10 Najpopularniejszych Atrakcji w Mieście Kowno

fotografia – Pixabay

Kowno miasto z bardzo ciekawą historią. Polacy w zasadzie mają prawo twierdzić, że przez ponad 400 lat było to po części polskie miasto. Podstawą do takiego twierdzenia jest fakt istnienia przez te 400 lat państwa określanego jako Rzeczpospolita Obojga Narodów. Podstawą była unia polsko-litewska zawarta w Krewie w roku 1385. Na mocy tej unii oba państwa zarówno Polska jak i Litwa miały mieć jednego wspólnego władcę. W początkach tej unii władza należała do dynastii Jagiellonów wywodzącej się z terenów litewskich. Zmienione to zostało dopiero wraz z wygaśnięciem dynastii za sprawą bezdzietnego króla Zygmunta II.
Sprawę Kowna zagmatwali Krzyżacy. To oni zaczęli rościć sobie prawa do tych terenów. I tak początkowe czasy powstania miasta aż do końcówki XX wieku są w dużym stopniu związane z różnymi zawirowaniami historycznymi w dziejach Litwy.

 

Atrakcje i ciekawostki związane z Kownem

1. Ratusz – potocznie nazywany przez mieszkańców „białym łabędziem”, znajduje się na Starym Mieście. Bardzo nietypowy jak na ratusz budynek, bardziej przypomina kościół. Jest to efekt historii powstawania tej budowli. W roku 1542 wzniesiono pierwszy budynek jeszcze bez wieży. W kolejnych latach był rozbudowywany, aby w ostatecznym kształcie posiadać wysoką na 53 metry wieże. Budynek był wykorzystywany w różny sposób. Dziś mieści się w nim muzeum ceramiki.

2. Dom Perkuna – kamienica z XVI wieku wybudowana w gotyckim stylu z charakterystycznej dla tego stylu czerwonej cegły. Kamienica powstała z inicjatywa gdańskich kupców hanzeatyckich. Początkowo zakładano, że budynek będzie spełniał użyteczną funkcję dla gdańskich kupców prowadzących w Kownie swoje interesy. Dziś w budynku mieści się muzeum polskiego wieszcza Adama Mickiewicza.

3.Ruiny Zamku – częściowo zrekonstruowany fragment starego zamku znajdującego się w mieście. Zamek miał swoje początki w XIV wieku. Dziś można podziwiać dwie baszty, fragment murów, fragment fosy. Cały czas trwają prace odtworzeniowe i z roku na rok zwiększa się ilość odwzorowanych fragmentów dawnej fortyfikacji.

4. Bazylika Świętych Apostołów Piotra i Pawła – gotycki kościół z XV wieku, zbudowany jak przystało na gotyk z czerwonej cegły. Budynek był wielokrotnie przebudowywany. Od 1921 roku jest bazyliką mniejszą.

5. Kościół św. Michała Archanioła – pierwotnie zbudowany został jako sobór prawosławny w roku 1893. W czasach międzywojennych pełnił funkcję kościoła garnizonowego, od 1991 kościół parafii rzymskokatolickiej. Budynek kościoła ma bardzo ciekawą charakterystyczną bryłę.

6. Meczet – rzadko spotykany w tej części Europy. Pierwszy drewniany meczet powstał w Kownie pod koniec XVIII wieku. Obecny budynek oddano do użytku w roku 1934. Wokół meczetu znajduje się cmentarz muzułmański. Dom modlitewny jest miejscem spotkań tutejszych muzułmanów oraz mieszkańców pochodzenia tatarskiego.

7. Synagoga Chóralna – budynek powstał w latach 1871-1872 jako miejsce spotkań modlitewny lokalnej gminy żydowskiej. Jest to kolejna budowla sakralna dla kolejnego wyznania religijnego. Ciekawe jest to, że podobnie jak meczet, cerkiew, kościoły katolickie i ewangelickie wszystkie są do dziś czynnymi budynkami modlitewnym. Na tym przykładzie zapoznać się można z niezwykłą mieszanką kulturową i religijną Kowna.

8. Stare Miasto – bardzo ciekawy fragment miasta. Podczas spacerów wąskimi uliczkami miasta podziwiać można na każdym kroku ciekawe kamienice i domy. Bogactwo zdobień niektórych budowli w połączeniu z kolorystyką elewacji, dają naprawdę sporo miłych wrażeń estetycznych. Ta część miasta jest także miejscem bogatym w liczne lokale gastronomiczne i kawiarnie. Zmęczeni wędrówkami mogą przysiąść w którejś z nich i spróbować lokalnych smakołyków.

9. Aleja Wolności – ciekawe miejsce w mieście będące łącznikiem Starego i Nowego miasta. Rosnące w środkowym pasie alei lipy niektórym kojarzą się z paryskimi ulicami. Aleja jest podobno najdłuższą w Europie ulicą przeznaczoną wyłącznie do ruchu pieszego.

10. Kontrasty w Kownie widoczne są na każdym kroku. Przechadzając się po mieście napotkać można wiele starych drewnianych budynków obok modernistycznej architektury. Szarość postsowieckich budowli w ciekawy sposób przykrywa uliczna sztuka graficzna. W wielu punktach rzucają się duże murale rozjaśniające siermiężność wielu budynków.

Kowno – krótko historycznie

Początki osadnictwa na terenie dzisiejszego Kowna nie są do końca jednoznacznie określone. Jako datę powstania pierwszej osady przyjęto rok 1361 i dotyczą one istniejącego tam zamku. Zamek w Kownie miał za zadanie obronę Litwinów przed najazdami obcych w tym głównie Krzyżaków. Niestety nie udało się to i Krzyżacy zawładnęli miastem i na długie lata mieli duży wpływ na dzieje miasta. Krzyżacy dla umocnienia swojej władzy zbudowali w roku 1384 murowany zamek. Zamek dał impuls do zbudowania w jego pobliżu osady i przekształcenie jej w miasto. Miasto otrzymało prawa miejskie w roku 1408.
W mieście na przestrzeni minionych lat odbywało się wiele istotnych dla Rzeczpospolitej Obojga Narodów wydarzeń. Odbyło się tu wiele ważnych spotkań i rozmów pomiędzy możnymi tamtych czasów.

Sytuacja miasta zmieniła się w dużym stopniu za czasów wojen napoleońskich. Po przegranej Napoleona Kowno znalazło się w strefie wpływów Rosji.
Zakończenie I wojny wpłynęło na to, że Litewska Rada Państwowa – Taryba, proklamowała Królestwo Litwy. Jako że Wilno znalazło się w granicach Polski, za siedzibę stolicy nowego litewskiego państwa wybrano Kowno.

Po więcej informacji turystycznych warto zajrzeć tutaj

4.7/5 - (15 votes)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz Również Polubić