Spowodowanie kolizji pod wpływem alkoholu. Co grozi kierowcy?

Spowodowanie kolizji pod wpływem alkoholu – czy sprawca może liczyć na ubezpieczenie OC? Co grozi kierowcy za spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu?

OC jest obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej dla posiadaczy pojazdów mechanicznych. Chroni ono przed ponoszeniem finansowych konsekwencji szkód osobowych lub majątkowych spowodowanych w ruchu drogowym ubezpieczonym samochodem. Są jednak wyjątki od reguły i towarzystwa nie zawsze wypłacą odszkodowanie. Jednym z nich jest wypadek czy kolizja spowodowana przez kierowcę znajdującego się pod wpływem alkoholu.

Statystyki policyjne wypadków spowodowanych pod wpływem alkoholu

Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji podsumowało bezpieczeństwo na polskich drogach w 2022 roku. Doszło w sumie do 21 322 wypadków. Kierujący pojazdami, piesi i pasażerowie, będący pod działaniem alkoholu, uczestniczyli w 2248 zdarzeniach, czyli ponad 10 proc. ogółu. Śmierć w nich poniosło 268 osób, a 2567 odniosło obrażenia. W 2022 roku kierujący pod wpływem alkoholu spowodowali 1729 wypadków, w których zginęło 220 osób, a 1964 zostały ranne.

Spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu a odszkodowanie z OC

Pomimo faktu, że ubezpieczenie OC samochodu (https://www.uniqa.pl/ubezpieczenie-oc/) ma chronić kierowcę przed wypłatą z własnej kieszeni odszkodowania z tytułu spowodowania szkody, to przy wypadkach i kolizjach pod wpływem alkoholu nie będzie ono miało zastosowania. Zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, jeśli dojdzie do wypadku, to nadal poszkodowany będzie miał prawo do likwidacji szkody z OC sprawcy, nawet jeśli był on pod wpływem alkoholu. Jednak w takim wypadku ubezpieczyciel zwróci się z regresem do kierowcy, czyli z żądaniem zwrotu wypłaconych pieniędzy z polisy. W kalkulatorze ubezpieczenia OC (https://www.uniqa.pl/quote/start) nie ma informacji o takich wykluczeniach odpowiedzialności, ale można je znaleźć we wspomnianej ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Co grozi kierowcy za jazdę pod wpływem alkoholu i spowodowanie wypadku?

Na nietrzeźwych kierowców nakładane są kary zgodne z polskimi przepisami. Zgodnie z art. 87 Kodeksu wykroczeń za prowadzenie pojazdu mechanicznego po spożyciu alkoholu bądź środków o podobnym działaniu grozić będzie:

  •         kara aresztu do 30 dni albo grzywna nie mniejsza niż 2500 zł,
  •         nałożenie zakazu prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat,
  •         15 punktów karnych – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 15 września 2022 roku.

Jeśli kierujący pojazdem zostanie złapany na jeździe w stanie nietrzeźwości, grozi mu:

  •         kara grzywny nakładana przez sąd,
  •         kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat,
  •         zakaz prowadzenia pojazdów na okres minimum 3 lat (jeśli zaś zakaz ten zostanie złamany, kierowca będzie ukarany karą do 5 lat pozbawienia wolności oraz wysoka karą pieniężną),
  •         kara od 5000 zł do nawet 60 000 zł – wpłacana na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej,
  •         15 punktów karnych.

Do 5 lat pozbawienia wolności grozi za ponowną jazdę w stanie nietrzeźwości oraz kara pieniężna w wysokości minimum 10 000 zł. Zostanie także nałożony zakaz poruszania się pojazdem do 3 lat. Kierowca zapłaci podwójną grzywnę, czyli co najmniej 5000 zł, jeśli po raz drugi w ciągu 2 lat zostanie zatrzymany za jazdę po użyciu alkoholu.

Jeszcze wyższe kary czekają na kierowców, którzy pod wpływem alkoholu spowodują wypadek lub kolizję. Kto narusza zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 lub od 6 miesięcy do 8 lat, jeśli skutkiem wypadku jest śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu. Obecnie pijany sprawca śmiertelnego wypadku drogowego może trafić do zakładu karnego nawet na 12 lat, jeśli sąd zastosuje zaostrzone sankcje i wymierzy kierowcy karę do wysokości górnej granicy zwiększonej o połowę.

Od 1 października 2023 roku kary za popełnienie przestępstwa drogowego pod wpływem alkoholu zostaną zwiększone do minimum:

  •         3 lat więzienia, jeśli w wyniku wypadku dana osoba dozna ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
  •         5 lat więzienia i do dwukrotności górnej granicy ustawowego zagrożenia, tj. do 16 lat, gdy dojdzie do śmiertelnego wypadku.
4.5/5 - (2 votes)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz Również Polubić