10 Ciekawostek o Zamku Windsor

windsor
foto – Pixabay0

Nawet dla rodowitych Anglików na dźwięk słowa Windsor skojarzenie zaraz zmierza w kierunku Zamku Windsor. A przecież zamek to tylko jedna z budowli tego starego angielskiego miasta. Niewątpliwie Zamek Windsor przyczynia się do największej popularności tego miejsca.

1. Windsor Castle najstarsza istniejąca rezydencja królów angielskich. Zbudowany został w latach 1070-1086 przez Wilhelma Zdobywcę.

2. Król Henryk I był pierwszym królem, który zamieszkał w Zamku Windsor. Był on najmłodszym synem Wilhelma Zdobywcy.

3. Wraz z upływem czasu Zamek Windsor był rozbudowywany i w chwili obecnej zajmuje powierzchnię ponad 5,3 hektara. Kompleks budynków jest połączony i jego kształt zbliżony jest do litery U. Łączna długość budynków wynosi 800 metrów. We wnętrzu zamku znajduje się 1000 pokoi, które wraz ze wszystkimi innymi pomieszczeniami zajmują, licząc po powierzchni podłóg, 45 000 metrów kwadratowych. Dziś jest to największy na świecie zamieszkiwany zamek.

4. Kompleks zamkowych budowli uzupełnia 19 baszt. W czasie wojny domowej 1642-1649 w zamku przetrzymywano więźniów. Baszty stanowiły więzienie dla wysokich oficerów oraz wziętej do niewoli szlachty.

5. Kaplica św. Jerzego jest jednym z najważniejszych miejsc w kompleksie Windsor. Kaplica zajmuje część dziedzińca mniejszego. W jej wnętrzu znajdują się chorągwie kawalerów Orderu Podwiązki, a w jej kryptach chowani byli i są członkowie rodziny królewskiej.

6. Order Podwiązki ustanowił w roku 1348 król Anglii Edward III. Wśród odznaczonych tym zaszczytnym angielskim odznaczeniem, spośród Polaków został Kazimierz IV Jagiellończyk i Henryk III Walezy. Ten ostatni już jako król Francji. Dnia 23 kwietnia każdego roku uroczyście w kaplicy obchodzone jest święto orderu. W tym dniu wypada dzień świętego Jerzego.

7. Samo miasto Windsor znajdujące się u podnóża nie rozkwitało pomimo tak doborowego sąsiedztwa. Praktycznie większość ziemi wokół miasta to tereny królewskie, a ponadto tereny położone w obrębie Tamizy były często zalewane przez jej wody. Dziś miasto liczy trochę ponad 28 tysięcy mieszkańców.

8. Najciekawszą budowlą miasta jest ratusz pochodzący z końca XVII wieku.

9. Na terenie koszar wojskowych w mieście, archeolodzy odnaleźli wiele artefaktów związanych z tym miejscem, między innymi świadczące o obecności w tych rejonach starożytnych Rzymian.

10. W czas poprzedzających budowę Zamku Windsor, na jego miejscu znajdowała się drewniana palisada i rowy. Windsor był ulubionym miejscem Króla Wilhelma Zdobywcy, który przebywał w tym miejscu aż do swojej śmierci w roku 1087.

4.2/5 - (25 votes)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz Również Polubić