Zamek w Chęcinach – Informacje i Ciekawostki

zamek w chęcinach
foto – Autorstwa Chemik12 – Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28474390

Zamek w Chęcinach to zamek królewski, który powstał na przełomie XIII i XIV wieku. Znajduje się w województwie świętokrzyskim niedaleko Kielc. Stanowi jedną z większych atrakcji w okolicy, która przyciąga szczególnie miłośników historii.

Co warto o nim wiedzieć? Poniżej znajdują się wybrane informacje na jego temat.

1. Dokładne daty związane z powstaniem warowni w tym miejscu nie są znane, ale szacuje się, że jego początki sięgają XIII wieku. Już w 1306 roku król Władysław Łokietek nadał go biskupowi krakowskiemu, Janowi Muskacie.

2. Biskup krakowski, który go otrzymał, nie miał okazji, by długo się nim nacieszyć. Już rok później cofnięto przywilej, a zamek stał się własnością Władysława Łokietka. Był to ważny ośrodek jego władzy, do którego przeniósł całą administrację posiadłości książęcych.

3. Zamek w Chęcinach jest miejscem, w którym na przestrzeni stuleci rozgrywały się wydarzenia bardzo ważne dla polskiej polityki i historii. Odbywały się tutaj zjazdy możnowładców i rycerzy, a w 1331 roku właśnie stąd wyruszyły wojska na bitwę pod Płowcami. W starciu tym Krzyżacy ponieśli taktyczną porażkę.

4. Kiedy zmarł Władysław Łokietek, zamek stał się własnością jego syna, króla Kazimierza Wielkiego. To właśnie on przyczynił się do rozbudowy zamku, czyniąc z niego fortecę królewską, która nie została zdobyta przez dwieście pięćdziesiąt lat. Dzięki niemu zamek zyskał kształt, jaki mniej więcej znamy dzisiaj, i imponujące rozmiary.

5. Na przestrzeni lat w zamku mieszkały znane postaci historyczne takie, jak Elżbieta Łokietkówna, która była siostrą Kazimierza Wielkiego, żona Zygmunta Starego – Bona czy też żona Władysława Jagiełły, Elżbieta Holszańska.

6. Wiek XVI nie był dobrym stuleciem dla zamku w Chęcinach. Zaczął on wówczas podupadać. Pod koniec stulecia przeniesiono z niego księgi, a w czasie buntu szlachty na początku XVII wieku jego fortyfikacje zostały zniszczone. Spalono również część zamku. Po kilku dekadach zniszczony już zamek zrujnowali w większym stopniu Szwedzi podczas potopu szwedzkiego. W XVII wieku wspaniała budowla miała czasy świetności za sobą i tylko dokumenty oraz ryciny były w stanie dowieść, że kiedyś stanowiła tak potężną warownię.

7. Dzieła zniszczenia zamku w Chęcinach dopełnili wieśniacy mieszkający w okolicy, dla których ruiny stały się podstawowym budulcem ich domostw. Wystarczyło wybrać się w okolice zamku, aby za darmo czerpać kamień, który był wówczas drogim i trudnym do zdobycia materiałem.

8. Podczas pierwszej wojny światowej żołnierze rosyjscy wykorzystywali środkową wieżę zamku jako punkt obserwacyjny. To właśnie wtedy została ona zniszczona. Z kolei podczas drugiej wojny światowej kamienie ze wzgórza zamkowego były powszechnie wykorzystywane do utwardzania dróg.

9. Już w drugiej połowie XIX wieku część osób dążyła do tego, aby zamek poddać renowacji. Pisał o tym na przykład znany polski powieściopisarz, historyk oraz poeta, Julian Ursyn Niemcewicz. Listy w sprawie ochrony ruin pisali również Stefan Żeromski oraz Henryk Sienkiewicz. W tamtych latach udało się rozpocząć część prac związanych z przywróceniem świetności zamku.

10. Od 2013 do 2015 roku trwała renowacja zamku. Podczas prac archeologowie odkryli nowe fakty związane w budowlą. Odkryto wówczas fundamenty wieży, o której nikt wcześniej nie wiedział. Stanowią one najpewniej najstarszy element całej konstrukcji. Rewitalizacja zamki kosztowała ponad osiem milionów złotych.

11. Zamek w Chęcinach zbudowano na wzgórzu wznoszącym się na 360 metrów nad poziomem morza, co miało niebagatelne walory obronne. Zbudowano go z kamienia na planie wieloboku i regularnie usuwano wysokie rośliny wokół, aby poprawić widoczność i w porę dostrzec zagrożenie.

12. Spory dziedziniec zamku otaczały mury, które miały dziewięć metrów wysokości i były wyposażone w strzelnice oraz ganek dla straży. Budowla jest podzielona na dwie części, a mianowicie na zamek górny znajdujący się między basztami, a także tak zwany Przygródek z dziedzińcem i basztą z XV wieku.

13. Na terenie zamku znajduje się stara studnia, która jest głęboka na mniej więcej sto metrów. Najprawdopodobniej sięga do poziomu poniżej doliny chęcińskiej i została wykuta w skale. Przypuszcza się, że dzięki niej oraz podziemnemu korytarzowi prowadzącemu do chęcińskiego kościoła możliwe było utrzymywanie łączności podczas oblężenia zamku.

14. Ze względu na swoją malowniczość zamek w Chęcinach był wykorzystywany jako naturalna scenografia dla filmów. Pojawił się na przykład w filmie Kazimierza Kutza pod tytułem “Milczenie”, w którym wystąpił Zbigniew Cybulski.

15. Obecnie zamek w Chęcinach jest tłumnie odwiedzany przez turystów, którzy mogą go poznawać na wiele sposobów. Można go zwiedzać z przewodnikiem albo też biorąc udział w grze terenowej, podczas której można poczuć się jak prawdziwy odkrywca i połączyć zwiedzanie ze świetną zabawą.

4.5/5 - (2 votes)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz Również Polubić