Pyzdry turystycznie 2024 – Co warto tutaj zobaczyć ?

fotografia – Pixabay

Droga wojewódzka 442 łączy Kalisz z Wrześnią. Poruszając się tą drogą od strony Kalisza w pewnym miejscu należy przejechać przez most na Warcie. I zbliżając się do tego mostu, po lewej stronie na wysokim brzegu Warty ukarzą się budowle przypominające warowny zamek. To właśnie na horyzoncie ukazały się Pyzdry. Małe senne miasteczko zagubione na wielkopolskiej ziemi.

Pyzdry – krótko historycznie.

W 1232 roku książę wrocławski Henryk I Brodaty zajął Kalisz, a jego wojska dotarły aż nad brzeg Warty w Pyzdrach. Z tego okresu pochodzi pierwsza wzmianka o mieście położonym na wysokim brzegu rzeki. Kolejna niezwykle ważna informacja pochodzi z roku 1257 i informuje o lokacji miasta. Jest to o tyle ważne, że dzięki temu zapisowi Pyzdry zostały włączone do grona najstarszych miast w Wielkopolsce posiadających dokumenty lokacyjne.
Znaczenie Pyzdr podnosi też fakt, że w murach miasta działała mennica. Mincerzem był mieszczanin Ubelin. Jest to kolejny fakt świadczący o poważnej pozycji Pyzdr w czasach piastowskich.
Pyzdry odwiedzali również królowie polscy, a na pewno uczynił to Władysław Łokietek zwołując do Pyzdr zjazd duchowieństwa. Nie był on jeszcze królem, a zwołany przez niego zjazd duchowieństwa miał dopiero wystąpić do papieża o zgodę na jego koronację.
O ekspansywności krzyżackiej mieli się przekonać mieszkańcy Pyzdr kiedy to Krzyżacy w 1331 złupili miasto podpalając je zarazem.
Kolejnym królem związanym z Pyzdrami był Kazimierz Wielki, który właśnie w tym mieście podpisał rozejm z królem Czech Janem Luksemburskim. Wydarzenie to miało miejsce w 1346 roku.
No i kolejny król w mieście Pyzdry- Władysław II Jagiełło zawiera tu układ z Warcisławem VIII. Na mocy tego układu Warcisław stał się lennikiem Jagiełły.
W okolicach Pyzdr w roku 1704 wojska sprzymierzeńców Leszczyńskiego i Augusta II stoczyli bitwę. Obaj panowie ubiegali się o koronę królewską.
Jak widać z powyższego to małe zapomniane miasteczko było świadkiem wielu istotnych dla dziejów Polski wydarzeń.
Czas rozbiorowej Polski do dominacja na tym terenie dwóch zaborców Prus i Rosji. Ostatecznie miasto podupadło, a lata świetności poszły w zapomnienie. W latach następnych miasto coraz bardziej traciło na znaczeniu.

Zabytki Pyzdrach
– Historyczny układ urbanistyczny typowy dla miast XIII wieku i późniejszych.
– Zespół klasztorny franciszkanów z XIV wieku
– Pozostałości zamku i murów obronnych z XIV wieku
– Dom drewniany z 1768 roku
– Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z połowy XIV wieku

Do ciekawostek związanych z miastem zaliczyć można fakt, że w dawnych przeszłych latach na terenie tego niewielkiego miasta istniało 7 kościołów. Dziś są tylko dwa.

Po więcej informacji warto zajrzeć tutaj

4.7/5 - (7 votes)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz Również Polubić