Wambierzyce – Atrakcje Turystyczne i Ciekawe Miejsca 2023 🗺️

fotografia – Pixabay

Między trzema wzgórzami, w Kotlinie Kłodzkiej, znajdują się Wambierzyce. Jest to słynna miejscowość wypoczynkowa, ale przede wszystkim cel pielgrzymek. Jako popularny ośrodek kultu Maryjnego, Wambierzyce bardzo często nazywane są śląskim Jeruzalem.

Wambierzyce zostały założone w XIII wieku przez króla czeskiego, Przemysła Ottokara II. Na przestrzeni stuleci rządzili nimi różni właściciele pochodzenia czeskiego, a współczesna nazwa wsi pochodzi właśnie od czeskiej nazwy Vamberice, której używali pielgrzymi z Czech i Moraw. Punktem zwrotnym w historii wsi, który miał na zawsze nadać jej charakter, było wybudowanie w osiemnastym wieku kościoła Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Barokowa budowla powstała dokładnie w miejscu w którym wcześniej stała drewniana kaplica z trzynastego wieku. Wierzono wówczas, że właśnie w tym miejscu Jan z Ratna odzyskał wzrok w cudowny sposób, a wtedy ujrzał Matkę Boską. W środku znajduje się na przykład figura przedstawiająca Matkę Boską Królową Rodzin, która została wykonana z drewna lipowego w XIV wieku.

Świątynia ta stanowi nie tylko symbol wsi, ale jest również perłą architektury na większą skalę, przyciągając turystów oraz pielgrzymów z całego kraju. Jej fasada jest przepiękna i monumentalna, a do bazyliki prowadzi aż pięćdziesiąt siedem schodów, których liczba ma symbolizować liczbę chórów anielskich (dziewięć), wiek Jezusa w chwili śmierci (trzydzieści trzy) oraz wiek Marii w chwili poczęcia Jezusa (piętnaście).

Między XVII a XIX wiekiem w Wambierzycach powstała kalwaria, na którą składa się sto kaplic i kapliczek oraz dwanaście bram. Wszystko tutaj przesycone jest atmosferą sakralną i nawiązuje do Pisma Świętego. Strumień, który przepływa przez wieś, nosi nazwę Cedron, tak samo jak strumień, który płynie między Wzgórzem Świątynnym a Górą Oliwną w Jerozolimie. Z kolei okoliczne wzgórza noszą takie nazwy jak Tabor, Syjon i Horeb, czyli góry znajdujące się w Ziemi Świętej.

Do innych zabytków wsi należy na przykład hotel z drugiej połowy XIX wieku, który dziś jest domem wycieczkowym, czy stajnie, które również powstały w drugiej połowie XIX wieku. Od niemal dwudziestu lat w Wambierzycach odbywa się Międzynarodowy Festiwal Imienia Ignaza Reinmanna, który urodził się w tej wsi i był kompozytorem muzyki kościelnej.

4.7/5 - (10 votes)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz Również Polubić