10 Najlepszych Atrakcji w Mieście Lubeka 🗺️

fotografia – Pixabay

Lubeka czyli Miasto Siedmiu Wież. Najczęściej używają ją osoby, które tam były i same mogły podziwiać panoramę miasta. Właśnie panorama miasta przyczyniła się do tej drugiej nazwy. Nad miastem górują wieże kościelne. I co ciekawe wież jest siedem, a kościołów pięć. Każdy z nich jak przystało na gotyckie budowle ma strzeliste wieże wybijające się nad pozostałe budynki. Tymi kościołami są: Kościół św. Jakuba, Mariacki, św. Piotra, św. Idziego oraz Katedra. W średniowieczu był jeszcze kościół św. Marii Magdaleny, doczekał się on niestety zburzenia w roku 1818. Jednym słowem nazwa Miasto Siedmiu Wież nie ma podłoża historycznego, a bardzie jej rodowód zbliżony jest do czasów współczesnych. Najwyższa z wież przypisana jest do kościoła Mariackiego i ma 125 metrów wysokości. Dwa kościoły: katedralny i farny są budowlami dwu-wieżowymi.

Lubeka najpotężniejsze miasto Hanzy niemieckiej. Jednocześnie „stolica” najpotężniejszego z istniejących w średniowieczu związku miast portowych. Dominacja była przytłaczająca i to dzięki niej Lubeka zawdzięcza swoją potęgę. Czym była Hanza – były to organizacje zrzeszające kupców z miast najczęściej portowych. Miasta z tego typu związków związane były bardzo ścisłą współpracą pomiędzy kupcami z poszczególnych miast członkowskich. Organizacje tego typu bardzo często osiągały poważną siłę nie tylko handlową, ale także polityczną i często wojskową. W szczytowym momencie Lubeka stała na czele związku zrzeszającego ponad 160 miast w różnych krajach głównie w basenie Morza Północnego i Bałtyckiego.

Lubeka – Atrakcje i ciekawostki

1. Katedra – jeden z pięciu kościołów, którego wieże wpływają na określenie miasta jako „Miasto Siedmiu Wież” Wzniesiona na przełomie XII-XIII wieku. Jest uznawana za pierwszy kościół nad Bałtykiem zbudowany z surowej czerwonej cegły. Wieże mają wysokość 115 metrów. Katedra uległa zniszczeniu podczas II wojny, jej odbudowa zakończyła się dopiero w 1982 roku.

2. Kościół Mariacki – kolejna perełka gotycka, podobnie jak Katedra posiada dwie wieże. Kościół został zbudowany w miejscu wcześniejszego romańskiego kościoła. Buda tego kościoła trwała 100 lat zapoczątkowana została w roku 1250, a ukończona w roku 1350. Jak na gotyckie budowle przystało zbudowana została z surowej czerwonej cegły.

3. Kościół św. Piotra – jeden z pięciu głównych kościołów miasta. Gotycka ceglana budowla wzniesiona w XII wieku. W czasie II wojny poważnie uszkodzona. Odbudowana w roku 1987 stanowi dzisiaj kościół Uniwersytetu Lubeckiego.

4. Ratusz – bardzo okazały budynek będący przykładem północnoniemieckiej architektury gotyckiej. Ratusz powstał w XIV wieku, wybudowano go z charakterystycznej dla gotyku czerwonej cegły. W czasach późniejszych rozbudowywany i dostosowywany do aktualnie obowiązującego w architekturze stylu. Bardzo ciekawe są między innymi renesansowe schody prowadzące do Izby Wojennej.

5. Brama Holsztyńska – stanowiła część średniowiecznych murów obronnych otaczających miasto. Oczywiście gotycka budowla wzniesiona z surowej czerwonej cegły. Brama jest symbolem miasta. Bardzo charakterystyczne dla Bramy Holsztyńskiej są dwie wieże wraz z łukowym łącznikiem między nimi.

