 1308 roku miasto uzyskało lokację. Od tego czasu zaczął się rozwój miasta. Wybudowano zamek, ratusz, kościół i szpital, a miasto otoczono murami obronnymi i basztami.
Do ciekawostek historycznych należy to, że już w 1390 zaczęto budowę wodociągu miejskiego, który przetrwał aż do 1904 roku.
W następstwie pierwszego rozbioru Polski w 1772 roku Lidzbark Warmiński został wchłonięty w granice Królestwa Prus. Do Polski miasto wróciło po zakończeniu II wojny w 1945 roku. W wyniku działań wojennych miasto uległo zniszczeniu w 80 procentach.

Turystyczne atrakcje Lidzbarku Warmińskiego.

1. Zamek Biskupów Warmińskich wraz z przedzamczem, bastionem i basztą, zaliczany jest do jednych z najcenniejszych zabytków w Polsce. Budowla pochodzi z XIV wieku i jest najcenniejszym przykładem gotyckiej architektury.

2. Wysoka Brama pochodząca z XV wieku gotycka budowla stanowiła jedną z 3 bram znajdujących się w mieście. Niestety jest jedyną pozostałą.

3. Mury Obronne wzniesione XIV wieku

4. Kolegiata św. Piotra i Pawła – pochodząca z początków XIV wieku budowla wielokrotnie w różnych latach przebudowywana.

5. Dawny kościół ewangelicki wybudowany w latach 1818-1823 stanowi dzisiaj najwybitniejszy na Warmii przykład architektury protestanckiej

Oprócz wymienionych obiektów zabytkowych w Lidzbarku Warmińskim znajduje się jeszcze wiele ciekawych miejsc wartych odwiedzenia.
Przez miasto poprowadzonych jest 8 szlaków turystycznych a zamek znajduje się na „Szlaku Zamków Gotyckich”, który jest samochodową trasą turystyczną skupiającą 12 zamków Warmii, Mazur i Kaszub.

 

4.7/5 - (3 votes)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz Również Polubić