Zamek Bytów

Zamek w Bytowie to zamek krzyżacki, którego budowa odbywała się w XIV i XV wieku. Ukończenie budowy nastąpiło w 1406 roku. Zamek początkowo był siedzibą prokuratora krzyżackiego, a następnie stał się własnością książąt pomorskich. Zabytek znajduje się w mieście Bytów, w województwie pomorskim.

Architektura i główne części należące do zamku

zamek w bytowie
Zamek w Bytowie w Kaszubskim Parku Miniatur / foto – Podroż Trwa

Zamek w Bytowie wybudowany został w stylu gotyckim. Zamek wzniesiony został na planie prostokąta, a jego budulcem była cegła i kamienie eratyczne. W narożach budowli wybudowano trzy okrągłe baszty: Polna, Młyńska i Różana. W północnej części budowli znajduje się również kwadratowa wieża, wieża Prochowa. Na północno- zachodnim skrzydle wybudowany został dom mieszkalny, który posiadał trzy piętra i był podpiwniczony. Był to ,,Dom Zakonny”. Budowla zawierała również ważne pomieszczenia, służące do różnych celów. Były to m. in. kaplica, refektarz czy dom prokuratora. Na najwyższej kondygnacji mieściły się natomiast magazyny. Przy południowo-zachodnim skrzydle znajdowała się kuchnia wraz z magazynem żywności, a obok niej była studnia. W północno-wschodniej części budowli znajdowała się brama wjazdowa. Przed nią wykopana była fosa, nad którą znajdował się most zwodzony. W narożnikach skrzydeł wybudowane zostały ogromne baszty i wieża. Ponieważ zamek ten był jednym z najpóźniej wybudowanych zamków krzyżackich, przy jego projektowaniu uwzględniono rozwój broni palnej. Powstała warownia, która pozwalała zastosować ten typ broni do obrony, co stanowiło dużą nowość w ówczesnych czasach. Na zamku na stałe przebywali rycerze zakonni razem ze swoimi giermkami i knechtami. Cała grupa złożona była z kilkudziesięciu osób.

Historia związana z zamkiem

Ziemia bytowska została nabyta przez zakon krzyżacki w pierwszej połowie XIV wieku, natomiast budowę zamku rozpoczęto pod koniec tego wieku. Został usytułowany na zachodnim krańcu państwa krzyżackiego. W 1410 roku zamek został opanowany przez wojska polskie, jednak został zwrócony Krzyżakom po I pokoju toruńskim w 1411 roku. Podczas wojny trzynastoletniej zamek znów znalazł się pod polskim władaniem, a następnie oddany w lenno księciu pomorskiemu.

Zamek przechodził przez liczne przebudowy. Wybudowano m. in. renesansowy „Dom Książęcy”. W XVII wieku wybudowano tzw. „Dom Wdów”. Podczas wojny Polski ze Szwecją zburzona została Wieża Prochowa i inne części. Później zostały one częściowo odbudowane. Obecnie znajduje się tam Muzeum Zachodniokaszubskie, a także hotel z restauracją i biblioteka.

4.5/5 - (23 votes)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz Również Polubić