Atrakcje Kodeń 2023 🗺️ Co Warto Zobaczyć

fotografia by Grzegorz W. Tężycki / Wikipedia

Wschodnie rubieże Polski to terytorium, na którym życie toczy się jakby w zwolnionym tempie. Zaobserwować to można przebywając tam. Odnieść można faktycznie wrażenie, że wszystko zdecydowanie wolniej i spokojniej przebiega. Jedną z przyczyn może być fakt, że w miejscach tych mieszają się tradycje, zwyczaje i kultura wielu narodów. Dokładnie tak jest w niewielkim miasteczku, a właściwie już wsi Kodeń. Bliskość granicy z Białorusią ma na to duży wpływ.

Kodeń – krótko historycznie

Miejscowość ta na kartach historii ma swoje zapisy pochodzące z XV wieku. W jej pobliżu znajdowało się wiele młynów i fakt ten stanowił o przyszłej rozbudowie tego miejsca. Początkowo właścicielami tego miejsca byli bracia Ruszczyc. Kolejnym właścicielem został Jan Sapieha, który odkupił miasteczko od braci. W początkach XVI wieku Sapiehowie rozpoczęli budowę zamku wraz z otaczającym go murem.
XVII i XVIII wiek to czas największej prosperity i rozbudowy miasta. W tym czasie wybudowany został kościół św. Anny. Z kościołem tym związane jest pewne zdarzenie. Według zapisów w roku 1631 Mikołaj Sapieha przywiózł do kościoła skradziony w Rzymie obraz Matki Bożej z Guadalupe. Od tego czasu obraz przemianowano na Matkę Bożą Kodeńską. Wraz z wprowadzeniem obrazu do kościoła, Kodeń stał się miejscem wielu pielgrzymek, które trwają do dziś.

Po zakończeniu II wojny i wytyczeniu nowych granic Polski, Kodeń stał się miastem granicznym początkowo ze Związkiem Radzieckim, a obecnie z Białorusią.

Zbytki w Kodniu

– Kalwaria Kodeńska stanowi ją zespół kaplic znajdujących się na terenie dawnej siedziby Sapiehów
– Ruiny dawnego pałacu Sapiehów
– Kościół pw. św. Ducha pochodzący z początków XVI wieku
– Bazylika św. Anny z obrazem Matki Boskiej Kodeńskiej
– Cerkiew prawosławna pw. Świętego Ducha
– Klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej

Ciekawym miejscem w Kodniu jest Muzeum Misyjno-Ornitologiczne. Zostało ono otwarte w 1999 roku. W jego wnętrzu zgromadzono eksponaty związane z ornitologią, etnografią i historią Kodnia. Placówka prowadzona jest przez Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.

4.1/5 - (23 votes)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz Również Polubić