Supraśl Atrakcje – Co można tutaj zrobić ?

Supraśl jest małym miasteczkiem położonym w niewielkiej odległości od Białegostoku. Leży na brzegach rzeki Supraśli na Wysoczyźnie Białostockiej. W mieście znajduje się siedziba Parku Krajoznawczego Puszczy Knyszyńskiej. Według spisu ludności zamieszkuje go 4621 mieszkańców. Miasto zaliczane jest do aglomeracji białostockiej.

Supraśl – krotko historycznie

Znaczenie terenu wiąże się z momentem przeniesienia w to miejsce prawosławnego monasteru. Pierwotnie monaster znajdował się w Gródku, a w 1501 nowe jego miejsce wyznaczono na uroczysku Suchy Hrud. Pierwszą budowlą stała się cerkiew św, Jana Ewangelisty. Następnie teren został zagospodarowany poprzez budowę refektarza i mnisich pustelni. Poczynając od samego początku swojego istnienia monaster miał bardzo duże znaczenie dla kulturalnego rozwoju ziem ruskich. Zakonnicy w swoich zbiorach zgromadzili wiele cennych egzemplarzy ksiąg religijnych. Były to zazwyczaj starodruki i pisane ręczne opracowania religijne.
W 1609 roku tutejsi mnisi przystąpili do unii brzeskiej. Unia brzeska było to ważne wydarzenie o znaczeniu nie tylko religijnym. Polegała ona na połączeniu prawosławnej Cerkwi z Kościołem łacińskim w Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Na mocy tej unii, część wyznawców prawosławia przyznała się do zwierzchnictwa papieskiego. Unia i jej wyznawcy zwani pospolicie unitami niejednokrotnie byli na przestrzeni wieków prześladowani, zwłaszcza na terenach wschodnich.
Wracając do Supraśla i tamtejszych mnichów, założyli oni drukarnię. Tłoczono w drukarni księgi w języku polskim, łacińskim oraz w języku cerkiewnosłowiańskim. Drukarnia została zamknięta w roku 1804.
Następstwem warunków zawartych w pokoju z Tylży, Supraśl znalazł się na terenach zaboru rosyjskiego.

Do miasta jak do większości miast na wschodnich terenach Polski sprowadzono Żydów, którzy wybudowali w XVIII wieku synagogę. Fakt ten miał duże znaczenie dla przyszłego rozwoju miasta. Ludność pochodzenia żydowskiego, przejawiała bardzo duże zdolności organizacyjne i dużą aktywność gospodarczą. A te cechy sprawiały że w miastach w których się osiedlali zazwyczaj przybierały na znaczeniu gospodarczym.

W pierwszej połowie XIX wieku Supraśl otrzymał prawa miejskie. Niestety nie sprawiło to większego bumu rozwojowego. Coraz większe znaczenia zdobywa niedaleki Białystok i to w nim prężniej rozwijało się życie kulturalne i gospodarcze.

Pierwsza wojna i zbliżający się front sprawił że mnisi zamieszkujący w Supraślu od wielu wieków, uciekli na wschód, zabierając ze sobą najcenniejsze przedmioty nie tylko dotyczące kultu religijnego. Działania wojenne I wojny nie wyrządziły w mieście poważnych zniszczeń.

II wojna światowa i okupacja niemiecka niestety doprowadziła do znacznego zubożenia miasta. Mieszkający w Supraślu Żydzi zostali wywiezieni do obozów koncentracyjnych a synagoga i cerkiew zostały zburzone przez Niemców.

Atrakcje Supraśla:

1. Pobazyliański Zespół Najświętszej Maryi Panny 

Wjego skład wchodzą dawne zabudowania klasztorne wraz z cerkwią i pochodzą z XVI wieku. Cały kompleks jest bardzo zadbany i robi niesamowite wrażenie. Ukwiecone trawniki oraz miejsca zielone są starannie zadbane co dodatkowo nadje temu miejscu specyficznego klimatu.

