Zbrosławice Turystycznie 2024 – Co Warto Zobaczyć ?

fotografia by Gabriel Wilk / Wikipedia

Zbrosławice to niewielka wieś w województwie śląskim, która leży w dolinie rzeki Dramy. Swoją sławę zawdzięcza specyficznemu mikroklimatowi, który doskonale wpływa na układ nerwowy i oddechowy, przez co wybierana jest jako miejscowość wypoczynkowa przez osoby zmagające się z różnymi dolegliwościami.

Zabytki i atrakcje w Zbrosławicach

Najważniejszym zabytkiem miejscowości jest Pałac w Zbrosławicach wybudowany w XVIII wieku. Pierwotnie był to budynek neobarokowy, przebudowany następnie w stylu klasycystycznym. Dookoła pałacu znajdują się parki oraz dobrze zachowane budynki gospodarcze, takie jak wozownia i spichlerz. Obecnie w środku znajdują się pomieszczenia mieszkalne.
Innym zabytkiem jest Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Pierwsze wzmianki o nim pochodzą już z XV wieku, jednak przez setki lat świątynia ta była wielokrotnie przebudowywana, a obecną formę zawdzięcza odbudowom po spaleniu na początku XX wieku. Gotycko-barokowy kościół słynie przede wszystkim z Figurki Matki Boskiej Zbrosławickiej – według podań ta prawie półmetrowa figura została odnaleziona w 1707 roku po 130 latach poszukiwań. Do dziś rzeźba uznawana jest za cudowną.

Zamek w Kamieńcu

Poza granicami miejscowości znajduje się inny ważny obiekt architektoniczny – Zamek w Kamieńcu. Wybudowany został w XVI wieku i przez wieku służył różnym rodom szlacheckim. Dzisiejszą formę francuskiego klasycyzmu zyskał w latach 1872-1873, Ważnym elementem pałacu jest średniowieczna Mysia Wieża, która służyła najpierw jako część fortyfikacji obronnej, a następnie jako obserwatorium astronomiczne dla kolejnych właścicieli pałacu. Obecnie pałac nie jest udostępniany dla turystów, jednak podziwiać można jego fasadę oraz rozciągający się dookoła park krajobrazowy z wyjątkowo starym drzewostanem.

Krótka historia Zbrosławic

Na przełomie XIII i XIV wieku na terenie dzisiejszych Zbrosławic znajdowała się rycerska wieś należąca do plemienia Opolan. Pierwsze wzmianki o tutejszej osadzie pochodzą z około 1300 roku, a wybitny geograf Robert Krzysztofik wysnuł niepotwierdzoną dotąd teorię, że Zbrosławice posiadały nawet prawa miejsce aż do końca XVI wieku. Pierwsze potwierdzone istnienie obecnej nazwy miejscowości pochodzi dopiero z roku 1830. W XIX wieku tereny te należały do Baildonów – słynnej rodziny przemysłowców, którym zawdzięcza się powstanie pierwszych hut żelaza (m.in. Huty Baildon powstałej w 1823 roku).

4.8/5 - (11 votes)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz Również Polubić