Puszcza Kozienicka – Informacje i Ciekawostki

Puszcza Kozienicka
foto – Autorstwa Glaeken – Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2626438

Puszcza Kozienicka to ogromny, zielony teren, który rozciąga się w województwie mazowieckim, pomiędzy rzekami Radomką i Wisłą oraz Puławami. Puszcza ma powierzchnię około 30 tysięcy hektarów. Na malowniczym obszarze występują liczne gatunki roślin i zwierząt, a przez cały teren Puszczy Kozienickiej przebiegają piesze szlaki turystyczne, krajobrazowe trasy rowerowe i ścieżki dydaktyczne.

1. Część Puszczy Kozienickiej objęta jest ochroną Kozienickiego Parku Krajobrazowego. Jego powierzchnia wynosi ponad 26 tysięcy hektarów, a na jego terenie utworzono 15 rezerwatów przyrodniczych.

2. Największy teren bagienny w Puszczy Kozienickiej nazywany jest Wielkim Ługiem. Teren ten (około 25 hektarów) jest wyjątkowo różnorodny pod względem przyrodniczym. Na obszarze mokradeł rosną m.in. turzyce, bagnice, rosiczki, borówki bagienny i liczne mchy oraz porosty.

3. W puszczy położonych jest wiele pomników przyrody, w tym majestatyczne dęby, z których najstarsze mają ponad 300 lat.

4. Niegdyś obszar Puszczy Kozienickiej uchodził za atrakcyjny teren łowny. Do dziś żyją tu m.in. daniele, jelenie, dziki i sarny. Puszcza stanowi także dom dla ponad 200 gatunków ptaków, a niemal 150 gatunków ma na jej obszarze miejsca lęgowe.

5. W Puszczy Kozienickiej występuje specyficzny mikroklimat: na jej terenie jest nieco cieplej i bardziej wilgotno, niż w okalających puszczę miejscowościach. Szacuje się, że średnie roczne temperatury mogą być nawet o 0,5 stopnia wyższe.

6. Przez obszar Puszczy Kozienickiej przebiega 9 pieszych szlaków. Najpopularniejszym i najdłuższym z nich jest czerwony Szlak im. Witaliusza Demczuka, który rozciąga się pomiędzy Kolonią Lesiowem i Warką. Szlak ma długość 74 kilometrów, a przemierzając go zobaczyć można m.in. rezerwat przyrodniczy Zagożdżon oraz kilka okolicznych wsi (Stanisławów, Brzóza, Głowaczów i Grabów nad Pilicą).

7. W Puszczy Kozienickiej wyznaczono 9 ścieżek o charakterze edukacyjnym, dydaktycznym i przyrodniczym.

8. Podczas II wojny światowej na terenie Puszczy Kozienickiej dochodziło do masowych egzekucji wykonywanych przez żołnierzy III Rzeszy. Do dziś w rezerwacie przydowy Jedlnia znajdują mogiły poległych cywilów i żołnierzy – spoczywa tu około 850 osób poległych w czasie wojny.

9. Przez Puszczę Kozienicką przebiega aż 17 rowerowych szlaków, które rozciągają się pomiędzy pobliskimi miasteczkami i wsiami oraz rezerwatami przyrodniczymi i najpiękniejszymi zakątkami lasów.

10. Jednym z najbardziej malowniczych obszarów Puszczy Kozienickiej jest rezerwat przyrody “Źródło Królewskie”. Na obszarze niemal 30 hektarów położone są trzy źródła rzeki Zagożdżonki, która stanowi lewy dopływ Wisły. Atrakcją tego miejsca są rozległe bagna i mokradła, na których rosną liczne gatunki rzadkich roślin.

11. Niegdyś przez tereny Puszczy Kozienickiej przebiegały tory Kolei Leśnej Pionki, która miała długość 50km. Choć sama kolej dziś nie funkcjonuje, w wielu miejscach zobaczyć można pozostałości po dawniej użytkowanych torach kolejowych.

12. Miejscem, które najczęściej wybierane jest przez turystów jako baza wypadowa do zwiedzania Puszczy, jest Jedlnia-Letnisko. W niewielkim miasteczku znajdują się liczne obiekty gastronomiczne, dobrze rozwinięta baza noclegowa, a także wypożyczalnie sprzętu sportowego.

5/5 - (1 vote)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz Również Polubić