Twierdza Przemyśl 🗺️ Informacje i Ciekawostki

twierdza przemyśl
foto – Wikipedia

Piękna nasza Polska cała, tyle w niej urokliwych, tajemniczych i zagadkowych miejsc. Nic tylko wybierać się w podróże i podziwiać, wszystko to, co się lubi. Czasami przed udaniem się w drogę, warto sięgnąć po informację, co ciekawego spotka się na swojej podróżniczej trasie. Nie zawsze i nie wszystkich interesują przysłowiowe „okoliczności przyrody”, ale szukają czegoś jeszcze dodatkowego, jakiejś fajnej atrakcji. Jest takich miejsc w Polsce całe mnóstwo, a jednym z nich może być „Twierdza Przemyśl”. Wszak nie każde miasto może poszczycić się posiadaniem twierdzy, takich miast jest w Polsce kilka, jednym z nich jest właśnie Przemyśl.

1. Już w czasach słowiańskich istniała w miejscu dzisiejszego Przemyśla osada mająca swoje miejsce kultu, dzisiaj zajęte przez Kopiec Tatarski. Ślady osady sięgają IX wieku. Późniejsze odkrycia dotyczą czasów Bolesława Chrobrego i pochodzą z początków XI wieku. Złoty czas i rozwój miasta przypada na okres od XV do XVIII. Miasto w tym czasie zaliczane było do jednego z najbogatszych w Koronie. Czas prosperity skończył się wraz z rozbiorem Polski.

2. Po pierwszym rozbiorze Polski, Przemyśl znalazł się w zaborze Austriackim. Miasto w dużej części zostało zmienione przez wyburzenia i panujące w tamtym czasie plagi: zarazy, powodzie, głód. Z zastoju częściowo podniosło się wraz z dotarciem kolei żelaznej i budową twierdzy.

3. Przemyśl, od wieków leżał na szlaku wiodącym z Polski i Rusi na Węgry, a wraz z pojawieniem się kolei stał się też ważnym węzłem komunikacyjnym na trasie ze Lwowa do Wiednia. Miasto spełniało doskonałe warunki do zbudowania w nim dużego bastionu obronnego mającego chronić przebiegające i krzyżujące się tam szlaki komunikacyjne.

4. Pogarszające się układy pomiędzy Rosją i Austrią sprawiły, że przystąpiono do planu budowy w Przemyślu twierdzy. O wyborze miejsca zadecydowało jego położenie na obu brzegach rzeki Sanem. Było to idealne miejsce zbudowania fortyfikacji. Koncepcję została przeforsowana i w roku 1871 cesarz Franciszek Józef nakazał rozpoczęcie prac. Prace projektowe ukończone zostały w 1873 roku.

5. Według projektu budowa twierdzy przewidziana była na 24 lata i według kosztorysu jej budowa miała wynieść 24 miliony guldenów, używanych w tamtych czasach na terenie Austrii.

6. Już w roku 1892 w niewykończonej jeszcze twierdzy, przeprowadzono pierwsze manewry, kolejne odbyły się w roku 1896.

7. Twierdza w Przemyślu pomimo faktu, że nie została do końca wybudowana, to w roku 1914 była trzecią co do wielkości twierdzą w Europie.

8. Gotowość bojowa twierdzy sprawdzona została podczas I wojny. Pierwsze oblężenie miało miejsce na początku wojny, rozpoczęło się 17 września 1914 roku. Twierdzę oblegało prawie 100 tysięcy żołnierzy rosyjskich i zakończyło się niepowodzeniem. Oblężenie zakończono 10 października.

9. W dniu 5 listopada 1914 roku rozpoczęło się drugie oblężenie twierdzy. Było ono bardzo specyficzne, bo bez walki, głównie chodziło o blokowanie dostaw. Pogarszające się warunki bytowe, zmusiły obrońców do kapitulacji i poddania twierdzy. Wszystko, co dało radę, zniszczono, głównie broń i 23 marca 1914 roku o godzinie 6 rano podpisano akt kapitulacji twierdzy.

10. 2 kwietnia 1914 roku do twierdzy przybył car Mikołaj II, aby uhonorować w ten sposób zdobywców Twierdzy Przemyśl.

11. 2 maja 1915 roku twierdza była po raz kolejny oblegana, tym razem przez wojska sprzymierzone z Niemcami. Twierdza została zdobyta 3 czerwca 1915 roku.

12. Dziś część twierdzy została udostępniona do ruchu turystycznego, a zachowane pozostałości po dawnej fortyfikacji zostały uznane za chroniony zabytek architektury obronnej.

4/5 - (21 votes)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz Również Polubić