Kopiec Krakusa 🗺️ Informacje i Ciekawostki

kopiec kraka
foto – Autorstwa Mach240390 – Praca własna, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47363589

Kopiec Krakusa znajduje się w Krakowie na prawym brzegu Wisły w dzielnicy Podgórze. Jest jednym z pięciu kopców kurhanowych znajdujących się w Krakowie i jednym z najstarszych z nich. Oto kilka ciekawostek na jego temat.

1. Kurhan to rodzaj mogiły o stożkowatym kształcie. Jan Długosz sugerował, że to właśnie w Kopcu Krakusa pochowano legendarnego Kraka, który założył miasto Kraków.

2. Kopiec Kraka ma 16 metrów wysokości, a dodatkowo stoi na Wzgórzu Lasoty, które wznosi się na 271 metrów. Z tych względów kopiec stanowi fantastyczny punkt widokowy.

3. Wzgórze Lasoty, na którym wznosi się kopiec, należało do rody rycerskiego Awdańcy. Była to polska szlachta pochodzenia skandynawskiego. Miał tutaj być pochowany Krak, dla którego dwaj synowie na pamiątkę usypali kopiec.


→ Zwiedzasz Gród Kraka ? Zobacz najlepsze atrakcje w Krakowie


4. W latach trzydziestych prowadzono tutaj wykopaliska archeologiczne pod patronatem Polskiej Akademii Umiejętności, które sfinansował redaktor naczelny Ilustrowanego Kuriera Codziennego.

5. W podstawia kopca udało się odnaleźć ślady kultury łużyckiej. Dzięki temu udało się ustalić, że mógł on powstać w okolicach 500 r. p.n.e.
6. Konstrukcja kopca okazała się być bardzo zaawansowaną. Opierała się na wysokim słupie, od którego odchodziły przegrody wyplecione z wikliny. Przestrzeń między szkieletem wypełniona była mocno ubitą ziemią i kamieniami.

7. W latach siedemdziesiątych XX wieku w kopcu prowadzono kolejne badanie archeologiczne, podczas których znaleziono ślady kultury przeworskiej.

8. Janusz Kotlarczyk, polski geolog i archeolog, dowodził, że Kopiec Kraka to monumentalny grobowiec związany z kulturą celtycką. Z kolei Andrzej Buko, polski mediewista i archeolog, przypuszcza, że kopiec powstał między VIII a X wiekiem.

9. Badania archeologiczne, które odbywały się tutaj na przestrzeni dekad nie doprowadziły do odnalezienia śladów pochówku. Znaleziono szkielet dziecka i palenisko, ale nie pomogły one w ustaleniu precyzyjnych faktów.

10. Inne teorie zakładają, że kopiec może mieć pochodzenie wikińskie, scytyńskie czy huńskie. Część naukowców uznaje, że Krak miał pochodzenie skandynawskie, ponieważ kopiec przypomina podobne wzniesienia na terenie Skandynawii.

3.9/5 - (26 votes)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz Również Polubić