Tczew Turystycznie – Co Warto Tutaj Zobaczyć w 2024 ?

fotografia – Pixabay

Jeszcze parę lat temu udając się do Gdańska czy w tą część polskiego wybrzeża, nie sposób było ominąć tego miasta. Tczew bo o nim mowa, stanowił kluczowe miasto, zwłaszcza dla osób podróżujących nad polskie morze z rejonu Polski wschodniej. To tutaj można było swobodnie pokonać Wisłę przeprawiając się historycznym mostem. Dziś w związku z powstaniem nowych dróg sytuacja się nieco zmieniła. Ruch trochę zelżał, chcąc zwiedzić miasto trzeba nieco zboczyć z autostrady.

Historycznie od wielu wieków Tczew leżał na głównych szlakach komunikacyjnych łączących wschód z zachodem i południe z północą. W tym miejscu krzyżowały się drogi prowadzące z Niemiec na Litwę i do Rosji oraz z Europy Południowej do Skandynawii.

Atrakcje Tczew – co warto zobaczyć w tym nadwiślańskim mieście ?

1. Tczewskie mosty

Tczewskie Mosty / foto – Podróż Trwa wrzesień 2021
atrakcje tczew
Tczewskie Mosty / foto – Podróż Trwa wrzesień 2021
atrakcje tczew
Tczewskie Mosty / foto – Podróż Trwa wrzesień 2021

Najbardziej znanymi budowlami Tczewa są dwa mosty przerzucone nad Wisłą. Oba powstały w II połowie XIX wieku i znajdują się w odległości 40 metrów od siebie.

Pierwszy most powstał w latach 1851-1858 jako kolejowo drogowa przeprawa przez Wisłę. Jak się okazało nie dawał on rady z zapewnieniem spokojnej przeprawy. Do ciekawostek zaliczyć należy to, że po zbudowaniu okazał się najdłuższym mostem w Europie Północnej jaki funkcjonował w tamtych latach.

Drugi most w Tczewie wybudowano zaledwie 30 lat po powstaniu pierwszego. Był to wymóg czasów. Budując nowy most w latach 1888-1890 rozwiązano drażliwy problem niewydolności pierwszego mostu.

Nowy most przejął rolę mostu kolejowego, a ten wcześniejszy zmieniono na most drogowy.

2. Bulwar Nadwiślański

To właśnie stąd najlepiej podziwiać Tczewskie mosty. Przy bulwarach znajduje się przystań na małe jednostki pływające oraz bardzo fajny, rozbudowany plac zabaw. Tak więc miejsce do spędzenia wolnego czasu dla osób w każdym wieku.

atrakcje tczew

Plac zabaw składa się z 4 czy 5 stref / foto – Podróż Tczew wrzesień 2021

 

2. Mury obronny

W Tczewie znajdował się zamek, niestety jego ruiny wraz z częścią murów obronnych i częścią dawnych fortyfikacji Prusacy rozebrali w I połowie XIX wieku. Pozostało kilka fragmentów murów, które stanowią podstawę do przeprowadzenia rekonstrukcji zabytkowych miejskich obwarowań.

Drewniany wiatrak

Historyczna budowla pochodząca z XIX wieku o ciekawej budowie. Na podmurówce zbudowano drewniany korpus wiatraka. Na szczycie umieszczona jest obrotowa głowica wyposażona w pięcioramienne skrzydła napędzające mechanizmy wiatraczne.

Budynek Szkoły Morskiej

Po odzyskaniu niepodległości w 1919 roku w Tczewie powołano pierwszą szkołę kształcącą kadry dla przyszłej polskiej floty morskiej. Budynek wzniesiono w 1914 roku i pierwotnie mieściła się w nim szkoła żeńska. Od 1920 do 1930 w jego murach kształcono kadry marynarskie. Obecnie w budynku znajduje się I Liceum Ogólnokształcące.

Spacerując po mieście spotkać można jeszcze inne budowle o znaczeniu historycznym są to między innymi: ratusz, wieża ciśnień, budynek Poczty, budynek mieszczący Muzeum Wisły, kościół Farny – najstarszy zabytek w mieście.

Tczew – krótko historycznie

Według badań archeologicznych przyjęto że tereny dzisiejszego Tczewa należą do najstarszych miejsc osadnictwa na Pomorzu Gdańskim. Udokumentowane źródła wskazują na istnienie pierwszych osad 3000 lat temu. W późniejszych czasach zbliżonych do początków nowej ery, istniejąca tu osada stanowiła punkt na trasie rzymskich wypraw po bursztyn.

W czasach bliższych zapiski dotyczące Tczewa pochodzą z roku 1258 kiedy rozpoczęła się budowa zamku. Dużą ciekawostką, a właściwie czymś niespotykanym w świecie było powstanie rady miejskiej. Niezwykłość tego zdarzenia polega na tym, że rada miejska została powołana do życia zanim powstało miasto. Kolejną ważną i ciekawą historią jest fakt uznający powstałą radę miejską za najstarszą na ziemiach polskich.

Tereny Pomorza Gdańskiego na przestrzeni wieków stanowiły miejsca wielu burzliwych wydarzeń. Niewątpliwie wszystko to odbiło się dużym wpływem na miasto Tczew.

4.9/5 - (13 votes)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz Również Polubić