13 Ciekawostek o Mazowieckim Parku Krajobrazowym

mazowiecki park krajobrazowy
foto – Autorstwa Mateusz Włodarczyk – Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15732199

Mazowiecki Park Krajobrazowy – obejmuje południowo-wschodnią część Warszawy oraz kilka sąsiednich gmin i miast. Wraz z Kampinoskim Parkiem Narodowym i Chojnowskim Parkiem Krajobrazowym tworzy system Zielonego Pierścienia Warszawy.

1. W skład parku wchodzą części warszawskich dzielnic Wawer i Wesoła, miasta Józefów, Otwock i Karczew oraz gminy Wiązowna, Celestynów, Osieck, Sobienie-Jeziory, Kołbiel i Pilawa.

2. Ok. 25% obecnej powierzchni parku zostało powołane przez Wojewódzką Radę Narodową w Siedlcach w 1986 r. Powołanie parku na terenach stołecznych miało miejsce w 1988 r. przez Radę Narodową miasta stołecznego Warszawy.

3. Powierzchnia parku obejmuje 15 710 ha, a otulina 7992 ha. Autorem projektu parku był mgr inż arch. Bolesław Król. W logo znajduje się bocian czarny.

4. Od 2001 r. park nosi imię Czesława Łaszka. Był on wieloletnim wojewódzkim konserwatorem przyrody, powiązanym z Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym.

5. Ponad 70% powierzchni zajmują lasy, z dominującym udziałem sosny. Występuje tu ponad 1000 gatunków roślin naczyniowych, w tym ok. 60 gatunków chronionych. Można wśród nich wymienić rosiczki – okrągłolistną, długolistna i pośrednią, lilię złotogłów, modrzewnicę, mącznicę lekarską oraz bagno zwyczajne.

6. Faunę parku stanowi ok. 230 gatunków kręgowców. Najliczniej reprezentowane są przez ptaki, takie jak wspomniany bocian czarny, kania ruda, bielik, zimorodek, derkacz czy siewka złota. Do lat 80. XX w. występował tu żółw błotny. Obecnie podejmowane są próby reintrodukcji tego gatunku.

7. Na terenie parku znajduje się 9 rezerwatów przyrody: Las im. Króla J. Sobieskiego, Świder, Pogorzelski Mszar, Na Torfach, Bocianowskie Bagno, Grądy Celestynowskie, Żurawinowe Bagno, Czarci Dół oraz Szerokie Bagno.

8. Formy ochrony przyrody obejmują również pomniki przyrody, których na terenie parku jest ponad 60. Najbardziej okazałym egzemplarzem jest lipa drobnolistna, znajdująca się w pobliżu wsi Podbiel. „Wiekowa lipa” ma 870 cm obwodu i 19 m wysokości.

9. Siedziba Mazowieckiego Parku Krajobrazowego mieści się w Otwocku, przy ul. Sułkowskiego 11.

10. W Karczewie, w budynku dawnej leśniczówki mieści się ośrodek edukacyjny „Baza Torfy”. Poza tematyką przyrodniczą prezentuje również wystawę etnograficzną dotyczącą kultury regionu kołbielskiego.

11. W Centrum Edukacji Leśnej „Goździk” koło Celestynowa prowadzone są zajęcia, wykłady oraz warsztaty z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej. Mieści się tu m. in. multimedialna wystawa prezentująca zwierzęta i rośliny leśne, makieta „Cykl życia lasu”, kolekcja nasion drzew i krzewów oraz galeria ptaków leśnych.

12. W Mazowieckim Parku Krajobrazowym wytyczone są ścieżki przyrodnicze, takie jak „Za górkami, za lasami” w Zagórzu, „Łabędzim szlakiem” przy ośrodku edukacyjnym „Baza Torfy”, „Wśród borów” między Otwockiem a „Bazą Torfy”, „Łącznik” między siedzibą parku i „Bazą Torfy”, „Celestynowskie rezerwaty” wokół Celestynowa, „Łącznik” między Celestynowem i Kołbielą, „Szlakiem wsi mazowieckich” między Celestynowem i Karpiskami, „13 błota stóp” wiodąca przez „Bagno Całowanie” oraz „Przez lasy celestynowsko-otwockie” między Celestynowem i „Bazą Torfy”.

13. „Bagno Całowanie” stanowi największe torfowisko Mazowsza i ostoję ptaków o randze krajowej. Ciągnie się na długości 15 km i szerokości 3 km. Przy przebiegającej tędy ścieżce przyrodniczej o długości 3,6 km znajduje się wieża widokowa, przeznaczona do obserwacji ornitologicznych. Na jednej z wydm zostały odkryte ślady pobytu łowców reniferów e epoki lodowcowej.

4.1/5 - (9 votes)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz Również Polubić