Park Narodowy Bory Tucholskie

foto – Pixabay

Park Narodowy Bory Tucholskie położony jest w województwie pomorskim, na terenie powiatu chojnickiego, w gminach Chojnice i Brusy. Miejscowość Charzykowy, która leży 3 km od Chojnic, jest siedzibą parku. Park ten został utworzony w 1996 roku. Park wchodzi też w skład Rezerwatu Biosfery ,,Bory Tucholskie”, który został utworzony w 2010 roku. Powierzchnia leśna stanowi około 83 % całej powierzchni parku. Zdecydowanie dominują w nich siedliska borowe, które zajmują 98% całej ich powierzchni. Charakterystyczną cechą tego parku jest obecność dużej ilości zbiorników wodnych, które zajmują około 11,5 % jego powierzchni. Największy i najgłębszy z nich to Jezioro Ostrowite. Siedem innych są ze sobą połączone, tworząc ciąg, który nazwano Strugą Siedmiu Jezior.

Obszar ten cechuje się mało urozmaiconymi, kwaśnymi i ubogimi siedliskami, jednak mimo to wykształciła się tam dość bogata flora mchów, porostów, grzybów i roślin naczyniowych. Poza tym rośnie tu wiele gatunków, które charakterystyczne są dla środowisk wodnych. Jest to m. in. lobelia jeziorna czy też poryblin jeziorny, jak również grzybienie północne. Rośliny, które się tu pojawiają i są typowe dla tego obszaru to te występujące w pobliżu bagien, torfowisk i innych tego typu zbiornikach wodnych. Są to m. in. turzyca bagienna, skalnica torfowiskowa czy turzyca strunowa. Do reliktów glacjalnych (czyli taksonów, które są pozostałością z okresu lodowcowego) należą na tych terenach m. in.: mszar nastroszony, borówka bagienna czy trzcinnik prosty.

Najliczniejszymi i najbardziej charakterystycznymi gatunkami fauny tego obszaru są stawonogi. Występuje tu wiele gatunków motyli, mrówek czy ważek. Z racji występowania wielu zbiorników wodnych, na terenie parku jest także wiele gatunków ryb, takich jak m. in. szczupak, okoń, lin czy węgorz europejski. Wśród ssaków wyróżnić można zwłaszcza jelenia szlachetnego i zająca szaraka. Na tych terenach żyje również wiele gatunków ptaków, takich jak m. in. cyraneczka, łabędź krzykliwy czy żuraw zwyczajny.

W parku wyznaczonych jest 10 obszarów ścisłej ochrony, co stanowi około 7% całej jego powierzchni. Tylko dwa z tych obszarów są udostępnione do zwiedzania. Jest to Małe Gacno i Kacze Oko. Po terenie parku poruszać można się na różne sposoby, jednak szlaki przeznaczone są przede wszystkim dla pieszych. Można również poruszać się na rowerze. Jest także możliwość wypożyczenia roweru na miejscu. Na terenie parku możliwe są również m. in. zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Należy pamiętać również o tym, że wstęp na teren parku jest płatny.

4.5/5 - (11 votes)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz Również Polubić