Atrakcje Oleśnica 🗺️ Co Warto Tutaj Zobaczyć w 2023?

fotografia – By Marek Śliwecki / Wikipedia

Kilkanaście kilometrów na wschód od Wrocławia, przy drodze szybkiego ruchu łączącej Wrocław z Warszawą leży niewielkie miasto Oleśnica. Miasto jest kolejnym historycznym ośrodkiem miejskim położonym na Dolnym Śląsku, którego rodowód sięga XIII wieku.

Oleśnica – krótko historycznie

Na początku XIII wieku na terenie dzisiejszej Oleśnicy istniała osada targowa. Istnienie grodu potwierdzają zapiski pochodzące z roku 1230. Oleśnica prawa miejskie uzyskała w roku 1255 z rąk księcia wrocławskiego Henryka II Białego. Na początku XIV wieku Oleśnica stała się głównym ośrodkiem samodzielnego księstwa oleśnickiego. W tym czasie rozpoczęła się budowa zamku oleśnickiego oraz murów miejskich.
Pod koniec XV wieku Oleśnica znalazła się pod czeskim zwierzchnictwem.
Za czasów panowania Piastów Śląskich miasto miało przywilej bicia monet. W mieście znajdowała się mennica.

W połowie XVII Oleśnicą zaczęli władać książęta wirtemberscy. Aż do czasu pożaru w roku 1730 miasto rozwijało się bardzo prężnie. Wspomniany pożar zniszczył znaczną część miasta co spowodowało jego upadek.
Ponowny rozwój nastąpił dopiero w XIX wieku. Stało się to w głównej mierze za sprawą ulokowania w Oleśnicy garnizonu wojskowego. Po dawnym garnizonie pozostały w mieście charakterystyczne koszarowe budynki z czerwonej cegły. Po II wojnie w budynkach dawnych pruskich koszar stacjonowało wojsko polskie. Jednostka wojskowa w Oleśnicy została zlikwidowana, a w budynkach dawnych koszar znajduje się wiele instytucji użyteczności publicznej.

Oleśnica znalazła się w granicach Polski po zakończeniu II wojny.

Atrakcje i zabytki Oleśnicy.

Zabytkowa część miasta wyznaczona jest przez pozostałe z dawnych wieków mury obronne. W wyniku działań wojennych końca II wojny, miasto uległo znacznemu zniszczeniu . Wiele zabytków popadło w ruinę tym bardziej, że w pierwszych latach po wojnie nie zajęto się ratowaniem starej zabudowy miasta, a jedynie jego odgruzowywaniem. Prace remontowe podjęto dopiero w latach 60 XX wieku.
Zamek Książąt Oleśnickich – renesansowa budowla powstała na miejscu XIII wiecznej gotyckiej warowni. Budowę nowych obiektów zapoczątkowano w połowie XVI wieku.
Brama Wrocławska – jedna z czterech bram miejskich, która przetrwała do dzisiejszych czasów. Wzniesiona została w ramach murów obronnych w XIV wieku
Stara Synagoga – budowla pochodząca z kończ XIV wieku, po wypędzeniu Żydów z miasta spełniała różne role, obecnie w jej murach znajduje się zbór Kościoła Zielonoświątkowego.
Ratusz – pierwszy ratusz zbudowano w połowie XV wieku i wielokrotnie był niszczony i odbudowywany. Obecny kształt został nadany budowli podczas kolejnej przebudowy dokonanej w 1826 roku.

4.5/5 - (8 votes)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz Również Polubić