2. Kościół pw. Świętej Trójcy

Zbudowany po pierwszej połowie XIX wieku istnieje do dziś. Przez lata podlegał licznej przebudowie i rozbudowie. Kościół jest wpisany do rejestru zabytków.

3. Kościół ewangelicko-augsburski

Wybudowany w roku 1870 i był ważnym miejscem kultu religijnego dla ludności ewangelickiej, która zamieszkiwała miasto. W niedalekiej przeszłości ludność ewangelicka liczyła około 500 osób. Obecnie kościół służy katolikom jest pw. Matki Bożej Królowej Polski.

4. Cmentarz Ewangelicki

Na cmentarzu zachowane zostały dwa historyczne grobowce stanowiące kaplice grobowe. Jedna z nich jest grobowcem znaczącej kiedyś w mieście rodziny Zachertów. Druga kaplica to miejsce pochówku członków rodziny Buchholtzów również zasłużonej dla miasta rodziny.

5. Pałac Buchhoitzów

Członkowie tej rodziny byli znanymi w mieście fabrykantami . Swój dom zbudowali pod koniec XIX i na początku XX wieku. Jest to przykład secesyjnej zabudowy bogatych mieszczan czy fabrykantów. Pałac jest bardzo ładnie zdobiony a szczególnego charakteru nadaje mu układ czterech kolumn na których wsparty jest balkon.

6. Domy Tkaczy

Jest szereg parterowych drewnianych budynków powstałych w latach 30 XIX wieku. Budynki te zamieszkiwali miejscowi tkacze.

7. Muzeum Sztuki Drukarskiej i Papiernictwa w Supraślu

Prawosławny klasztor w Supraślu był niegdyś ważnym ośrodkiem drukarstwa, o czym przypomina dziś Muzeum Sztuki Drukarskiej i Papiernictwa. Mieści się ono na terenie monasteru, uznawanego za jedną z najważniejszych atrakcji Podlasia. Placówka ta może się pochwalić ciekawą kolekcją maszyn introligatorskich oraz poligraficznych, a także ekspozycją przybliżającą dzieje papieru i sztuki drukarskiej. Kto chce zobaczyć, jak powstaje papier, lub odkryć tajniki miedziorytu, ten koniecznie powinien tu zajrzeć.

8. Muzeum Ikon 

Supraśl przyciąga miłośników sztuki cerkiewnej, dla których nie lada gratką jest wizyta w miejscowym Muzeum Ikon. Na gości czeka tu imponująca kolekcja, składająca się z ponad tysiąca ikon. Pochodzą one z różnych okresów historycznych, dzięki czemu goście mogą zobaczyć, jak zmieniał się sposób przedstawiania Chrystusa czy Matki Bożej w sztuce prawosławnej. Dodatkowymi atrakcjami są tu oryginalne freski z XVI wieku, pochodzące z supraskiej cerkwi oraz tzw. święty kącik, czyli ołtarzyk ustawiany w domach wyznawców  prawosławia.

Supraśl ze względu na swoją bliskość Białegostoku, niespełna 15 kilometrów, zawsze był z tym miastem nierozerwalne związany. Dziś jest miejscem o walorach uzdrowiskowych do którego coraz chętniej przybywają osoby poszukujące spokoju, czystego powietrza i choć na chwilę, chcący przeniesienia się w uciekające klimaty podlaskiego miasteczka.
Wiele osób przenosi się na stałe z Białegostoku właśnie do Supraśla. Rozbudowujące się miasteczko z czasem zatraci zapewne swój niesamowity klimat. A będzie to niestety związane ze zbyt dużą nowoczesną rozbudową miasta.

Przybywając do Supraśla można w miejscowych restauracjach popróbować miejscowych specjałów typowych dla podlaskiej kuchni. Babki ziemniaczane, kartacze, kiszka ziemniaczana no i oczywiście sękacze jak również podobne smakołyki nigdzie tak nie będą smakowały jak w otoczeniu starej zabudowy podlaskiego miasteczka.

4/5 - (22 votes)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz Również Polubić