Bieszczadzki Park Narodowy – 17 Ciekawostek

bieszczadzki parki narodowy
foto – Autorstwa Fagata – Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17824998

Bieszczadzki Park Narodowy – położony jest w Bieszczadach Zachodnich. Jest największym parkiem narodowym usytuowanym w polskich górach.

1. Park powstał w 1973 r. Zajmuje powierzchnię 292,02 km2. Jest 4. co do wielkości parkiem narodowym w Polsce. Jego otulinę stanowią Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy i Park Krajobrazowy Doliny Sanu.

2. W logo Bieszczadzkiego Parku Narodowego znajduje się ryś. Populacja rysia zamieszkująca ten teren należy do najliczniejszych w Polsce i liczy ok. 90-100 sztuk.

3. Teren parku położony jest powyżej 600 m n.p.m. Obejmuje piętro regla dolnego i piętro połonin. Na tzw. bieszczadzką „krainę dolin” składa się półnaturalny krajobraz dawniej zamieszkanych, a następnie przesiedlonych obszarów. Połoniny natomiast są zbiorowiskami subalpejskimi i alpejskimi, które rozciągają się od górnej granicy regla dolnego po wierzchołki szczytów.

4. Florę parku reprezentuje 826 gatunków roślin naczyniowych, 529 gatunków porostów, 301 gatunków mchów, 112 gatunków wątrobowców oraz ok. 1300 gatunków grzybów i ok. 65 gatunków śluzowców. Wśród nich znajdują się endemity Karpat Wschodnich, takie jak tojad wschodniokarpacki, goździk kartuzek skalny, lepnica karpacka, pszeniec biały czy ostróżka wyniosła wschodniokarpacka.

5. W Bieszczadzkim Parku narodowym odnotowanych zostało 231 gatunków kręgowców, które najliczniej reprezentowane są przez ptaki – 144 gatunki oraz ssaki – 58 gatunków. Znajdują się wśród nich m. in. orzeł przedni, orlik krzykliwy, trzmielojad, puchacz, puszczyk, sóweczka, włochatka, niedźwiedź brunatny, ryś, jeleń szlachetny czy wąż Eskulapa.

6. Za wstęp na teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego należy dokonać opłaty. Bilet normalny kosztuje 8 zł, a ulgowy 4 zł. Z opłat zwolnione są m. in. dzieci do lat 7. Bilet można zakupić online bądź w jednym z punktów informacyjno-kasowych. Punkty czynne są od połowy kwietnia do połowy listopada.

7. Na terenie parku znajduje się ponad 130 km oznakowanych szlaków pieszych. Można uprawiać tu również turystkę rowerową po drogach publicznych oraz, po wykupieniu biletu, po oznakowanych trasach rowerowych. Ponadto Bieszczadzki Park Narodowy posiada szlaki konne. Możliwości zwiedzania obszaru uzupełnia 11 ścieżek o profilu przyrodniczym i przyrodniczo-historycznym.

8. Przy Terenowej Stacji Edukacji Ekologicznej w Wołosatem istnieje Ogród Edukacyjny. Prezentuje gatunki roślin naczyniowych charakterystyczne dla Bieszczad, rośliny ozdobne i użytkowe sadzone przez dawnych mieszkańców oraz gatunki występujące w Karpatach Wschodnich. Wśród pozostałych atrakcji znajdują się m. in. alpinarium, kolekcja sensoryczna, skały fliszowe do rozpoznawania czy prezentacja różnych gatunków drzew wraz z możliwością liczenia ich wieku. Obiekt przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

9. W Wołosatem mieści się również Zachowawcza Hodowla Konia Huculskiego. Poza zwiedzaniem z pracownikiem stadniny (opłata za grupę) można skorzystać również z oferty przejażdżek, nauki jazdy czy oprowadzania dzieci na koniu. Obiekt jest czynny przez cały rok, jednak część atrakcji wymaga wcześniejszej rezerwacji. Niedaleko stadniny zlokalizowana jest salka edukacyjna Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Oferuje zdobywanie wiedzy o Bieszczadach dla dzieci i młodzieży poprzez układanki, puzzle, interaktywne tablice itp.

10. W Ustrzykach Dolnych znajduje się Muzeum Przyrodnicze i Ośrodek Edukacji Ekologicznej Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Muzeum obecnie jest nieczynne ze względu na modernizację. Zakończenie prac planowane jest na marzec 2022 r.

11. W Lutowiskach znajduje się Ośrodek Informacji i Edukacji Turystycznej Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Znajdujące się tu biuro informacji turystycznej czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30. Na terenie obiektu można również zakupić materiały związane z turystyką oraz pamiątki, a także zobaczyć wystawy tematyczne.

12. Na obszarze parku znajduje się najdalej na południe wysunięty punkt Polski. Jest nim nienazwane siodło, znajdujące się na południowo-wschodnim zboczu Opołonka. Szczyt ten wznosi się na wysokość 1028 n.p.m. Położony jest na granicy z Ukrainą.

13. W parku znajduje się najwyższy szczyt Bieszczad – Tarnica. Wznosi się na wysokość 1346 m n.p.m. Należy do Korony Gór Polski. Na szczycie znajduje się stalowy krzyż o wysokości ok. 8,5 m.

14. Na Krzemieńcu (1221 m n.p.m.) znajduje się trójstyk granic Polski, Słowacji i Ukrainy. Po stronie polskiej oznaczony jest granitowym obeliskiem, obok którego stoi polski słupek graniczny nr 1.

15. Bieszczadzki Park Narodowy stanowi część Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie”. Jest to pierwszy rezerwat biosfery UNESCO, który leży na obszarze trzech krajów, w tym przypadku Polski, Ukrainy i Słowacji. Powstał w 1992 r. Jego łączna powierzchnia wynosi 2080,89 km2.

16. W 2021 r. 11 % powierzchni parku znalazło się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Wpis obejmuje pradawne i pierwotne lasy bukowe Karpat i innych regionów Europy i ma charakter transgraniczny.

17. Dyrekcja Bieszczadzkiego Parku Narodowego mieści się w Ustrzykach Górnych. Urzęduje od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.

Oceń post
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz Również Polubić