30 Ciekawostek o Algierii

algieria
foto – Pixabay

Algieria a właściwie Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna to 10 co do wielkości państwo świata, a największe państwo afrykańskie. Położone jest nad Morzem Śródziemnym a znaczą część terenu tego państwa zajmuje Sahara, czyli tereny pustynne i półpustynne.

1. Terytorium współczesnej Algierii w starożytności zamieszkiwały ludy berberyjskie, a od XII wieku p.n.e. na wybrzeżach powstawały fenickie osady handlowe. Od IX wieku p.n.e. rozciągały się tu tereny Kartaginy, jednego z państw, które został zniszczone przez rozrastające się Imperium Rzymskie.

2. Podczas II wojny światowej Algieria stała się terenem walk aliantów z siłami rządu Vichy, czyli marionetkowego francuskiego państwa, stworzonego przez siły nazistów. Po zakończeniu wojny nasiły się we francuskiej kolonii tendencja antykolonialne. Już w 1946 roku powstał Ruch na rzecz Triumfu Wolności Demokratycznych, na podstawie którego powstała konspiracyjna Organizacja Specjalna. Na podstawie tych struktur powstał Komitet Rewolucyjny Jedności, który w 1954 roku doprowadził do powstania narodowego.

3. W 1958 roku w Kairze utworzono Tymczasowy Rząd Republiki Algierskiej. W 1962 roku podpisano układ w Évian-les-Bains. Na jego mocy proklamowano niepodległość państwa.

4. Mieszkańcy Algierii w większości mają mieszane arabsko-berberyjskie pochodzenie. Przeważająca większość uważa się jednak za Arabów.

5. W Algierii najbardziej wyróżnia się naród Kabylów. Jest to naród berberyjski, posiadający własny język i zwyczaje. Zamieszkuje głównie północno-wschodni kraju, zwany Kabylią. Ich liczebność ocenia się pomiędzy 3 000 000 a 6 000 000. Występują wśród nich silne tendencje do żądania autonomii, zwłaszcza językowej. Są one jednak zwalczane przez władze państwowe.

6. Algieria należy do eksporterów ropy naftowej i gazu ziemnego. Surowce te wydobywają z Sahary i transportują rurociągami do portów Arziw, Dżidżili i Bidżaja. W kraju ponad to wydobywa się fosforyty, cynk, ołów, miedź, węgiel kamienny, sól kamienną, gips, rtęć, uran i rudy żelaza.

7.Algieria mimo, że w większości jest pokryta przez Saharę posiada pasma górskie. Najwyższym pasmem górskim są położone na południu góry Ahaggar, gdzie najwyższy szczyt to Tahat 2918 m n.p.m..

8. Największa pustynia w Algierii to Wielki Erg Zachodni, który zajmuje 70 tys. km2.

9. Algieria jest niezwykle zróżnicowana pod kątem krajobrazu i szaty roślinnej. Północną część Algierii znajduje się na wybrzeżu Morza Śródziemnego, przez co porasta ją roślinność charakterystyczna dla tego krajobrazu. We wcześniej wspomnianych górach rosną natomiast dęby, sosny alpejskie i cedry atlantyckie. Na terenach pustynnych spotyka się jedynie suche trawy i nieliczne krzewy. Wyjątkiem są oazy, które porastają gaje palmowe i akacje.

10. Różnorodność krajobrazowa nie przekłada się jednak na bogactwo fauny. Na pustyni zamieszkują wielbłądy, gazele, lisy pustynne, węże i skorpiony. W górach dziki, szakale i owce grzywiaste. Północne wybrzeże natomiast to głównie tereny osadnicze, przez co dzikie zwierzęta w tym regionie zostały niemal wytępione.

11. W północnej części kraju latem jest bardzo ciepło (w dzień zwykle powyżej 30°C), a zimy są łagodne i wilgotne (średnia temperatura 10°C).

12. W Algierii większość mieszkańców to muzułmanie. Mimo to w dużych miastach coraz częściej można spotkać Algierki ubrane po europejsku. Jednak jeśli myślimy odwiedzić Algierię, warto mieć na względzie, że nadal lepiej jest ubrać w dostosowany do tradycji muzułmańskiej sposób.

13. Stolicą kraju jest miasto Algier, od którego pochodzi nazwa kraju.

14. Mimo upływu lat dalej widać ślady po kolonializmie. Przykładowo drogi oznaczone są w języku arabskim i francuskim.

15. Weekend w Algierii to czwartek i piątek. Ciekawostką jest natomiast to, że muzea zamknięte są w soboty.

16. Najbogatszym Algierczykiem w 2015 roku był Issad Rebram. Zgromadził majątek w wysokości 3,1 miliarda dolarów amerykańskich.

17. Obowiązkowa edukacja trwa 9 lat, przy czym zaczyna się w wieku 6 lat.

18. Narodowym zwierzęciem jest lis pustynny, zwany fenkiem.

19. Algieria jest określana bramą między Afryką a Europą, ze względu na swoje położenie geograficzne.

20. Pełnoletność osiąga się w wieku 19 lat, przy czym kobiety mogą brać ślub w wieku 18 lat, a mężczyźni w wieku 21 lat. Interesujący jest również fakt, że papierosy można kupować od 16 roku życia.

21. W kraju tym jest 157 lotnisk, w tym 64 z utwardzoną nawierzchnią. Położonych jest również ponad 3 973 km torów kolejowych.

22. W stolicy Algierii znajduje się linia metra o długości 13,5 km, na którą składa się 14 stacji. Rocznie korzysta z niej około 14 milionów osób.

23. W Algierii aż 70% prawników i 60% sędziów to kobiety.

24. Kobiety otrzymały prawa wyborcze w 1962 roku.

25. W 1913 roku w Algierii urodził się Albert Camus, laureat Nagrody Nobla.

26. Najpopularniejszymi sportami są atletyka, piłka ręczna i piłka nożna.

27. 35 procent populacji Algierii to osoby poniżej 14 roku życia. Tylko 4 procent to osoby starsze niż 65 lat.

28. Walutą obowiązującą jest dinar algierski.

29. Oficjalnie flagą, jest flaga Frontu Wyzwolenia Narodowego z roku 1920. Składa się na równe pionowe pasy w kolorze zielonym oraz białym. Pierwszy z nich symbolizuje religię tego kraju, czyli islam, biały zaś nawiązuje do moralnej czystości. W centralnej części znajduje się półksiężyc z gwiazdą, który jest ogólnie kojarzony z symbolem muzułmańskim. Jako symbol tego kraju używany jest od 3 lipca 1962 roku.

30. Narodową potrawą jest Tadżin.

4.1/5 - (11 votes)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz Również Polubić