6. Brama Zamkowa – do miasta prowadziły cztery bramy, jedną z nic była ta zwana zamkową. Jak większość budowli gotyckiej części miasta wzniesiono ją z czerwonej cegły. W przeszłości Brama Zamkowa była częścią fortyfikacji wewnętrznych miasta.

7.Spichrze Solne – kompleks składów solnych zbudowanych na wzór pozostałych gotyckich budowli z czerwonej cegły. Najstarsze pochodzą z II połowy XVI wieku. Spichrze były sukcesywnie dobudowywane aż do połowy XVIII wieku. Handel solą był podstawowym zajęciem lubeckich kupców i na tym między innymi budowana była potęga miasta.

8. Szpital św. Ducha – uznawany za najstarszy tego typu obiekt na świecie. Zbudowany został w roku 1286 roku. Szpital jest kolejnym przykładem północnoniemieckiego gotyku. Oczywiście podstawowym materiałem budulcowym była czerwona cegła. Dziś znajduje się tu dom pomocy spolecznej.

9. Dom Buddenbrooków – kamienica w Lubece, która posłużyła za miejsce akcji głośnej powieści tworzącego w Lubece Thomasa Manna. Na przykładzie opisanej w powieści rodziny Buddenbrooków pisarz ukazał aspekty życia zamożnej kupieckiej rodziny niemieckiej na przestrzeni najbardziej burzliwych w dziejach Niemiec czasów. Kamienica pochodzi najprawdopodobniej z końca XIII wieku i przez cały czas swojego istnienia posiadała wielu zmieniających się właścicieli. Dziś znajduje się tu Centrum Henryka i Thomasa Mannów.

10. Stare Miasto w Lubece doczekało się wpisania na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Nastąpiło to w 1987 roku. Na liście w ramach obszaru obejmującego Stare Miasto znalazły się wszystkie znajdujące się tam zabytki. Cała starówka jest bardzo szczególnym przykładem budownictwa północnoniemieckiego ceglanego gotyku. Wzorem Lubeki w większości miast należących do Lubeckiej Hanzy, architektura tych miast jest w dużym stopniu zbliżona do zabudowy Lubeki.

Lubeka – krótko historycznie

Ślady osadnictwa na terenach dzisiejszej Lubeki i jej okolic pochodzą z tak odległych czasów, że zostały skatalogowane i przypisane do wczesnego neolitu i datowane są na 4 500 lat p.n.e.
Bliższe nam czasy to VIII wiek n.e. i ślady osadnictwa słowiańskiego. Obodryci tak nazywano plemiona słowiańskie z terenów dzisiejszej Lubeki. Pierwsza pisana wzmianka datowana jest na rok 1067 i dotyczy ukamienowania chrześcijańskiego duchownego. W pierwszej połowie XII wieku Słowianie z Lubeki prowadzili walki z Germanami zapędzającymi się na te tereny. Ostatecznie Słowianie zostali pobici w walkach, ich grodzisko zostało spalone, a na to miejsce w roku 1143 Adolf II Holsztyński założył nową osadę. Można przyjąć, że od tego momentu rozpoczęła się historia miasta Lubeka. W 1160 roku Lubeka otrzymała prawa miejskie. Od tego czasu rozpoczął się okres rozwoju i rozkwitu miasta, trwający praktycznie do dnia dzisiejszego.

Osobny rozdział w historii miasta stanowi czas II wojny. Miasto ze względu na swoje strategiczne znaczenie, poddawane było częstym nalotom samolotów alianckich. Pierwszy poważny nalot lotnictwo brytyjskie przeprowadziło pod koniec marca 1942 roku. Od tego czasu naloty powtarzały się często. W 1944 roku Lubeka, dzięki staraniom Czerwonego Krzyża, jako miasto spełniające rolę pośrednika w ewakuacji cywilów i rannych żołnierzy zostało „oszczędzone” przez alianckie naloty, które to zostały zaprzestane. 2 maja 1945 roku Lubeka została zdobyta przez wojska brytyjskie.

Po więcej informacji warto zajrzeć tutaj

4.1/5 - (14 votes)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz Również Polubić