Pieniński Park Narodowy – Informacje i Ciekawostki

foto – Autorstwa I, Selso, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2324910

Pieniński Park Narodowy – znajduje się w południowej Polsce, na terenie województwa małopolskiego. Usytuowany jest na terenie karpackiego pasma Pieniny.

 

1. Pieniński Park Narodowy został utworzony 1 czerwca 1932 r. i należy do najstarszych parków narodowych w Polsce. Zajmuje powierzchnię 23,46 km2. Powierzchnia jego otuliny liczy 26,82 km2. W logo parku znajduje się szczyt Trzy Korony wraz z płynącym pod nim fragmentem Dunajca. Wstęp na teren parku jest bezpłatny. Opłatom podlegają tylko niektóre atrakcje. Siedziba dyrekcji parku znajduje się w Krościenku nad Dunajcem.

2. Teren parku obejmuje Pieniny Właściwe, zwane również Pieninami Środkowymi, w których skład wchodzą Pieniny Czorsztyńskie, Masyw Trzech Koron oraz Pieninki. W skład parku wchodzi również Pieniński Przełom Dunajca oraz pasmo Zielone Skały, stanowiące fragment Pienin Spiskich.

3. Przez park przebiega niebieski szlak turystyczny na odcinku Czorsztyn – Trzy Korony – Zamkowa Góra – Sokolica – Szczawnica, zielony szlak turystyczny na odcinku Czorsztyn – ruiny zamku Czorsztyn, na odcinku Sromowce Niżne – Kosarzyska, na odcinku Krościenko – Czertezik oraz na odcinku Krościenko – przełęcz Sosnów, czerwony szlak turystyczny na odcinku Sromowce Kąty (Przystań Flisacka) – Trzy Kopce oraz na odcinku Szczawnica – przejście graniczne ze Słowacją, żółty szlak turystyczny na odcinku Krościenko – Sromowce Niżne. Łącznie suma długości szlaków pieszych wynosi ponad 27 km.

4. Szlaki narciarskie obejmują wszystkie znakowane szlaki turystyczne oraz polany, przez które przebiegają te szlaki, za wyjątkiem szlaku niebieskiego na odcinku Dunajec w Szczawnicy – Bajków Groń. Łącznie daje to sumę ponad 27 km. Dodatkowo na terenie parku wytyczony został szlak wodny w przełomie Dunajca, którego długość wynosi 8 km. Od 1 kwietnia do 31 października odbywają się nim spływy tradycyjnymi łodziami flisackimi, jak również innymi sprzętami wodnymi bez napędu mechanicznego.

5. Flora parku obejmuje zbiorowiska leśne, naskalne i piargowe oraz związane z działalnością człowieka łąki i pastwiska. Stwierdzono tu występowanie ok. 1100 gatunków roślin naczyniowych, ok. 400 gatunków glonów, ok. 320 gatunków mchów i wątrobowców, ok. 470 gatunków porostów oraz ok. 1200 gatunków grzybów. Rosną tu dwa endemity, czyli gatunki, które nie występują nigdzie indziej na świecie. Należą do nich mniszek pieniński oraz pszonak pieniński. Spotkać można również odmiany endemiczne, takie jak chaber barwny, rozchodnik ostry odmiana wapienna oraz bylica piołun odmiana wapienna.

6. Bezkręgowe są najliczniej reprezentowane przez chrząszcze (1507 gatunków) oraz motyle (1555 gatunków). W przypadku motyli można tu spotkać ok. 55% wszystkich gatunków żyjących na terenie Polski. Kręgowce są reprezentowane przez 17 gatunków ryb, 10 gatunków płazów i gadów, 188 gatunków ptaków w tym 134 gatunki lęgowe oraz 61 gatunków ssaków. Wśród nich wyróżnić można m.in.: świnkę, brzanę, klenia, lipienia, traszkę górską, karpacką zwyczajną i grzebieniastą, kumaka górskiego, zaskrońca zwyczajnego, jaszczurkę zwinkę i żyworodną, pomurnika, pustułkę, bociana czarnego, derkacza, piżmaka, niedźwiedzia, wydrę, rysia, żbika, gronostaja czy 17 gatunków nietoperzy.

7. Jedną z atrakcji parku stanowią ruiny zamku w Czorsztynie. Zobaczyć tu można pozostałości zamku średniego i górnego, renesansową basztę Baranowskiego oraz basztę Zieleniec. Wewnątrz znajduje się wystawa prezentująca historię zamku i starostwa czorsztyńskiego, lapidarium oraz wystawa z reprodukcjami kart pocztowych ze zbiorów Pienińskiego Parku Narodowego. Zamkowa panorama rozciąga się na Jezioro Czorsztyńskie, Pieniny Spiskie i Czorsztyńskie, Gorce, Tatry i Podhale. Bilet normalny kosztuje 8 zł, a ulgowy 4 zł.

8. Kolejnym zamkiem udostępnionym do zwiedzania są ruiny zamku Pieniny. Ulokowany jest on pod szczytem Góry Zamkowej, znajdującej się w masywie Trzech Koron. W 1287 r., podczas najazdu Mongołów, miała się tu schronić księżna Kinga wraz z klaryskami ze Starego Sącza. Do dnia dzisiejszego zachowały się fragmenty obwarowań z murem tarczowym, cysterna oraz pozostałości zabudowań. Na miejscu zobaczyć można ponadto grotę św. Kingi z jej figurą wyrzeźbioną przez Władysława Druciaka. Zwiedzanie jest bezpłatne.

