15 Ciekawostek o Koloseum w Rzymie

koloseum
foto – Pixabay

Nie bez przyczyny mawia się, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Powiedzenie to ma swoje podstawy, ponieważ Rzymianie za czasów swojej świetności budowali bardzo dobre drogi. A kiedy już dotrze się do Rzymu niewątpliwie nogi same poprowadzą do jednej z najsłynniejszych budowli świata jaką jest Koloseum. Historia tej budowli jak większość innych pochodzi z czasów świetności starożytnego Rzymu. Od zawsze rządzący niezależnie czy byli cesarzami, królami czy pomniejszymi władcami dążyli do jednego, do tego by zjednać sobie przychylność ludu. Starożytny Rzym i jego władcy w sposób szczególny zabiegali o to, aby zjednać sobie jak największe rzesze poddanych. Najlepszą formą zyskania przychylności było dawanie poddanym powodów do zadowolenia i sprawienie im przyjemności. Władcy Rzymu mieli te zdolności opanowane do perfekcji.

1. Koloseum to największy w dziejach Rzymu amfiteatr wzniesiony ku uciesze poddanych. Pomysłodawcą i twórcą budowy Koloseum był cesarz Wespazjan. Początek budowy przypada na rok 70 n.e., a jego zakończenie na rok 80 n.e.

2. Idea budowy potężnego amfiteatru była związana z koniecznością zapełnienia pustego skarbca nowymi podatkami nałożonymi na obywateli Rzymu. Po długotrwałych wojnach prowadzonych przez Rzymian na północy Europy oraz na Bliskim Wschodzie, skarbiec był pusty. Utrzymanie armii kosztowało, a legiony potrzebne były do obrony podbitych terenów. Wespazjan zmuszony był wprowadzić nowe podatki i chcąc zapobiec niezadowoleniu poddanych rozpoczął przygotowania do organizacji nowych igrzysk. Aby igrzyska mogły się odbyć potrzebny był nowy gmach spełniający stawiane mu wymogi i w ten sposób narodził się pomysł budowy Koloseum.

3. Nowa arena miała zachwycić Rzymian dlatego wyznaczono jej bardzo duże rozmiary. Długość amfiteatru ustalono na 188 metrów, szerokość na 156 metrów, wysokość na ponad 48 metrów. W ten sposób amfiteatr zyskał 524 metry obwodu i mógł pomieścić 50 tysięcy widzów.

4. Gmach Koloseum miał 4 kondygnacje zewnętrzne. Każda kondygnacja wzniesiona została według innego obowiązującego wówczas porządku architektonicznego.

5. Koloseum miało być główną areną walki gladiatorów. Była to jedna z najbardziej pożądanych rozrywek rzymskich obywateli. Dla wygody gladiatorów zapewniono im w budynku wydzielone miejsca na szatnie, łaźnie, bufet i podręczny szpitalik dla opatrywania ran.

6. W dolnej części amfiteatru znajdowały się również klatki z dzikimi zwierzętami wykorzystywanym podczas imprez trwających na arenie.

7. Koloseum wyposażono w 80 wejść. Każde wejście posiadało swój numer, dzięki czemu ułatwiało to zajmowanie miejsc. Rzymianie stworzyli bardzo dobry system „rozprowadzania” ludzi na widowni. Do dziś ten system wykorzystywany jest do zapełniania stadionów.

8. System podziemnych korytarzy umożliwiał napełnianie wewnętrznej areny wodą i organizowanie inscenizacji bitew morskich.

9. Według kronikarskich zapisów w Koloseum nigdy nie miał miejsca przypisywany mu pogrom chrześcijan. Według zapisków spektakularne rzezie chrześcijan odbywały się w miejscu nazywanym Cyrk Nerona, który znajdował się na Wzgórzu Watykańskim.

10. Do budowy tak potężnego gmachu używano głównie trawertynu pochodzącego z położonego niedaleko od Rzymu kamieniołomu Tivoli. Oprócz trawertynu stosowany był też tuf, będący lekkim materiałem wulkanicznego pochodzenia. Także coraz popularniejszy beton był stosowany podczas budowy.

11. Cała budowa była w dużym stopniu finansowana dzięki łupom jakie do Rzymu przywiózł syn Wespazjana, Tytus. Łupy pochodziły ze stłumionego powstania Żydów na terenach Bliskiego Wschodu, będącego pod rządami Rzymu.

12. Budowa mogła postępować dzięki zaangażowaniu wielu specjalistów z wielu dziedzin ówczesnej sztuki budowlanej i nie tylko. Podstawową siłę roboczą stanowili niewolnicy. Największą bo liczącą około 60 tysięcy osób grupę niewolników stanowili Żydzi.

13. Otwarcia Koloseum dokonał syn Wespazjana Tytus Flawiusz organizując trwające 100 dni igrzyska. Szacunki dotyczące ofiar jakie poniesione zostały podczas igrzysk to 500 tysięcy ludzi, ponad milion zwierząt.

14. Koloseum nie ustrzegło się siłom natury i na skutek trzęsień ziemi nawiedzających Rzym ulegało stopniowemu niszczeniu. Ostatnie walki gladiatorów na arenie amfiteatru odbyły się w roku 435, a ostatnie igrzyska miały miejsce w roku 528.

15. W chwili obecnej ruiny Koloseum udostępnione są turystom, którzy odwiedzają to miejsce w liczbie ponad 3 milionów rocznie. W roku 2007 Koloseum zostało ogłoszone jednym z siedmiu cudów świata.

4.2/5 - (25 votes)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz Również Polubić