Mewia Łacha – Informacje i Ciekawostki

mewia łacha
foto – Autorstwa Martaa902 – Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40554469

Mewia Łacha – rezerwat przyrody, którego głównym celem jest ochrona ptaków. Znajduje się w części na terenie Gdańska oraz w części w pobliżu miejscowości Mikoszewo.

 

1. Rezerwat położony jest po obu stronach ujścia Wisły, w miejscu tzw. Przekopu. Przekop powstał w latach 1891-1895 i stanowi sztucznie utworzone koryto Wisły. Część zachodnia rezerwatu usytuowana jest na gdańskiej Wyspie Sobieszewskiej, natomiast część wschodnia w pobliżu wsi Mikoszewo, znajdującej się na terenie gminy Stegna.

2. Powierzchnia rezerwatu wynosi ok. 150 ha, z czego na terenie Gdańska znajduje się 19 ha. Został on utworzony w 1991 r. Teren ten objęty jest programem Natura 2000.

3. Na terenie rezerwatu stwierdzono jak dotąd występowanie w różnych porach roku ok. 275 gatunków ptaków wodnych i błotnych. Wśród ptaków gniazdujących znajdują się m. in. rybitwa białoczelna, rybitwa rzeczna, sieweczka obrożna czy ostrygojad. Ponadto jest to jedyne w Polsce stanowisko gniazdowania rybitwy czubatej.

4. W rezerwacie Mewia Łacha występuje największa koncentracja mewy małej w Europie. Liczba tych ptaków sięga 40 tys.

5. Poza ptakami rezerwat słynie jako miejsce naturalnego występowania fok, przede wszystkim fok szarych. Ze względu na to, iż często wybierają jedną z wysepek Mewiej Łachy, została ona nazwana Foczą Łachą.

6. Flora rezerwatu reprezentowana jest przez ok. 450 gatunków roślin naczyniowych. Wśród nich znajdują się mikołajek nadmorski i storczyk kruszczyk rdzawoczerwony, a także rokitnik zwyczajny, kruszczyk szerokolistny, turzyca piaskowa czy solanka kolczysta.

7. Ze względu na dobro ptaków po rezerwacie należy się poruszać wyłącznie po jedynej wyznaczonej ścieżce, a także dbać o zachowanie ciszy. Jest to ważne zwłaszcza w okresie lęgowym, trwającym od 15 kwietnia do 15 sierpnia.

8. Przez teren rezerwatu poprowadzona jest ścieżka edukacyjno-informacyjna, na trasie której znajdują się informacje dotyczące rezerwatu i jego przyrodniczych atrakcji. Przebiega ona od Wisły wzdłuża nasady cypla aż do plaży. Na końcu ścieżki, ok. 2 km od Świbna, znajduje się wieża widokowa, ułatwiająca obserwację ptaków oraz wylegujących się na piaszczystych łachach fok.

9. Ścieżka znajduje się w gdańskiej części rezerwatu. Najłatwiej dotrzeć do niej ścieżką spacerową ze Świbna, która wiedzie wzdłuż ujścia Wisły. Dotarcie nią do ścieżki edukacyjnej w rezerwacie zajmuje ok. 30 min.

10. Na terenie rezerwatu znajduje się również Jezioro Mikoszewskie, które na swój rewir wybrały bobry. Obserwację ich działalności ułatwia drewniana platforma widokowa. Jezioro powstało w latach 60. XX w. poprzez zamknięcie mierzei.

11. Ochroną rezerwatu od początku maja do końca września zajmuje się Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING. Dba ona m. in. o to, aby turyści nie dokonywali nadmiernej ingerencji i aby stosowali się do panujących w rezerwacie zasad.

12. W sezonie letnim o określonych porach dnia odbywają się spotkania edukacyjne z ornitologami. Mają one miejsce na wieży obserwacyjnej.

5/5 - (1 vote)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz Również Polubić