9. Spływy tradycyjnymi łodziami flisackimi odbywają się od 1 kwietnia do 31 października. Spływ rozpoczyna się z przystani flisackiej w Sromowcach Kątach lub w Sromowcach Niżnych. Przystanie końcowe znajdują się w Szczawnicy i w Krościenku. Trasa Sromowce Wyżne Kąty – Szczawnica liczy ok. 18 km, a czas trwania spływu to ok. 2 godz. 15 min. Trasa Sromowce Niżne – Szczawnica liczy ok. 12 km, a czas trwania spływu to ok. 1 godz. 35 min. Trasa Sromowce Wyżne Kąty – Krościenko liczy ok. 23km, a czas trwania spływu to ok. 2 godz. 45 min. Trasa Sromowce Niżne -Krościenko liczy ok. 17 km, a czas trwania spływu to ok. 2 godz. 5 min. Istnieje możliwość zakupu biletu powrotnego.

10. Amatorzy wodnych wrażeń mogą również spróbować spływu pontonem bądź kajakiem. Spływy organizowane są z przystani dla pontonów w Sromowcach Średnich, stanowiących przysiółek Sromowców Niżnych. Końcowe przystanie znajdują się w Szczawnicy i w Krościenku. Można również skorzystać z opcji spływu własnym bądź wypożyczonym sprzętem, jednak należy wówczas pamiętać o dokonaniu opłaty za korzystanie ze szlaku wodnego (5 zł w przypadku biletu normalnego i 3 zł w przypadku biletu ulgowego).

11. Najwyższym szczytem znajdującym się na terenie parku są Trzy Korony (982 m n.p.m.). Stanowią one jednocześnie najwyższy szczyt Pienin Wysokich i najwybitniejszy szczyt całych Pienin. Na partię szczytową składa się 5 turni, z których na najwyższej, zwanej Okrąglicą, znajduje się platforma widokowa. W okresie od 20 kwietnia do 31 maja i od 1 września do 31 października bilet normalny za wstęp na galerię kosztuje 6 zł, natomiast ulgowy 3 zł. Od 1 czerwca do 31 sierpnia cena biletu wynosi 8 zł za bilet normalny i 4 zł za bilet ulgowy. W okresie od 1 listopada do 19 kwietnia opłaty nie są pobierane Bilet kupiony na Trzy Korony jest w tym samym dniu ważny również na Sokolicy.

12. Drugim popularnym szczytem, znajdującym się na terenie Pienińskiego Parku Narodowego, jest Sokolica (747 m n.p.m.). Znajduje się ona w Pieninach Właściwych, w części zwanej Pieninkami. W pobliżu szczytu rośnie słynna reliktowa sosna, uszkodzona w 2018 r. przez helikopter. W okresie od 20 kwietnia do 31 maja i od 1 września do 31 października bilet normalny za wstęp na galerię kosztuje 6 zł, natomiast ulgowy 3 zł. Od 1 czerwca do 31 sierpnia cena biletu wynosi 8 zł za bilet normalny i 4 zł za bilet ulgowy. W okresie od 1 listopada do 19 kwietnia opłaty nie są pobierane Bilet kupiony na Sokolicę jest w tym samym dniu ważny również na Trzech Koronach.

13. W Pieninach wytyczony został szlak turystyczny o nazwie Sokola Perć. Stanowi on fragment niebieskiego Głównego Szlaku Pienińskiego. Powstał on w 1926 r. przez połączenie istniejących wówczas ścieżek i wytyczenie nowych odcinków. Jego twórcą był ks. Walenty Gadowski, któremu zawdzięcza się również powstanie Orlej Perci w Tatrach. Sokola Perć była nawet początkowo zwana Pienińską Orlą Percią. Trasa szlaku przebiega od Szczawnicy, przez Sokolicę, przełęcz Sosnów, Czertezik, Czerteż, Ociemny Wierch, Białe Skały do Bajków Gronia. Szlak ten jest miejscami eksponowany.

14. W Szczawnicy, Sromowcach Wyżnych Kątach, Sromowcach Niżnych, Czorsztynie i Krościenku znajdują się pawilony edukacyjne. Można się tu zapoznać z pienińską przyrodą i formami jej ochrony, historią i tradycjami regionu, a także z zasadami, jakie obowiązują zwiedzających park. Przy dwóch pawilonach zorganizowane zostały ogródki z roślinami pienińskimi. W każdym z pawilonów można ponadto skorzystać z usług punktów informacji turystycznej oraz zakupić przewodniki, mapy, foldery i pamiątki.

15. Przy budynku dyrekcji parku w Krościenku nad Dunajcem została zorganizowana ścieżka dendrologiczna. Można tu zapoznać się z 35 gatunkami drzew i krzewów, które rosną w Pieninach. Ścieżka obejmuje zarówno gatunki występujące naturalnie, jak i kilka gatunków obcych, takich jak sosna wejmutka, kasztanowiec pospolity czy róża wielokwiatowa. Zwiedzanie ścieżki jest bezpłatne.

5/5 - (2 votes)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz Również Polubić