Kobylin turystycznie – Co warto tutaj zobaczyć ?

foto by Michał Ast / Wikipedia

Kobylin to kolejne wielkopolskie miasteczko trochę senne, trochę historyczne i trochę dziś zapomniane. Niedalekie położenie od zdecydowanie większego ośrodka miejskiego jakim jest Krotoszyn wpłynęło na marginalne znaczenie w dziejach Polski. Ot miasto jakich na ziemiach polskich wiele.

Kobylin położony jest na południu województwa. Do stolicy wielkopolski – Poznania – jest stąd 90 km.

Kobylin – krotko historycznie

Co do lokacji miasta nie zachowały się dokumenty kiedy była wykonana. Pierwsze wzmianki o istnieniu miasta pochodzą z 1303 roku. Początkowo miasto nosiło nazwę Wenecja. Dokumenty lokacyjne musiały być mocne, świadczy o tym ilość jarmarków jakie miasto miało prawo odbywać. Według istniejących zapisów odbywało się tu około 9 jarmarków rocznie. Jak na tak małe miasto była to imponująca ilość jarmarków. Być może jak uda się kiedyś dotrzeć do pełnej miejskiej dokumentacji okaże się co miało wpływ na tak znaczny przywilej jarmarkowy.

Od drugiej połowy XV wieku w mieście funkcjonowała szkoła przyklasztorna prowadzona przez oo Bernardynów. Z murów tej szkoły wywodził się Maciej z Kobylina, który pogłębianie swojej wiedzy kontynuował na Akademii Krakowskiej. Tenże Maciej był nauczycielem Mikołaja Kopernika.

Miasto posiadało również swoje obowiązki wobec Korony Polskiej . W 1458 musiało wystawić 10 pieszych wchodzących w skład wojsk polskich udających się na odsiecz oblężonej załodze polskiej w murach Malborka. Działania te prowadzone były podczas wojny trzynastoletniej z Krzyżakami.

W okresie porozbiorowym Kobylin znalazł się pod pruskim jarzmem. Doświadczył też czasów silnie germanizujących obywateli polskich zamieszkujących zagarniętą przez Prusaków część Wielkopolski.

Mieszkańcy Kobylina mieli też swój wkład w Powstanie Wielkopolskie. W ramach oddziałów powstańczych Kobylin zorganizował kompanię ochotniczą, która brała udział w walkach o Zduny i Rawicz.

Zabytki Kobylina

– Zespół klasztorny franciszkanów – zabudowania klasztorne pochodzą w części z XV wieku. Budynki klasztorne na przestrzeni wieków były niszczone i odbudowywane. Niewątpliwie przyczyniło się to do zastąpienia większości drewnianych budynków nowymi już murowanymi.

– Kościół parafialny pw. św. Stanisława – jest to późnogotycka budowla wniesiona w początkach XVI wieku, częściowo przebudowana w roku 1782.

– Ratusz miejski zbudowany w połowie XIX wieku

Po więcej informacji i miejscowości Kobylin warto zajrzeć tutaj

4.7/5 - (7 votes)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz Również Polubić