Rajgród • Atrakcje 2024 • Co Warto Zobaczyć

foto by Andrzej Szkopiński / Wikipedia

W połowie drogi między Grajewem, a Augustowem położone jest niewielkie miasteczko Rajgród. Od północy granicę miasta wyznacza brzeg Jeziora Rajgrodzkiego od południa w niedalekiej odległości znajduje się Jezioro Dręstwo. Rajgród jest niepisaną stolicą Pojezierza Rajgrodzkiego. Jezioro Rajgrodzkie jest największym na tym terenie. Jezioro ma budowę rynnową i jest jeziorem przepływowym dla rzeki Legi. Kształt jeziora jest bardzo charakterystyczny i składa się z kilku głęboko wrzynających się w ląd zatok. Niewątpliwy urok zbiornika jest największą atrakcją dla przybywających tu licznie urlopowiczów.

Rajgród – krótko historycznie

Najwcześniejsze oznaki osadnictwa ludzkiego na tym terenie pochodzą z bardzo odległych czasów i sięgają ponad 10 tysięcy lat. Świadczą o tym badania archeologiczne. Z czasów bardziej nam współczesnych najważniejszym wydarzeniem była lokacja miasta w 1566 roku i nadanie praw miejskich dwa lata później. Prawa miejskie zawsze stanowiły ważne wydarzenie, dające impuls do rozwoju.

Miasto w czasie swojej wielowiekowej historii naznaczone zostało wieloma ważnymi wydarzeniami. Położenie miasta w sąsiedztwie dużego jeziora nadawało mu strategicznego znaczenia. Za panowania króla Kazimierza Wielkiego w miejscu tym nakazano wybudowanie zamku obronnego. Budowa została rozpoczęta, ale w związku z atakiem Krzyżaków i splądrowaniem przez nich miasta, zaniechano dalszej budowy. Dziś nie ma już śladu po dawnej niedokończonej budowli. Miasto jeszcze raz było zdobyte i zniszczone rzez Krzyżaków w roku 1520.
Kolejnym ważnym wydarzeniem, niestety bardzo złym dla miasta. był najazd Szwedów w 1655 roku. Wydarzenie to wpłynęło na zahamowanie rozwoju miasta.
W czasie insurekcji kościuszkowskiej w okolicach miasta doszło do walk pomiędzy powstańcami a wojskami pruskimi. Wydarzenie to w konsekwencji doprowadziło do zajęcia tych terenów prze Królestwo Prus.
Po zakończeniu I wojny miasto wróciło w granice Polski, a w 1924 roku przywrócono miastu utracone wcześniej prawa miejskie.

Atrakcyjne miejsca w Rajgrodzie

Pomimo wielowiekowej historii w mieście nie zachowało się zbyt wiele budowli świadczących o dawnym znaczeniu miasta. Tradycyjnie jak w większości miast polskich do najważniejszych budowli historycznych zalicza się kościoły. Podobnie rzecz się ma w Rajgrodzie gdzie najstarsza budowlą jest kościół wybudowany w neogotyckim stylu. Budowla powstała na początku XX wieku.

Największą atrakcję w okolicach Rajgrodu stanowią jeziora oraz sąsiedztwo Biebrzańskiego Parku Narodowego. Dużą popularnością wśród zwolenników przyrody stanowią pobliskie kompleksy bagienno-torfowe z największym torfowiskiem Czerwone Bagno. Tereny te zamieszkują liczne gatunki ptaków ściągające w te okolice, licznych ornitologów amatorów żądnych obserwacji i podglądania ptasiego życia i zwyczajów.

Po więcej informacji turystycznych warto zajrzeć tutaj

4.4/5 - (18 votes)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz Również Polubić