12 Ciekawostek o Ścianie Płaczu w Jerozolimie

ściana płaczu
foto – Pixabay

Odwiedzając Izrael, nie sposób ominąć na swojej drodze Jerozolimy. Jest to największe miasto w Izraelu, a zarazem jego nieoficjalna stolica. Nieoficjalna, ponieważ według większości państw świata nie uznaje tego faktu. O Jerozolimę toczy się od wielu lat spór pomiędzy Żydami a Arabami, zamieszkującymi te tereny. Nie oznacza to, że odwiedzanie i zwiedzanie tego miasta jest w jakiś szczególny sposób utrudnione. Dziś „walka” o Jerozolimę toczy się bardziej w gabinetach polityków, niż na ulicach tego historycznego miasta. Jednym z najważniejszych miejsc w Jerozolimie jest Ściana Płaczu.

1. Ściana Płaczu jest to najważniejsze i zarazem najświętsze miejsce wyznawców judaizmu.

2. Święte miejsce według encyklopedii jest to miejsce, które dla wyznawców danej religii uznawane jest za święte, ponieważ uświęcone zostało obecnością istoty boskiej. Jest to główny, ale nie jedyny powód dla takiego określenia. I w przypadku Jerozolimy za takie miejsce uznawane jest wzgórze Moira i znajdująca się tam Ściana Płaczu.

3. Wzgórze Moira jest miejscem we Wschodniej Jerozolimie uznawanym za największy obszar sakralny na świecie. Ciekawostką jest fakt, że budowle sakralne znajdujące się na tym wzgórzu są jednymi z najważniejszych dla dwóch skrajnie różnych religii, muzułmańskiej i judaistycznej. Muzułmanie mają tutaj swoją Kopułę na Skale i meczet Al-Aksa, a Żydzi swoją Ścianę Płaczu.

4. Według wyznawców Judaizmu na Wzgórzu Moira powstał początek świata. Według Talmudu świat powstał ze skały, na której następnie zbudowano świątynię.

5. Pierwsza Świątynia zbudowana została na Wzgórzu Moira w X wieku przed naszą erą i zburzona została w roku 586 przed nową erą przez Babilończyków.

6. Na miejscu Pierwszej Świątyni zbudowana została Druga Świątynia. Dzieła tego dokonał król perski Cyrus II Wielki w latach 537-516 przed nową era. Druga Świątynia przetrwała do roku 70 nowej ery, kiedy to została zburzona przez wojska rzymskie. Historia Drugiej Świątyni jest wciąż bardzo tajemnicza i poza wiedzą pochodząca z Nowego Testamentu niewiele więcej o niej wiadomo.

7. O świętości tego miejsca według religii judaistycznej, świadczy fakt obecności w tym miejscu Boga pod postacią niematerialistyczną.

8. Żydzi są pełni wiary, że na ich uświęconym miejscu powstanie w niedalekiej przyszłości Trzecia Świątynia, będąca kontynuatorką czczenia świętego miejsca.

9. Ściana Płaczu zwana także Ścianą Zachodnią jest kawałkiem muru, którego pochodzenie jest wciąż niezbadane do końca i jest kilka sprzecznych teorii co jego pochodzenia.

10. Ściana Płaczu ma 57 metrów długości, całkowita wysokość obejmująca również część poniżej poziomu gruntu wynosi 32 metry, część ponad gruntem ma 19 metrów. Mur składa się z 45 rzędów kamieni, 28 pod gruntem i 17 powyżej gruntu.

11. Ściana Płaczu podzielona jest na dwie części. 48 metrów ściany to miejsce modlitwy dla mężczyzn, a 12 metrów dla kobiet. Kobiety znajdujące się przed Ścianą Płaczu nie mogą modlić się i zachowywać podobnie jak mężczyźni i związane jest to ściśle z religią judaistyczną. Złamanie obowiązujących zasad jest karane nawet w niektórych przypadkach przez areszt policyjny.

12. Ściana Płaczu jest miejscem licznych pielgrzymek Żydów z całego świata. Bardzo charakterystyczne dla tego miejsca jest pozostawianie w szczelinach muru, karteczek z zapisanymi prośbami do Boga.

4.6/5 - (13 votes)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz Również Polubić